529 Co je vzestup Iynne Rondell

[ Ezoterika ] 2020-09-28

Galaktická federace světla

Všichni mluví o vzestupu do páté dimenze, přičemž nyní drží čtvrtou dimenzi. Víte, jak bude vzestup vypadat, proto budeme mluvit o tom, proč stoupáte, co to znamená stoupat, jak bude vypadat vzestup. Několik zpráv věnujeme tomu, co můžete očekávat, když vystoupáte, co budete cítit, na co se připravit.

Vzestup je, když se pohybujete z jedné dimenzionální frekvence na vyšší nebo nižší dimenzi frekvence a vibrací. Ve skutečnosti na matce Zemi existuje mnoho dimenzí. Držíte se v trojrozměrném prostoru s trojrozměrnou maticí a mřížkou, které byly zavedeny velmi dávno. Matka Země chce vidět, jaké to je, chce zažít návrat zpět. Nejen že chce zkušenosti, ale chce se dostat z této husté energie, z tohoto druhu temné vlády a chce vytáhnout celé lidstvo tak vysoko, jak jen dokáže. Nás všech v nejvyšších radách se ptala, jak vysoko se může dostat při dimenzionálním skoku. Pátá dimenze byla nejvýše, jak lidstvo mohlo jít. Pro lidstvo je mnohem těžší jít dál než z čeho vychází. Tato hustota je druhem mlhavé husté energie a jakýchsi tlustších těl. Většina z vás přešla ze své uhlíkové základny na krystalickou.

Zvyšování vibrací a výstup do jiné dimenze je ve skutečnosti spousta různých věcí. Řekněme, že vyskočíte na vyšší frekvenci, a propustíte více světla do vašeho těla. Půjdete do dimenze, kde můžete být více tím, kým opravdu jste, kde se vám vrátí vaše dary, kde nebudete zaseknutí v nižší říši, a jedním z velkých důvodů pro tento 5D vzestup je znovuzískání vaší vědomosti. Všichni můžete znovu získat to, co jste ztratili na této trojrozměrné matici, když jste sem skočili a reinkarnovali se. V podstatě jste na všechno zapomeněli. Energie jsou dole tak husté. Ti, kteří se nyní reinkarnují, skočí do čtvrté dimenze, a mnoho dětí, které teď přicházejí, již drží vyšší vibraci, budou vševědoucí, budou mít více , budou vědět víc, budou znát více galaktické pravdy o jejich druhu, nebo o jejich andělské podstatě, nebo o tom, odkud pocházejí. I když přišli ze Země a skočili zpět, budou udržovat a uchovávat více informací, to znamená, že neskočí do matice třetí dimenze.

Všechny děti, které se teď rodí, přicházejí ve čtvrté dimenzi. Uržují dostatek světla pro čtvrtou dimenzi a velmi snadno vystoupají. Všechny děti musí v podstatě držet světlo. Nemusí projít vší očistou a jejich těla jsou docela mladá. Obzvlášť snadné je to pro miminka., protože jejich čakrový systém a jejich třetí oko je otevřené až do věku dvou nebo tří let. Některým z nich třetí oči , jejich jasnovidnost zůstane otevřená. Pro děti je velmi snadné vystoupit do páté dimenze. Jediné, co musí udělat, je udržet vibrace. Pro děti je vzestup velmi jednoduchý. Nepotřebují moc úsilí, myšlenek na očištění a udržení více světla. Děti a kojenci již drží více světla. Nejsou tak zatěžováni tím, co se děje se životem.

Vzestup je tedy přeskok v dimenzích. V tomto případě skočíte o dvě dimenze nahoru. Je nutný váš vzestup, protože matka Země to chce zažít, ale také vás chce vytrhnout z této hustoty a dostat tuto temnotu z planety. Už zde nechce temnou vládu, nechce negativní ET, protože nechce Plazy, satanské uctívače, nechce čarodějnice a čaroděje, už nic z toho na své planetě nechce. Je unavená z takových podmínek, unavená, že jste všichni v podstatě bezmocní. Táhne vás nahoru do páté dimenze a když vystoupáte, budete se transformovat více do toho, kým skutečně jste, znovu získáte dary, o které jste ve třetí dimenzi přišli, budete mnohem více soucitní, v lásce a ve službě všem. To jsou tři velké věci, budete ve službě pro všechny, nikoli pro jednoho nebo pro několik. Pro všechny budete mít soucit a lásku ve vašem srdci, budete odcházet od své ego mysli, což je trojrozměrný mentální rámec. Ego mysl je velmi trojrozměrný, velmi narcistický koncept, zahrnující sobecká přání.

Podle přání ve svém srdci se proměníte, přejdete k soucitu a šíření lásky a soucitu pro všechny. Vzestup, znamená, že projdete prací, kterou je třeba udělat, ale půjdete nahoru o dvě úrovně do páté dimenze a tato dimenze pojme mnohem více světla, tato dimenze bude držte mnohem více jasnosti, tato dimenze bude na mnohem vyšší vibraci a frekvenci, která vám všem umožní přejít z ego mysli do vašeho srdečního centra.

Umožní vám všem sjednotit se a pod pojmem sjednotit máme na mysli kolektiv jako jedno velké tělo světla, kde budete fungovat spíše jako světelné, sjednocené tělo v cloudu. Nebudete fungovat podle přání jednoho nebo mála s mocí a penězi a veškerou kontrolou. Jde tedy o obrovský posun. Budete jako jednotné tělo světla, budete se orientovat na spravedlnost, jednotu, rovnost a druh jednoty pro všechny. Budete chtít to samé pro všechny. Budete cítit soucit se všemi bytostmi na této planetě, budete cítit soucit matky Země a budete cítit soucit se všemi zvířaty a se vším, co je na matce Zemi.

Toto sjednocení a také skok do páté dimenze pomůže vám všem a uzdraví také matku Zemi. Přejdete k těm, co chtějí co nejlepší fungování, abyste získali co nejvíce energie, pomáhali životnímu prostředí, matce Zemi a všem rostlinám, zvířatům, mořským tvorům, co žijí na matce Zemi vedle člověka. Bude to další obrovský posun směrem nahoru, protože právě teď ti, kteří mají kontrolu, vládu, chamtivost a moc, kteří se nezajímají o matku Zemi, záleží jim jen na penězích, jak by vás ovládli, nevzestupují. Ve vašem kolektivu je jich 10 %, nepůjdou do páté dimenze. Jdou ven, budou opakovat hru tak dlouho, jak budou potřebovat, dokud nebudou tyto negativní karmické náboje vyřešeny.

Zbytek povstane a bude se starat o matku Zemi. Budeš se starat o svého souseda, budeš se starat o všechno na této rovině a na této planetě. Ve svém vědomí máte mnoho posunů, ale v podstatě poté, co jste očistili své čakry, poté, co jste ve svém světelném těle opravdu trochu zadrželi mnoho světla, poté, co jste provedli posuny ve svém vědomí, stoupáte. S vaším vzestupem vám pomůže také Slunce.

Dáme asi osm nebo devět slunečních erupcí nebo slunečních výtrysků, abychom tuto energii nějak posunuli vpřed pro ty, kteří jsou připraveni. První a druhá vlna přicházejí velmi rychle. Myslíme si, že první vlna bude do prosince. Hodně z vás dělá hodně práce, velmi hodně práce. Procházíte hustou energií, která na vás letí, procházíte trojrozměrnou maticí, mřížkovým systémem, který se ve skutečnosti rozpadá. Jak jím procházíte, mění se vaše přání na kolektivní, sjednocující pro větší soucit a lásku.

Když se přesunete z toho, co zde máte, ocitnete se v úplně jiném prostoru. Všechno se děje najednou, začnete čistit třetí oko a korunní čakru. Skrze Lyřany, nebo andělskou říši přineseme více přímé komunikace. Začne to velmi brzy, ale přinese vám to ve skutečnosti vaší svobodu, vaší svobodnou vůli, která vám vrátí zpět sílu. To je potřeba.

Z páté dimenze budete mít svou svobodu, budete mít své volby, budete mít svou svobodnou vůli a budete mít svou moc, budete více připojeni ke své duši, budete v kontaktu se svými vyššími silami a vaše vyšší já bude navigovat vaše srdce. Děje se toho hodně, ale všichni se měníte. Hlavní věc je zvednout tuto dimenzi a s tím přijmout mnohem více světla zvyšujícího vyšší vibrace.

Se zvyšujícími se vibracemi se karma zrychluje. V 5., 6., 7. 8. dimenzi není tato tma. Kolektivy světla se shromažďují za váš vzestup. Jsou ve své srdeční čakře s otevřeným srdcem, aby vám pomohli vzestoupit. Vždy vám posílají svou lásku a požehnání, a to je to, co budete dělat v páté dimenzi, budete žít ve svém srdci, budete vysílat lásku, budete žít v soucitu a milosti a budete sloužit.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=KVy_RPlv0cg

Zpět