4979 Tavistock: Masová psychóza a kontrola mysli 2. Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2023-08-28

Masová psychóza vyvolaná Tavistockem je páteří Deep State Cabal v útlaku lidstva na planetě Zemi. Je pozoruhodné, že dosud nebyl zveřejněn jediný komentář! Postoupilo lidstvo již tak daleko směrem dolů k NWO, že byl veškerý odpor vůči našemu útlaku zlomený? Pokud chceme svobodnou planetu Zemi a naši svobodu zpět, musíme toho dosáhnout sami zdola nahoru! Mimo naši planetu není nikdo, kdo by nám pomohl. Vedení a podpora od našich mimozemských bratrů a sester je jediná pomoc, kterou můžeme očekávat. Probuďte se, povzbuďte ostatní a pusťte se do práce, potřebujeme podporu minimálně dvou třetin populace, protože agenda Tavistocku je již z 98 % implementovaná. Poté již není otevřena žádná cesta k opětovnému získání naší svobody, jak si pro nás Otec/Matka Bůh původně představoval! Morální, duchovní, rasový, ekonomický a kulturní bankrot. (pozn. možná je štěstí, že hlavní slovo tu má planeta)

Ve 20. letech 20. století, známých jako ˝Dekáda dekadence˝, vznikl Flapper. Ženy klely, kouřily, pily, nosily odhalující oděvy a do Zeitgeistu vstoupil termín ˝volný˝. To byla příčina a následek reklamy a hudby ovládané Tavistockem, tato myšlenka se zrodila z jejich think-tanků. Ve 30. letech 20. století se rozmohly homosexualita a lesbismus, ne z nějakých vnitřních nebo latentních tužeb, ale jako prostředek k šokování starého establishmentu během Velké hospodářské krize. Během Velké hospodářské krize byly národy otupělé. GK Chesterton, spisovatel a filozof:
˝Morální, duchovní, rasový, ekonomický a kulturní bankrot, ve kterém se dnes nacházíme, není jakýmsi společenským fenoménem, ale spíše výsledkem pečlivě naplánovaného programu Tavistock.

Tavistock - vymývání mozků a sociální inženýrství
MIT, Národní institut duševního zdraví, Stanfordské výzkumné centrum a Wharton School of Economics založili Dr. Kurt Lewin, John Rawlings-Reese a Margaret Meadová, pravděpodobně nejlepší sociální inženýři z Tavistocku všech dob. Z jejich myslí vzešlo vymývání mozků a propaganda pro druhou světovou válku, Vietnam, válku v Koreji, dvě války v Zálivu a každou válku, která následovala. Podle Dr Colemana je nejlépe střeženým tajemstvím a výzkumem, který vyšel z Tavistocku, systém tří odezev. Třísystémová odezva je způsob, jakým populace reaguje na stres, který je důsledkem vymyšlené situace. Vymyšlená situace je cvičení krizového řízení pro světové vůdce.

První reakcí během krize je povrchnost. Skupina reaguje na ohrožení povrchní reklamou a slogany, které se snaží vydávat za ideály, protože není identifikována příčina krize. To zanechává obyvatelstvo zmatené a tato fáze může trvat tak dlouho, jak si kontrolor přeje.

Druhá fáze se nazývá Fragmentace, ve které propuká panika a rozpadá se sociální soudržnost. To vede k rozpadu společnosti na malé skupiny, které si vytvářejí různé postoje a názory, podporované mediální manipulací. Nikdo není na stejné vlně. Nikomu se nedostává pravdy a lidé se od sebe navzájem oddělují a fragmentují.

Třetí fáze se nazývá Fantasy Trip (výlet do fantazie). To je to, co Tavistock nazývá ˝ disociace ˝. V této poslední fázi psyopu byli lidé tak traumatizováni událostmi pod falešnou vlajkou, že se zablokovali, nebo ztratili zájem a veškerou naději pro lidstvo. Kvůli disociaci lidé dovolují, aby jim byla odebrána jejich svoboda, což bez boje zahajuje komunistickou legislativu.

Julius Caesar jednou řekl ˝Rozděl a panuj. ˝
Kontroloři používají vykonstruované situace a události pod falešnou vlajkou k šokování a traumatizaci světa od počátku věků. Atentát na JFK, Waco, automobilová honička OJ Simpson, Columbine, 11. září, Sandy Hook, střelba v Las Vegas - nemluvě o počtech krizových aktérů. Opravdu si lidé myslí, že všechny ty střelby ve školách, na poštách, v kostelech, na koncertech, a v nákupních centrech byly jen náhoda?

Podle Dr. Colemana je provedli subjekty s ovládanou myslí, které byly pečlivě profilovány, vyhledány a zdrogováni drogami měnícími náladu, jako je Ritalin, a navíc je kontrolovali počítačoví programátoři DARPA. Pamatujete na národní příběh o Molly Tibbettsové, běžkyni, která byla nalezena mrtvá v kukuřičném poli v Iowě? Její údajný vrah řekl, že nejprve slyšel hlasy ve své hlavě a média díky tomu prožívala rozkvět. Nyní tento příběh nikde na internetu nenajdete. Věděli jste, že otec Molly Tibbett byl architektem Clintonovy nadace? Ve skutečnosti navrhl sirotčince na Haiti. Také si na internetu najděte vrahy, kteří slyší hlasy - je to úžasné. Doporučuji knihu ˝Programmed to Kill˝ od Davida McGowana.

Přemýšlejte o tom, co se stalo ženám v západním světě, při zpětném pohledu je snadné odhalit, co udělali. Od panenek po pornografii můžete vidět, že Tavistock je opravdu dobrý v tom, co dělají. Pamatujete si na ´Padesát odstínů šedé´? To byl další experiment ovládání mysli, který člověk mohl dělat ve vlastní ložnici. Bolest a strach, které přicházejí se sadomasochistickým sexem, způsobují, že mozek odvádí krev z výkonných rozhodovacích oblastí čelní kůry mozkové, což vede ke změně stavu vědomí jak u dávajícího, tak u přijímajícího, podobně jako kouření kokainu. Přemýšleli jste někdy o tom, proč jsou některé knihy nebo filmy podporovány? Mělo by to spustit varovný signál.

Herbert Hoover byl 31. prezidentem Spojených států amerických. Byl republikán a zdráhal se zapojit do Federálního rezervního systému. Věřil v sílu amerického podnikání a věřil, že individuální spoléhání se na banky oslabuje ekonomiku. Coleman spekuluje, že jeho neochota způsobila krach akciového trhu v roce 1929, který zavedl Ameriku do Velké hospodářské krize, jako trest pro něj a americký lid - jako by se historie opakovala.

Kubánská raketová krize
Tavistock zkonstruoval Kubánskou raketovou krizi jako pokus prodat JFK program FEMA. Další Kennedyho odmítnutí, a tak zemřel ve stejném roce. Tavistock okamžitě podepsal smlouvu s NASA, aby zvýšil veřejné mínění o vesmíru. Reagan byl dalším prezidentem, který se zdráhal zapadnout do řady a tak měl pokus o atentát. Během Reaganova prezidentování měl Výbor 300 tajnou schůzku, aby se potvrdilo, že po něm prezidentství zůstane pod kontrolou kandidátů dle jejich výběru.

Kontrolovaní prezidenti
Dalším prezidentem byl George Herbert Walker Bush. Byl bývalým ředitelem CIA a viceprezidentem Reagana. Člen Skull Bones, ženatý s Barbarou, dcerou Alister Crowleyho. Bush přednesl slavný projev NWO po válce v Perském zálivu v roce 1991. Dalším prezidentem, byli Rhodes Scholar, Bill Clinton a poté George W. Bush jr. následovaný Obamou. S těmito prezidenty přichází více sociálního inženýrství, více falešných vlajek a více korupce na nejvyšších úrovních.

John Coleman řekl, že nám byly vymyty mozky, abychom věřili, že komunismus je největším nebezpečím, kterému Západ čelí. Tak to prostě není. Největší nebezpečí vzniká z masy zrádců mezi námi. Ústava USA varuje, abychom byli ostražití před nepřítelem uvnitř našich vlastních bran. Tito nepřátelé jsou služebníci Výboru 300, kteří zaujímají nejvyšší pozici v každé vládní struktuře.

Trump vypouští bažinu
Lidé jsou velmi unavení, musíme začít bojovat, abychom odvrátili příliv, který hrozí, že nás pohltí - naléhavě se musíme setkat a porazit tyto vnitřní spiklence. Trump vede tvrdou kampaň a jedním z jeho vzkazů bylo: ˝Vypusťte bažinu˝. To je přesně to, co musíme udělat. Trump chtěl odstranit zlo zevnitř vlád. Ze všech prezidentů byl Trump pro Tavistock nejtěžší. Diskutovalo se o něm v několika časopisech Tavistock, články napsal James McKay, ředitel Tavistock Coaching. V roce 2016 se objevily obavy, že na základě Trumpovy osobnosti je velmi obtížné ho trénovat, a v roce 2018 se diskutovalo o tom, že je Trump podvodník. Dalo by se to chápat jako přiznání, že Trump nezapadl do řady, ale byl o krok před Výborem!

Další cíl Výboru 300 je vznik tzv. ˝Technotronické éry˝.
V knize ˝Mezi dvěma věky˝ od Brzezinského se říká, že technotronická éra zahrnuje postupný vznik více kontrolované společnosti. V takové společnosti by dominovala elita neomezovaná tradičními hodnotami.

Brzy bude možné prosazovat téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a udržovat aktuální, úplné soubory obsahující i ty nejosobnější informace o každém z nich. Tyto soubory mohou být úřady okamžitě načteny. To je znepokojující. Dcera Mika Brzezinského moderuje talk show na Morning Joe s Joe Scarboroughem. Je to chlápek, kterého Trump obvinil z vraždy jednoho ze svých zaměstnanců. Kniha Brzezinského také pojednávala o budoucím klonování lidí a robotice, lidech, kteří se chovali jako lidé a kteří se zdáli být lidmi, ale nejsou.

Psyop
Dezinformace jsou všude. Zkorumpovaní lidé šílí ve vládách. Tohle je Tavistock. Dnes jsou lidé stále rozptýleni tím, co elita nazývá ˝cirkus˝; baseball, fotbal, nekonečný Hollywood a sociální jistoty. Nic se nezměnilo. Ten program je tak dobrý, že kdybyste se to někomu pokoušel vysvětlit, myslel by si, že jste blázen. Tak dobré je programování. Když svou mysl nenaprogramujete vy, naprogramuje ji někdo za vás. Nepřipomíná to informátora z Tavistocku Spiridoviče, muže, který si vzal život ve věku 59 let v New Yorku (viz část 1)? S největší pravděpodobností věděl příliš mnoho? Když se ohlédl zpět, věděl toho strašně moc.

Je to na vašem vlastním kritickém myšlení. Do té doby zůstaňte v bezpečí a nepřestávejte zpochybňovat svět kolem vás. Pokud nezačneme osvobozovat svět sami TEĎ, naše budoucnost je bezútěšná, jídlo na příděl, a jen tolik, abychom přežili. Vzpoura proti útlaku vede k vyloučení jídla a hladovění. (pozn. doufám, že něco pochopili, když lidi ignorovali omezení soukromých chovů. . . ať jdou do p. . . . )

Odpověď je; Probuďte se a povstaňte, abyste to ukončili!
Pamatujte si; Když se vzdáváme své mysli a zodpovědnosti, vzdáváme se také své svobody, a v podstatě i svého života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/28/tavistock-mass-psychosis-and-mind-control-2-2/

Zpět