3804 Smutek a truchlení Neale

[ Ezoterika ] 2023-01-25

Nic není zlé, pokud si to nemyslíte... napsal Shakespeare a svět to znovu a znovu dokazuje.
Před časem se strhla velká mela kvůli něčemu, co řekl papež Benedikt XVI. Někteří lidé jeho výroky vnímali jako urážku islámu, a tedy jako škodlivé. Papežovy poznámky byly škodlivé... ale ne proto, že by urážely islám. Jeho slova byla ve skutečnosti historicky přesná. Škodlivá jsou z úplně jiného důvodu. Mnoho muslimů na celém světě již nějakou dobu rozzlobeně protestovalo. Domnívám se, že pro většinu z nich bylo toto chování naučenou reakcí. Přesto pro vysoce vyvinuté bytosti - za něž se my lidé považujeme - není hněv, který vede k násilí (jak opět vedl), ani vhodnou, ani nejpřínosnější reakcí. Tento hněv, který jsme pozorovali, byl naučenou reakcí. Taková je většina lidského chování. Většina chování většiny lidí jsou reakce, které vycházejí z jejich paměťové banky, v níž jsou ode dne narození uloženy Informace o všem. (Vlastně už před tímto dnem. Lidé mají poznání in utero) Jen velmi málo lidí si osvojilo schopnost vytvářet reakce ze vzduchu, bez předchozích údajů. Tomu se říká akt čisté kreace a každý z nás to dokáže.

To, co lidé mohou udělat, je změnit data tím, že k nim přidají. Nemohou měnit Předchozí data, ale mohou rozšiřovat databázi. Mohou do svých paměťových bank vkládat nové a důležité informace o všem v Životě - včetně života samotného. Když to udělají, vytvoří Nový začátek v mentálním procesu analýzy dat, jehož prostřednictvím činí své volby a rozhodnutí. Začínají z jiného místa. Tímto procesem dělají něco, co je pro modifikaci chování zásadní: mění svou perspektivu. Je důležité pochopit, že perspektiva je všechno. Není to žádná maličkost. Je to všechno. Perspektiva je způsob, jakým se na věci díváme, a způsob, jakým se na věci díváme, naprosto určuje, jak je vidíme. Pro většinu lidí to samozřejmé není. Kdyby bylo, věnovali by mnohem větší pozornost tomu, co si vkládají do mysli, a tomu, co jim do mysli vložili druzí. Prozkoumali by všechna svá Předchozí data k danému tématu (nebo určitě ke každému důležitému tématu, jako je Bůh, Láska, Sex, Peníze, Zdraví, Životní cíl, Pravda atd.) a přidali by k Předchozím datům, rozšířili by databázi dat, aby měli více možností, z nichž by si mohli vybrat při rozhodování a určování a definování toho, kým jsou.

V Hovorech s Bohem se říká, že ʺkaždý čin je aktem sebedefiniceʺ. Aby naše definice byla ʺživáʺ, a ne ʺmrtváʺ (tedy aktuální, a ne stará; čerstvá, a ne zatuchlá), museli bychom pravidelně aktualizovat Data, z nichž získáváme informace, na jejichž základě vyvozujeme závěry, díky nimž se rozhodujeme o tom, co si myslíme, říkáme a děláme v projevech, které od okamžiku k okamžiku nazýváme Životem samotným.

Potřebujeme Nové vzpomínky do Paměťové banky, abychom si mohli vzpomenout, kým skutečně jsme. Nejprve se musíme rozhodnout, Kdo skutečně Jsme, a pak do své Paměťové banky zadat Údaje, které to odrážejí. Musíme změnit svou základní realitu. Změnit naše základní chápání. Změnit naši perspektivu. To vše lze provést. Lidské bytosti jsou toho schopny. Nejprve však musíme být ochotni udělat něco zcela mimořádného, něco zcela odvážného. Musíme být ochotni zpochybnit předchozí předpoklad. Pokud nelze zpochybnit předchozí předpoklad, jsme mrtví. Naše definice sebe sama bude mrtvá. Nebude založena na živých datech, ale na mrtvých datech. Na datech z minulosti. A dokonce ani ne na našich vlastních datech, ale na datech, která nám o nás samých, o Životě, o tom, jaký je, a o Všem - včetně Boha - poskytl někdo jiný. Abychom se jako druh mohli plně rozvinout, musíme se zbavit toho, co je mrtvé. Musíme si dovolit znovu se narodit. Aby naše Definice Já byla živou definicí, musíme si dovolit zpochybnit to, co nám řekli ostatní... o sobě, o Životě a o Bohu. Pak si musíme dovolit udělat něco ještě odvážnějšího. Musíme si dovolit vymyslet Nové údaje. Data, která se více podobají naší nejvyšší představě o tom, kdo jsme a kým se rozhodujeme být. Právě tímto procesem, a pouze tímto procesem, se znovu vytvoříme v další nejvelkolepější verzi největší vize, kterou jsme kdy měli o tom, Kdo Jsme.

Tomuto procesu se říká evoluce. Umožňuje ho vzdělávání. Vzdělávání však musí získat nový rozměr. Vzdělávání nám musí říci nejen to, co lidstvo dosud poznalo o Životě, ale také to, co si lidstvo přeje poznat o Životě v budoucnu; nejen to, co lidstvo pochopilo o sobě samém, ale také to, co si lidstvo samo o sobě přeje. To je způsob, jakým se všechny sebevědomé bytosti vyvíjejí. Přání je rozdíl mezi sebevědomím a nevědomím. Je tím, co odlišuje sebevědomé bytosti od životních forem, které si nejsou vědomy sebe sama jako tvůrců své příští prožívané reality. Chci, abyste to pochopili. Chci, abyste to uvedli do svého vědomí a nechali to tam chvíli odpočívat, než přejdete k další myšlence. Podívejte se, prosím, znovu na toto klíčové tvrzení. Pokud vám to pomůže, přečtěte si ho nahlas. Pracujte s ním.

Zopakuji vám to:
Přání je rozdíl mezi sebeuvědoměním a nevědomím. Je to to, co odlišuje sebevědomé bytosti od životních forem, které si nejsou vědomy sebe sama jako tvůrců své příští prožívané reality. Schopnost lidského druhu vyvíjet se dál od místa, kde se právě nachází, je pevně založena na naší schopnosti (a ochotě) doplňovat data v našich paměťových bankách vymýšlením dat. Jinými slovy... Nevědomé bytosti (méně vyvinuté formy života) se vyvíjejí prostřednictvím asimilace dat o tom, co je pozorováno a prožíváno. Vědomé bytosti se naproti tomu vyvíjejí vytvářením dat o tom, co je žádoucí. Asimilace... tvorba. V tom je obrovský rozdíl. Tento rozdíl představuje kvantový skok v evolučním procesu. Vysoce vyvinuté bytosti (HEBS) jsou bytosti, které se rozhodnou, doslova, pamatovat si nové věci. Pokud se chceme stát HEBS, musíme si pamatovat to, co jsme nikdy nepoznali. Naše definice Já musí vzniknout nikoliv z toho, co jsme znali, ale z toho, co si vybereme. To je další krok ve vývoji lidstva. Individuálně i kolektivně je to náš další krok. Naše Definice Já se musí vynořit ne z toho, co jsme poznali, ale z toho, co si vybereme.

Před časem papež tento protokol porušil. Opustil tuto formuli. Proto vyvolal takové zděšení mezi těmi, kteří ve světě hluboce chápou, co se zde stalo. Jeho špatně zvolené výroky o islámu narušily proces vývoje lidstva. A proto bylo na místě, aby se omluvil. Ne proto, že to, co řekl, bylo nepřesné, ale proto, že to bylo zastaralé. Nemělo to nic společného se zítřkem. Nemělo to nic společného s tím, co jsme si zvolili, a všechno souviselo s tím, co jsme si vybrali. Někteří nyní říkají, že nás to ʺvrátilo do realityʺ. V realitě však není nic reálné. Všechno je vymyšlené.

Rád bych se opřel o Shakespearův mimořádný postřeh a rozvinul ho: Nic není SKUTEČNÉ, pokud to tak neučiní myšlení. Budoucnost můžeme změnit... ne tím, že budeme ignorovat minulost, ale tím, že se vydáme vpřed, že půjdeme dál. Abychom vytvořili Nový zítřek, musíme se přenést přes minulost. To je jediná věc, kterou tolik lidí nedokáže udělat. Při vytváření zítřka stále vycházejí ze včerejška. Pokud však použijete ʺCo byloʺ k vytvoření ʺCo budeʺ, pak to, co bude, bude tím, co bylo.

Je to tak jednoduché - a tak složité - jak to je

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/25/sadness-and-mourning/

Zpět