5075 Plejádský kolektiv: Pozemská škola Judith

[ Ezoterika ] 2023-09-14

Jsme navrženi tak, abychom chtěli co nejúplněji prožívat kvalitu svobody, radosti, lásky a hojnosti. Toto jsou emanace vědomí Stvořitele a my se můžeme svobodně rozhodnout zažít jejich plnost v každém okamžiku. Když to uděláme, cítíme se dobře. Když se rozhodneme cítit jinak, dostaneme rezonující zážitky. Je-li tam byť jen nepatrný nádech strachu, cítíme ho, a pokud na něm visíme, přenášíme svou životní sílu do říše negativity a činíme ho pro nás aktuální.

Tím, že se trénujeme, abychom řešili a překračovali své ego-potřeby, jsme schopni být přítomni ve svém uvědomění a nechat všechny zkušenosti proudit naším vědomím, přitom si vybíráme ty, které milujeme, a přizpůsobujeme se jim. To udržuje naše vibrace vysoké a pozitivní a umožňuje nám to jasně chápat. Můžeme otevřít naše vědomí našemu vnitřnímu poznání. Vede nás k naplňování zážitků, které milujeme a užíváme si je.

Vše, co se nám nelíbí, je energetický vzorec, který držíme ve svém vědomí. Všechny zkušenosti se odehrávají v našem vlastním vědomí. Každý, koho potkáme, je aspektem nás samých v našem vědomí. Každý jsme přítomností uvědomění v nekonečném vědomí, jsme schopni vytvořit svůj lidský výraz a vše, co chceme zažít. Když následujeme svou radost, sladíme se s energií a zkušenostmi, kterými zlepšujeme život. Vytváříme je svou vibrační přítomností.

To, jak vděční jsme sami za sebe, nebo jak moc potřebujeme soudit a kritizovat ostatní nebo sebe, určuje vibrační povahu našich výtvorů a světa, který zažíváme. Negativní reakce na někoho nebo něco je založena na strachu a pocitu ohrožení. Bez našeho strachu nemá hrozba smysl. My jsme ti, kdo si dělají strach. Neexistuje žádný vnější požadavek. Můžeme svobodně vyjádřit svou lidskou osobu, jak si přejeme. Všechny naše zkušenosti jsou k nám přitahovány jako výsledek naší vibrační kvality. Když máme jen dobré pocity, naše životní síla z nás vyzařuje způsoby, které přitahují lidi a zážitky, které milujeme a jsme za ně vděční.

Být vděčný a milující v naší současné situaci, nám dává zářivou přítomnost, která do našich životů přitahuje více lásky a vděčnosti. Učíme se sladit se s vibračními kvalitami vědomí, které je naší podstatou, naší věčnou přítomností vědomí s nekonečnou tvůrčí silou. Jsme modulátory kreativních energetických vzorů bez omezení ve vědomí, které neustále vše vytváří.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/14/pleiadian-collective-the-earth-school/

Zpět