734 Duše / MERKABA Sabina Dye

[ Ezoterika ] 2020-10-14

Kryon - Mnoho vašich systémů víry, které jsou považovány za moderní, věří, že duše je lineární. Objeví se při vašem narození a zmizí někde, když zemřete. To je nepochopení - vaše Duše nemá začátek ani konec, Duše je součástí toho, co je Zdrojem stvoření. Duše je součástí Boha. Existuje systém minulých a budoucích životů, pokud je chcete nazvat inkarnací, kdy se vaše Duše vtěluje znovu a znovu. Tato intuitivní znalost byla přítomna v prvních systémech víry na planetě a dokonce i nyní je většina těch, kdo se drží takového porozumění.

Bylo vám řečeno, že nahoře je někdo, "vládce", který vše ovládá. Ale ve skutečnosti je to mnohem víc. Vidíte to lineárně, protože je to postaveno v lidské rodině, jak by to byl váš otec nebo vládce nebo vaše vláda, tak vidíte Boha. Ve skutečnosti to tak nefunguje. Všichni jste už slyšeli o kolektivním vědomí. Na druhé straně Závoje jste ve spojení se všemi, a když nejste na této planetě, jste všichni jako On - Stvořitel. A když tu nejste, pak neexistují žádné řídící struktury, na jejichž schůzích by bylo rozhodnuto, jaké budete pohlaví, když se znovu vrátíte na Zemi, kým se stanete a v jaké kultuře se narodíte.

Neexistuje taková struktura s pokyny, která by vám toto všechno pomohla vyřešit. Všechny entity rozhodují okamžitě, pokud tomu můžete říkat rozhodnutí. Je to poznání toho, kým budete, až se vrátíte, což znamená, že se často vracíte ke stejné kultuře a ve stejném jazyce komunikace. Velmi často si vybíráte stejné pohlaví po celá léta, než dojde ke změnám. To znamená, že se inkarnujete a už jste obeznámeni s kulturou a jazykem, když vyrůstáte s určitými rodiči, máte stejnou zkušenost, jakou jste měli dříve. A to je pohodlné, snadno spadnete do šablony. Hlavním důvodem pro reinkarnaci je učit se. Je to "škola vědomí", která vytváří starou duši s mnoha životy. A ať jste kdekoli a cokoli děláte, díky svobodě volby se nakonec probudíte a pochopíte nejvyšší pravdu.

Co se děje za Závojem, kde jste součástí všeho? Jak moc jste do toho zapojeni. Systém nesouvisí s osobnostmi, je založen na energii lásky a soucitu. O zrození rozhodují miliony duší současně. Pokud jste sestoupili na tuto planetu a narodili se v nefunkční rodině, budete jedinou starou duší v této rodině. Jak začnete růst a dospívat, brzy se ve vás probudí poznání. Stanete se jejich učitelem. To je to, co si mnozí z vás vybrali, a museli jste to udělat, protože toto je cesta milosrdného Boha. Neměli jste jinou možnost, toto je cesta soucitu, cesta porozumění a dospělosti. Vy jste si vybrali tuto rodinu, zemi, dobu, protože tito lidé potřebují Světlo. Když stojíte na prahu zrození, řeknete například, že chcete být znovu hudebníkem, abyste mohli rozvíjet své dovednosti v tomto směru a nadále určitým způsobem přemýšlet. Pokud jste si všimli, tak se z hudebníků opět stávají hudebníci. Všechny vaše kreativní části, tyto podpůrné, krásné části, mohou přetrvávat i v nefunkčních rodinách. Všechno je komplikovanější, než si myslíte.

Existuje představa, že čím více životů budete žít, tím pohodlnější budou vaše budoucí životy. Dovolte mi, abych vám uvedl skutečnou realitu - čím jste starší a čím více životů máte za sebou, tím více můžete pro planetu v případě potřeby udělat, zejména na znevýhodněných místech a v nefunkčních rodinách. Mluvím o mnoha z vás, kteří se stali tím, čemu říkají "černá ovce rodiny". Ale možná se vám povedlo změnit jejich záznam v Akáše. Kráčíte po velkolepější cestě, než si dokážete představit, a sázíte semínka, kamkoli jdete.

Budou si vás pamatovat v jejich Akáše a v příštích životech, které budou žít, si vás budou pamatovat jako učitele a nikdy nezapomenou na to, co jste je naučili. Teď mohou nesouhlasit, ale jednoho dne pochopí, kdo jste a o čem jste jim řekl. Ukažte jim laskavost a porozumění, bez ohledu na to, co o vás říkají, bez ohledu na to, co dělají.

Mohou vás dokonce popřít, požadovat, abyste odešli a nevraceli se. Kvůli své dysfunkci nemají takovou lásku, jakou jim projevujete. Se soucitem a láskou můžete vědět, že cokoli řeknou a cokoli udělají, milujete je. Řeknete jim to, to je změní. Vždy to tak bude, protože máte moc v tom, kým ve skutečnosti jste, kvůli svému osudu na této Zemi, kde žijete život staré duše.

MER-KA+BA 23.1.21

Představte si DNA jako celek. Představte si sto bilionů chemických sloučenin, které zpívají stejnou píseň. Nic jiného ve vašem těle toho není schopno. Můžete to nazvat energií vaší duše, pokud chcete, protože DNA je všude ve vašem těle stejná, od špičky až k patě. Všude stejná. Dá se říci, že zpívá unisono, protože existuje povědomí o DNA. Je to vědomí na mentální úrovni celé struktury lidské bytosti.

Pole lidské energie přesahuje hranice lidského těla o osm metrů. Toto pole má název z hebrejštiny - Mer-ka-bah. Toto slovo vzniklo v židovské historii, když Eliša viděl vytržení Eliáše. Elisha si všiml božského pole svého učitele, aktivovaného na 100%. Jak to souvisí s DNA?

Existuje povědomí, vícerozměrná mlha, která se šíří 8 metrů kolem každého z vás. Tato mlha je generována událostí v DNA, když sto bilionů jejích prvků funguje jako jeden celek. Takto se objevuje lidská Merkaba. Tuto energii pohání vícerozměrné části DNA. Pohybují se v ní jako barvy duhy, nesou energii vaší duše. Vaše vítězství nad dualitou je vaše aktivace a vzestup na planetě Zemi. Vše je ve vaší duhové vícerozměrné mlze. Představte si, že touto duhovou mlhlou pohybujete, jak se pohybujete sami.

Přišli jste na Zemi se standardními postoji lidského vědomí, podle nichž nikdy nemluvíte se svými buňkami, nemáte tušení o Mer-ka-ba a nevíte nic o DNA. Duha nemá žádný směr ani "šéfa", který by určoval, které barvy se mají ukázat. Standardní nastavení po narození zahrnuje fungování DNA při 30% výkonu. Stále však obsahuje celé spektrum duhy, pouze jas barev je na úrovni 30%. [Vibrace, kterou jste vytvořili svým výběrem na planetě.]

Mistři, kteří žili na této planetě, vyzařovaly klid a radost, kamkoli šly. Děti je následovaly, zvířata je viděla a chtěla být s nimi. Představte si mistra, který je schopen dotknout se člověka a uzdravit ho! Tito mistři měli stejnou DNA jako vy, ale jas barev dosáhl 100%..Zdroj: http://www.kryon.su/frm/viewtopic.php?f=2&t=2928&sid=0bce2836d0b7708ce1c105eb62457f04

Zpět