400 Redistribuce bohatství Marta

[ Ezoterika ] 2020-07-15

Jak by mělo probíhat nové rozdělení hmotného bohatství a jak využít sociální a průmyslové struktury, které na Zemi již existují? Jak již víte, téměř všechna přední průmyslová odvětví jsou nyní v rukou stínové vlády a jejích chráněných osob. Proto na lidech pracujících v těchto odvětvích záleží jen málo. Jak jste říkali, všechna rozhodnutí, "sestupují seshora", málokdo si však představí, kdo je na samém vrcholu.

I když v některých případech absolutně absurdní rozhodnutí vyvolají protesty, jsou tak či onak rychle potlačeny nebo je nalezen kompromis, který je prospěšný stejnému vedení. I ty nejmenší ústupky požadavkům jsou prezentovány jako velká laskavost.

Plazi byli po mnoho staletí na Zemi velmi úspěšní v umění manipulace s lidským vědomím, pomocí metody "cukr a bič". Jak se Země posunuje do páté dimenze, všechno se začne rychle měnit, protože starý světový řád v nových vysoce vibračních energiích již nebude moci existovat. A když už reptiliáni nemohou držet moc a finance ve svých rukou, průmyslová infrastruktura, kterou v průběhu let vytvářejí, přejde na lidi. Pak bude záležet na nich, jak s nimi budou nakládat.

Procesy probíhající nyní na Zemi lze srovnávat s revolucí v globálním měřítku. A pokud dříve všechny revoluce skončily velmi smutně, protože lidé v oblasti ENERGIE nebyli připraveni vybudovat novou společnost založenou na zákonech vesmíru a ne na zákonech trojrozměrného světa, nyní se situace radikálně změnila.

V novém energetickém prostoru Páté dimenze již nemohou lidé s duálním uvažováním existovat, protože jejich vibrace nebudou odpovídat novým vibracím planety. Proto jen ti lidé, jejichž vědomí je již zcela osvobozeno od břemene duality a jejichž vibrace budou na stejné vlnové délce jako vibrace Země, mohou vést nové struktury, sociální i průmyslové. A tito lidé budou schopni provést nezbytný "reset" tohoto odvětví a postavit ho na novou úroveň, kde hlavní prioritou budou zájmy lidí a jejich skutečné potřeby, než snaha o pohádkové jmění majitelů.

Uměle uvalené hodnoty postupně opustí vaši Zemi, a budou nahrazeny duchovními hodnotami, a nové technologie pomohou udržet vaši planetu v nedotčené čistotě a kráse.

Život na nové Zemi - adaptace 14.7.20 Marta
Pokračujeme v diskusi o struktuře společnosti na nové Zemi Páté dimenze.
Navzdory skutečnosti, že bude postavena na zcela odlišných principech, vyjma hierarchické pyramidy moci, pro její harmonickou existenci budou nutné některé organizační a koordinační struktury. Bude potřeba rovnoměrné rozložení výsledků práce a doručování produktů do různých částí světa. Budou to střediska pro statistickou kontrolu výroby.

Budou v nich pracovat lidé s analytickým přístupem a dobrými matematickými schopnostmi, pro které bude taková práce radost. Tito lidé budou pracovat čestně a důstojně, na základě skutečných potřeb lidí v různých částech světa, a jakýkoli tlak na ně bude vyloučen, protože myšlenky a emoce, které jsou samy o sobě negativní, jsou v prostoru páté dimenze nemožné.

Na nové Zemi bude dobře rozvinutá dopravní síť, která bude sestávat hlavně z nové generace letecké dopravy, která neznečišťuje životní prostředí, technologie, kterou obdržíte od vyspělejších mimozemských civilizací. Pozemní doprava jako celek přejde na elektrická vozidla, která budou pracovat na bezkontaktní elektřině a na nový typ paliva, které vám dosud není známo.

V průběhu doby, kdy vaše vibrace vystoupí do nejvyššího bodu Páté dimenze a fyzická těla budou zcela přeměněna na lehká krystalická, se budete moci pohybovat po vaší planetě silou myšlenek, teleportací do jakéhokoli bodu na Zemi.

Vše přijde postupně, aby se vaše vědomí a těla harmonicky reorganizovaly do pro vás nových a neobvyklých podmínek existence. Toto období přizpůsobení pro každého proběhne vlastním tempem. Někdo bude v prostoru čtvrté dimenze na dlouhou dobu, a někdo okamžitě ochutná a ponoří se do magického světa Páté dimenze. Záleží na vaší podstatě, temperamentu, sebevědomí a "zázracích".

Lidé s praktickým přístupem se přizpůsobí novým podmínkám o něco déle, protože jsou zvyklí na to, že jsou více vedeni myslí, než pocity a emoce.

Jak však víte, mysl v energetickém prostoru Páté dimenze získává zcela odlišné vlastnosti, směřuje svou pozornost dovnitř a ne ven, což pomůže slyšet svou duši a získat důvěru v sebe sama. Nyní můžete začít "trénovat" svou mysl, navyknout ji neposuzovat a analyzovat, ale zcela se odevzdat síle své duše, která vás povede životem na nové Zemi Páté dimenze.

A za tímto účelem byste měli používat postup "Filtr duše".

Filtr duše 21.6.20 Marta
Po zvládnutí integrované komunikace bude v budoucnu mnohem snazší přejít na telepatickou komunikaci. Mysl, která slouží jako hlavní nástroj k přežití člověka v trojrozměrném světě, postupně ustoupí své duši. Mysl bude nahrazena Božským vědomím, které bude na stejné vibrační vlně s Duší člověka. Pokud žijete ve světě nízkých vibrací, je mysl akumulátorem všech informací, které obdržíte, které, zpracováním a logickým porozuměním, pak vloží do vašeho podvědomí. Vytvářejí se tak stereotypy myšlení a chování.

A nyní probíhá boj o lidské duše v doslovném smyslu slova.

Zatímco oficiální úřady a jimi řízená masová média dělají vše, co je v jejich silách, aby podpořily mentální a behaviorální vzorce člověka, které se vyvíjely během staletí, Vyšší síly a nové energie, které nyní přicházejí na Zemi, se je pokoušejí rozpustit, čímž obnoví spojení člověka s jeho duší. Je to na vás.

Pokud začnete vědomě pracovat na transformaci svého vědomí a jeho spojení s vyššími božskými aspekty, vaše duchovní znovuzrození nastane rychle. Mnozí z vás již z vlastní zkušenosti viděli, jak efektivní může být energetická práce.

Chci vám dát další jednoduchý postup, který může být pro vás velmi užitečný. Říkáme mu "Filtr vaší duše".
Naučte se přeskakovat jakékoli informace, se kterými se setkáváte na své cestě, ne skrze svou mysl, ale skrze svou duši.
Co pro to musíte udělat?

Když začnete něco číst nebo poslouchat, představte si, že tato informace jde přímo do vaší Duše, která rozhodně odmítne to, co je pro ni ničivé, a dychtivě absorbuje to, co je pro ni užitečné a uzdravuje. Můžete si představit svou duši jako zlatého anděla žijícího ve vašem těle.

Když dostáváte informace, zkuste úplně vypnout svou mysl, která ze zvyku začne soudit, analyzovat, porovnávat ... Můžete si dokonce představit, že jste ji na chvíli umístili do oddělené místnosti a bezpečně ji zamkli. Věřte mi, vaše duše je schopna přijímat JAKÉKOLIV informace, někdy i hrozné a kruté, ale v tuto chvíli potřebujete pro vás užitečné. Tuto informaci ve svých vibracích přijměte beze strachu, agrese a úsudku jako nevyhnutelnou lekci trojrozměrného světa. Pokuste se proměnit tuto praxi ve váš každodenní zvyk - na způsob telepatické komunikace se sebou samými.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět