5132 Mistr Kuthumi: Představivost a intuice Lingenfelder

[ Ezoterika ] 2023-09-25

Svět, ve kterém se nacházíte, tedy realita, kterou každý den malujete na plátno svého života, je velmi zajímavý a musí tomu tak být, protože zájem přináší expanzi. Expanze umožňuje, aby se před vámi rozvinuly a otevřely nové světy, a tyto nové světy vás zvou na sebeobjevování a skutečné pochopení vnitřní podstaty vašeho bytí, jaké jste nikdy předtím nepoznali. Jít na cestu života a sebeobjevování a skutečně následovat práci a učení mysterijních škol po mnoho let a pro některé po mnoho životů vám daruje svět, který existuje, který je skutečný, i když nehmotný. Je to svět, který znáte v každé podstatě svého bytí, místo, kam patříte, kde se cítiíte bezpečně, a který vám umožňuje zkoušet a objevovat za hranicemi všeho, o čem jste kdy na této planetě snili.

Milovaní mistři, je to svět, ze kterého pocházíte a je to svět, do kterého se vracíte. Abyste mohli vstoupit do lidstva a přijmout inkarnaci života na planetě Zemi, musí být zavedeno velké množství procesů, které to usnadní, procesy, které mnozí velmi dobře znají, procesy léčení, projekce, iniciace, a pochopení pro daný úkol, který umožňuje, aby se iniciace toho, co projektujete, stala realizací.

Jste cvičeni mimo vaši nejdivočejší představu, abyste se vydali na cestu, která je tak odvážná! Být člověkem je jedna z nejstatečnějších věcí, které můžete udělat, protože všichni na druhé straně si jsou dobře vědomi pravdy, že tento svět je a zůstane vaší největší tajemnou školou. Je to planeta studia, výzkumu a napojení na Stvoření vašeho lidství. Víme, jak náročné je zde maturovat. Jak je jasně zřejmé, mnozí musí tento svět znovu a znovu prožívat, jinými slovy trávit čas a pak ještě něco zpět na Zemi. Čas je pochopitelný a převažující pouze zde na této planetě. Mimo tento svět neexistují žádná omezení, pokud jde o čas, pokud jde o vzdálenost a pokud jde o integraci reality.

Jak nyní integrujete realitu jako duchovní bytost, když opustíte tuto planetu?

Velmi jednoduše, děláte to tak, jak jste to dělali vždycky, promítáním ze své mysli. Rozdíl je v tom, že si s sebou nemusíte brát žádnou tělesnost; žádnou tíhu, kterou byste s sebou museli vláčet jako na Zemi. V podstatě jste však stejní, vaše základní plamenná podstata jako duchovní bytost duše se ˝vznáší˝ v prázdnotě blaženosti a nese v sobě schopnost myslet, nese v sobě posvátnou myšlenkovou projekci, která z vnitřního jádra jejího ˝mentálního˝ pole promítá to, co si přeje zažít.

Jako duchovní bytost; když vysíláte projekci, abyste někde byli, jste tam, je to kolem vás, stává se to vámi, neboť neexistují žádná fyzická omezení, která byste museli vytvářet, odkrývat nebo jimi procházet, neboť vše prostě JE. Při použití klíče vaší představivosti a intuice, zatímco jste ve vtělení, to funguje úplně stejně, protože jste schopni tento dar přenést dolů na tuto Zemi, do samého jádra vaší reality, tedy existence, právě teď, v tomto životě.

Co vás omezuje?

Omezuje vás tělesnost, vaše závislost na tělesnosti. Dovolujete, aby hmatatelné omezovalo váš svět nepředstavitelného takovým způsobem, že mu nedovolí stát se představitelným, tedy hmatatelným. Zaměřujeme se zde tedy na to, abychom si uvědomili, jak mocná je vaše představivost a jak málo ji ve skutečnosti využíváte, což se vše vyjasní, jakmile projdete jeskyní vědomí a sladíte svou energii s energií Domova. Pokud se budete snažit odejít, jakmile odsud odejdete, bude vám pomoženo, a jakmile se znovu nastavíte, bude skutečně záležet na vědomí, které si s sebou vezmete, kde se ocitnete. I to je vše o čisté myšlence, chcete-li, o čisté představivosti a čisté vizualizaci. Takto žijete v rámci své intuice doma, a tak musíte žít i zde.

Ti z nás, kteří jsou z druhé strany tohoto světa, ne příliš daleko odtud, by si přáli, abyste si tento božský dar uvědomili a moudře ho využívali, protože stejně jako u všeho ostatního v životě i ve vašem starém světě vždy existuje nepříznivé proti krásnému: pozitivní proti negativnímu, hra na dualitu. Nedovolte, aby nižší vibrační frekvence vaší nižší mentality, jinými slovy, vaše zakořeněné negativní myšlenkové vzorce nebo vaše ˝pohodlná pozemská mysl˝ potlačily váš růst, aby vám bránily stát se skutečně tou nejvelkolepější bytostí, kterou ve skutečnosti již jste.

Proto se vás snažíme učit vizualizovat si křídla, ne proto, že by andělé měli křídla, víte, že je nemají, ale čistě pro pocit svobody, kdy je limit pouze obloha. V rámci každého životního procesu existuje zamýšlená cesta, kterou je třeba projít, a i v těch nejomezenějších situacích je šance vzlétnout, jít za hranice svých představ a žít to, co jste si předsevzali. Lze to uskutečnit, i když jste fyzicky omezeni, a pokud nejste ˝mentálně˝ omezeni, lze to uskutečnit v jakékoli situaci, kterou jste si aktuálně zvolili, a proto je tak důležité věnovat pozornost své představivosti a nechat svou intuici, aby byla vaším průvodcem.

Chápete klišé či spíše pravdu, že ˝svou realitu si vytváříte sami˝. Doufejme, že alespoň trochu rozumíte univerzálním zákonům a jejich příčinám a důsledkům. Od nynějška chápejte, že v mozku, v mysli a ve vyšších mentálních úrovních se skrývá schopnost promítat do sebe cokoli, co si přejete žít, a jakmile tato projekce nabude formy, tehdy se tato forma projeví a rekalibruje se z nehmotného do hmatatelného. Pamatujte, že sny a přání světa, které si přejete, začínáte manifestovat tím, že si stanovíte záměr.

Lidstvo v mnoha ohledech zlenivělo, pokud jde o používání, natož zkoumání své představivosti. Jako jeden z nejdůležitějších vyšších smyslů; intuice, představivost, inspirace, to vše v rámci šesté čakry, je tu proto, aby vám pomohlo posunout se přes práh z nižších pěti do vyšších energií, což je váš most. Začnete budovat most, který vám umožní přenést svou podstatu z nižšího omezení do vyššího neomezení. Tento most představivosti a intuice získává inspiraci z vyšší mentality.

Nerovnováhu často způsobují vaše média, zejména sociální sítě a televize, protože mohou bránit ˝rozšíření vaší představivosti˝, a tak vegetujete! Jinými slovy, tito lidé si nemohou dovolit dar představit si něco úžasného nebo neuvěřitelného pomocí své fantazie, musí jim to ukázat vnější síla, a to musí přestat, protože na tom není nic zdravého. Jak už jsme řekli dříve, sledovat kreativní filmy, dokumenty, filmy rozšiřující mysl, to je fantastické, ale musíte vědět, kde je hranice. Když nejste schopni vykouzlit si v hlavě fantastické vizualizace o sobě samých, pak se nedívejte na tu promítačku, protože vás začíná přeprogramovávat do rostlinného stavu, a to nechcete. (pozn. hopelessly unrealistic. . . takže proč se namáhat)

Tvůrčí vizualizace a řízené meditace jsou skvělými nástroji, které umožňují mysli expandovat, protože vám nejsou vizualizace předkládány, ale spíše se po vás chce, abyste si je vytvořili v zákoutích své vnitřní mysli, své vyšší mentální úrovni. Vyšší mentální úroveň se pak napojí na intuici a vaše intuice je to, co vás pak vezme na cestu skutečného objevování, protože vám prostřednictvím vaší představivosti odhalí svět, který je opravdu a skutečně možný, a intuitivně vás tam zavede. Ženská energie, chcete-li, je krásná, a i když už nemusíme věci označovat, tvůrčí vizualizace má rozhodně ženské kořeny.

To je také důvod, proč má spousta mužů pocit, že nejsou schopni vizualizovat; nejsou schopni vytvořit imaginativní svět, který se může stát jejich realitou tím, že intuitivně následují to, co je jim dáno, což není pravda! Jde o lidmi vytvořený (promiňte mi tu slovní hříčku) lidský blok, protože jejich převládající mužské myšlení jej zablokovalo, a proto na planetu přicházejí všechny tyto božské ženské energie, aby nastolily rovnováhu! Naproti tomu nový Božský mužský vzor také proniká, aby přinesl rovnováhu příliš aktivnímu ženství. Nakonec bude rovnováha mezi nimi skutečně vznešená.

Ve zrakové kůře mozku se dějí skutečná kouzla. Když to přeneseme do oblasti magie, aby kdokoli mohl provést nějaký trik nebo proces, musí být schopen ho zpětně vidět, aby se stal skutečným. Totéž platí i pro to, kde se právě dnes nacházíte. Před nějakým časem jste se viděli tam, kde teď jste. Napojte se denně na svou zrakovou kůru a pochopte, že jste tam skutečně (vašimi vědci a podle vašeho světa dostalo představování si razítko 3D skutečných proporcí - že je to skutečné a pravdivé). Není absolutně žádný rozdíl, zda něco vidíte v mysli, nebo to vidíte očima, zda to vidíte oběma očima, nebo jedním, vidíte to.

Pokud jde o člověka, který je zrakově postižený, je to jiný příběh, protože to je lekce, kterou se rozhodl zpracovat. To, co vidí ve své mysli prostřednictvím své představivosti vedené intuicí, protože musí, ho zavede na cestu objevování smyslů vyšší frekvence, než jaké jsou schopny ˝normální˝ bytosti. Patří k tomu neomezená představivost. Ti z vás, kteří jsou schopni vidět, využijte toho, co je před vámi každý okamžik, protože je to božský dar. Dívejte se na věci hluboce, do hloubky, intuitivně, prostřednictvím své představivosti, vstupujte hluboko do prostorů a naplňujte se úžasnou tvůrčí esencí všech světů, které kolem vás existují. Buďte vděční, vyjděte ven a odvažte se představovat si víc!

To, co vnímáte jako barvy, je velmi omezené, jakmile projdete dveřmi života, plujícími po řece lásky, do jeskyně vědomí, skrze svou Akášu, jakmile se dostanete na druhou stranu, otevře se před vámi nové spektrum barev, které si v tomto světě nedokážete ani představit, přesto tam je a tady existuje, tak se odvažte představovat. . .

Pokud chcete vidět kouzla, podívejte se skrze hranol. Chcete-li vidět kouzlo v životě, nechte světlo, aby se odráželo skrze hranol mysli! Když přijímáte pestrobarevné, zázračné divy, které vám tento svět předkládá, vězte, že je toho víc, mnohem víc, co na vás čeká a co jste schopni využít, jako vědomí, ale k tomu budete muset překročit omezení, která jste si sami stanovili, pokud jde o to, abyste dovolili své mysli vzlétnout, abyste nechali představivost plynout, abyste dovolili svým vizualizacím růst a aby se vaše intuice stala vaším stálým průvodcem.

JÁ JSEM Kuthumi, JÁ JSEM Pán a Mistr Chohan zlatých paprsků lásky a moudrosti a přeji vám, abyste před sebou měli tu nejfantastičtější cestu plnou představivosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/25/conversations-with-kuthumi-imagination-and-intuition/

Zpět