1045 VÝJIMKY Z PRAVIDEL Marta

[ Ezoterika ] 2021-05-26

Otec Absolut -
Chtěl bych se dotknout otázky, která trápí tolik z vás.
Znovu budeme hovořit o očkování.

Stále více vašich rodinných příslušníků, přátel a známých se uchyluje k tomuto postupu, který vás hluboce zraňuje. Chápu, že je velmi těžké zůstat v této situaci klidný a lhostejný, zvláště když víte, že jste udělali vše pro to, aby se vaši blízcí k takovému neuváženému kroku neodhodlali. Dnes však budeme hovořit o výjimečných okolnostech, které se u některých lidí vyskytnou tak, že se očkování nemohou vyhnout. Důvody mohou být velmi různé a my se jimi nebudeme zabývat, ale budeme hovořit o budoucnosti takových lidí.

Začneme ale tím, že je obrovský rozdíl mezi těmi, kteří podlehli stádnímu myšlení a ze strachu se rozhodli pro zákrok sami, s vědomím možných negativních účinků očkování, které už ani oficiální média nedokážou utajit, a těmi, kteří to musí udělat kvůli okolnostem. Důsledky očkování pro tyto osoby se mohou lišit v závislosti na úrovni jejich vibrací a informovanosti. Mezi nimi je malá vrstva těch, kteří se k tomuto kroku odhodlali, aby mohli dále pomáhat ostatním. Dostali se do takových podmínek, že bez tohoto opatření by o tuto možnost přišli.

Může jít o lékaře, učitele nebo sociální pracovníky v zemích, kde by jim oficiální úřady nedovolily pracovat bez vakcíny. To se rovná tomu, že jsou k očkování nuceni násilím. Pokud se jedná o skutečně čistou, jasnou a starobylou Duši, která by se do toho nikdy dobrovolně nepustila, Vyšší síly udělají vše pro to, aby ji zachránily před zničením. O osudu takového člověka rozhoduje na jemné úrovni ʺvyšší autoritaʺ, která bere v úvahu mnoho faktorů, mezi nimiž vynikají především podmínky, do nichž byl tento člověk umístěn, zda byla porušena jeho svobodná vůle, jaké jsou úkoly jeho Duše a jaký je jeho duchovní potenciál. Hlavní je míra jeho užitečnosti pro společnost a pro proces přechodu obecně.

Pokud takový člověk již začal sloužit nebo je na to potenciálně připraven, jsou Vyšší síly schopny neutralizovat mechanismus genetické modifikace člověka, vložený do vakcíny, stejně jako nanočástice, které jsou katalyzátory vnějšího vlivu na lidské vědomí. Takové jednotlivé případy již existují. Je však velmi důležité, aby se na tomto procesu podílel sám člověk, který si plně uvědomuje, co se s ním děje.

Hlavní je, aby se nebál a plně důvěřoval Vyšším silám a měl bezmeznou víru ve své vlastní schopnosti měnit realitu.

Přesto, moji drazí, musíte jasně pochopit, že taková příležitost je dána jen několika málo lidem, protože většina lidí se očkuje pouze ze strachu o svůj život a vyhoví absurdním a nelidským pokynům úřadů. Je to projev jejich svobodné vůle a zároveň odraz úrovně jejich vědomí. V tomto případě nikdo nemůže zasahovat do jejich volby a neutralizovat následky očkování. Udělejte proto vše pro to, abyste se tomuto pro vás destruktivnímu postupu vyhnuli, a nepodléhejte žádným trikům těch, kteří tuto pseudopandemii spustili.

Již brzy toto globální divadelní představení organizované skupinou zločinců skončí a vy začnete budovat novou společnost na obnovené Zemi.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/isklyucheniya-iz-pravil/

Zpět