3061 Hakann: Miluji tě bezpodmínečně A.S.

[ Ezoterika ] 2022-08-30

Moji nejdražší bratři a sestry,
promlouvá k vám velitel Hakann. Zdravím vás v míru a lásce. Miluji vás bezpodmínečně. Ať v tomto životě uděláte cokoli, vždy vás budu milovat. I kdybyste se dopustili těch nejohavnějších zločinů, nanejvýš odsoudím jen některé vaše činy, ale nikdy neodsoudím tebe. Budu tě stále milovat bez ohledu na to, co uděláte. Miluji vás bezpodmínečně. Od této chvíle budu místo slova ʺpozemšťanʺ používat slovo ʺpozemšťanéʺ, protože si myslím, že to zní lépe. Takže vy jste pozemšťané, my jsme Plejáďané a jak pozemšťané, tak Plejáďané jsou lidé. Jsme jedna rasa.

Většina Pozemšťanů ví, že bezpodmínečná láska je velmi krásná věc. Ve skutečnosti je většina Pozemšťanů jako lidé ztracení v poušti, kteří bloudí a snaží se najít oázu bezpodmínečné lásky. Mnozí z vás touží po bezpodmínečné lásce, jako byste vyprahlí toužili po vodě. Za to máte mé nejhlubší pochopení. Samozřejmě vám to vůbec nevyčítám. Lidé, ať už pozemšťané nebo Plejáďané, potřebují bezpodmínečnou lásku, aby se jim dařilo. Mnozí z vás zároveň podvědomě věří, že láska je něco, co se projevuje dobrým lidem nebo lidem, kteří dělají dobré věci. Zatímco špatné lidi je třeba trestat, nebo jim alespoň říkat, aby se chovali lépe. Teprve když se polepší, dostanou lásku.

Tímto způsobem mnozí z vás zacházejí se svými pozemšťany jako se psy, které je třeba vycvičit. V pozemské společnosti projevujete lásku psovi, který se chová dobře, a vůči psům, kteří se chovají špatně, jednáte přísně. Mnozí Pozemšťané se takto chovají i k ostatním Pozemšťanům. Pokud spolu dva lidé komunikují, oba se k tomu druhému chovají jako ke psovi, který potřebuje výcvik. Dokonce i mnoho romantických vztahů na Zemi je takových. Manželka si myslí: ʺMiluji tě, manželi, ale také se k tobě budu chovat jako k psovi, který potřebuje výcvik. Když mi uděláš radost, dostaneš sex. Pokud mi nevyhovíš, citově tě zraním tím, že ti dám chladné rameno nebo tě budu umlčovat."

A podobně se příliš často chová k manželce jako ke psovi i manžel. Když se mu například zavděčí, koupí jí šperk nebo ji vezme na hezkou dovolenou. A pokud mají děti, oba rodiče se k nim často chovají jako k psům, které je třeba vycvičit. Svobodná vůle dětí není respektována. Rodiče je často jen nutí, aby se podřídily.

My Plejáďané se tak nechováme. Ano, pokud má někdo v plánu přímo ublížit druhému (což zahrnuje i přímé zasahování do svobodné vůle druhého člověka), s láskou mu navrhneme, aby si to rozmyslel. Pokud to odmítnou, můžeme zasáhnout. Obecně však nevnímáme ostatní bytosti jako psy, které je třeba cvičit. Vidíme jiné bytosti jako krásné součásti slávy Zdroje. Pokud nejsme schopni vidět krásu v jiné bytosti, vnímáme to jako svou chybu, nikoli jako její chybu. Bez ohledu na to, jak takzvaně špatné jsou. Obecně platí, že každému dáváme lásku. A pokud se někdo takzvaně špatně chová, dáme mu ještě více lásky. Čím více se někdo takzvaně špatně chová, tím více lásky mu dáváme a tím pozorněji mu nasloucháme.

Často používáte lásku jako mrkev: ʺkdyž se začneš chovat dobře, dostaneš láskuʺ. Jak se ale někdo může začít chovat lépe, když je bez lásky? Pořadí je zde špatné: nejprve byste jim měli dát lásku. Mnoho lidí potřebuje cítit, že jsou milováni, a teprve potom se mohou začít chovat lépe. Ve skutečnosti, kdyby se cítili milováni, často by se v první řadě ani nechovali takzvaně špatně.

Mnozí z vás si to přečtou a budou s tím souhlasit, ale když pak uvidí, že někdo vyjadřuje něco, co považuje za obzvlášť špatný názor, řeknou mu, že se mýlí nebo že se musí změnit. Soucítíme s vámi, ale přesto bychom vás rádi vyzvali, abyste lidem projevovali lásku a soucit a naslouchali jim, i když mají tzv. velmi špatné názory.

Před časem se například někdo vyjádřil takto:

ʺJsem toho názoru, že chci žít mezi svými. Chci, aby země mého lidu byly pro můj lid. Předpokládám, že pokud to ze mě dělá rasistu, budiž. S přítelkyní máme v úmyslu zplodit další tři blonďaté modrooké děti. Nejsem proti tomu, aby jiné rasy měly svůj vlastní životní prostor, kulturu, dědictví a rasové rysy, jen pokud to dělají ve svých vlastních zemích. Je nepravdivá tato často opakovaná lež, že existuje jedna lidská rasa."

Jak Tunia a její přátelé na tuto osobu reagovali? Reagovali s láskou a radostí. Řekli, že jsou proti přímému ubližování jiné bytosti, ale nic v tomto odstavci tomu nenasvědčuje. Všimněte si zde slova ʺpřímoʺ. A ano, jsme si vědomi historie Země. Protože se neplánovalo žádné přímé ublížení, Tunia reagovala s láskou a radostí a neřekla, že se tento člověk mýlí nebo že se musí změnit.
Znamená to, že Tunia a její přátelé s tímto světonázorem souhlasili? To vlastně není podstatné. Vždy reagujeme s láskou a radostí a nikdy lidem neříkáme, že se mají změnit, bez ohledu na to, zda souhlasíme s tím, co říkají (pokud není plánováno přímé ublížení). Proč je důležité říkat lidem, zda s nimi souhlasíte, nebo ne? Vyjádření lásky považujeme za mnohem důležitější než vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu.

Kdybyste nám četli myšlenky, viděli byste trochu ʺco si myslíme o tomto názoruʺ, ale mnohem více byste viděli lásku, zvědavost a radost z toho, že vidíte jiný aspekt Zdroje v podobě jiného pohledu. Láska a radost jsou v popředí naší mysli, když komunikujeme s vámi nebo s kýmkoli jiným. Channeler zde začíná být trochu nesvůj a chce uvést, že s tímto pohledem na svět nesouhlasí a že sami Plejáďané vítají jiné rasy, které chtějí žít mezi nimi. Tak ať je to. Nechť je to konstatováno.

Já, Hakann, budu pokračovat dál. Kdybychom vyjadřovali lásku všem, kromě těch, kteří mají takzvaně velmi špatné názory, pak bychom se nepovažovali za bezpodmínečně milující. A říkat lidem s takzvanými velmi špatnými názory, že se mýlí a musí se změnit, bychom nepovažovali za vyjadřování lásky. Uvažujte také o tom, že mohou existovat i jiní pozemšťané, kteří vás považují za velmi špatného člověka. Militantní vegan by mohl říci: ʺSamozřejmě, že mám lidi rád, ale ne ty, kteří jedí živočišné produkty, ti lidé jsou vrazi a musí se změnit. Já jen říkám lidem, že se musí změnit, protože to pomáhá vyššímu dobruʺ.

Nebo zastánce života by mohl říci: ʺSamozřejmě, že miluji lidi, ale ne ty, kteří jsou pro potraty, tito lidé prosazují vraždění dětí a musí se změnit. Já jen říkám lidem, že se musí změnit, protože to pomáhá vyššímu dobru." aktivista za změnu klimatu by mohl říci: ʺsamozřejmě, že mám rád lidi, ale ne ty, kteří létají v letadlech, ti jsou jen sobci a musí se změnit. Říkám lidem jen to, že se musí změnit, protože to pomáhá vyššímu dobruʺ. Věřící lidé by mohli říci: ʺSamozřejmě, že miluji lidi, ale ostatním řeknu, že musí konvertovat k mému náboženství, pokud nechtějí jít do pekla. Říkám lidem jen to, že se musí změnit, protože to pomáhá vyššímu dobruʺ.

Víte, pokud přijmete světonázor, že je v pořádku říkat velmi špatným lidem, že se musí změnit, pak existuje mnoho skupin, které odsuzují mnoho jiných lidí. Existuje mnoho skupin, které by odsoudily i vás. A pokud vy všichni pozemšťané skončíte u toho, že si budete navzájem říkat, že jste špatní a musíte se změnit, pak bude utrpení na Zemi jen pokračovat. Jediným východiskem je prostě milovat každého, i když si myslíte, že má velmi špatné názory. (pozn. blbej, ale náš)

Na Zemi není problém v tom, že by bylo příliš mnoho špatných ideologií, problém je v tom, že je zde příliš málo bezpodmínečné lásky. Kromě toho každý, kdo se chová špatně, tak činí proto, že je zraněný. Kdyby nebyli zranění, nezlobili by. To mohu velmi snadno dokázat. Lidé, kteří vyrůstají v naší společnosti, nemají výraznou, neřešenou bolest. A lidé v naší společnosti se nechovají špatně. Špatně se chovající lidé jsou jen zranění lidé. A řešením je láska. Je to opravdu tak jednoduché.

Bezpodmínečná láska, ne láska k výcviku psů.
Vaše zlaté pravidlo zní: ʺChovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.". Chcete, aby se k vám chovali s bezpodmínečnou láskou, nebo chcete, aby se k vám chovali s láskou vycvičeného psa, kdy se vám dostane lásky, pokud druhého potěšíte, a trestu, pokud si druhý myslí, že máte špatné názory?

Další známé rčení na vaší planetě zní: ʺBuďte změnou, kterou si přejete vidět ve světě." To je vskutku velmi moudré. Chtěli byste ve světě vidět více bezpodmínečné lásky? Pokud ano, zde je výzva k tomu, abyste se k druhým chovali bezpodmínečně láskyplně. A ano, to je radikální. Nepodceňujte, jak moc se bezpodmínečná láska liší od formy pozemské lásky, která se cvičí na psa. Ale také nepodceňujte, jak mocná je bezpodmínečná láska.

Řekl jsem, že ženy považujeme za mocnější než muže - ne za důležitější, společnost potřebuje muže i ženy, aby byli ve své moci. Ale ano, mocnější. Bezpodmínečná láska je důvodem. Páteří naší společnosti je to, že naše matky milují své děti tak bezpodmínečně a tak hluboce a tak otevřeně, zjevně a viditelně, že tyto děti mají srdce přeplněná láskou, a to po celý zbytek svého života. To je hlavní důvod, proč je naše společnost taková, jaká je. Je to díky mateřské lásce. Nic, co bych jako vojenský velitel mohl udělat, není mocnější než matka, která svému dítěti vyjadřuje bezpodmínečnou lásku.

Přitom otcové hrají také zásadní a nezastupitelnou roli. A naši muži se starají o to, aby naše ženy mohly milovat naše děti v bezpečí, pohodlí a hojnosti.

Blíží se konec mého poselství. Jsem Hakann a bezpodmínečně vás miluji. Pokud se s námi Plejáďany někdy setkáte tváří v tvář a budete souhlasit s tím, abychom vám četli myšlenky, zaručuji vám, že vás všechny uvidíme a budeme vás všechny milovat. Bez ohledu na to, co jste udělali, bez ohledu na to, jaká je vaše osobnost a jaké jsou vaše plány a nejistoty, budeme vás milovat. Všechny vás uvidíme a všechny vás budeme milovat. I když uvidíme, že máte v plánu přímo ublížit druhému, budeme se vyjadřovat pouze proti tomuto konkrétnímu plánu, a ani pak vás nepřestaneme milovat.

Váš hvězdný bratr,
Hakann

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/30/hakann-i-love-you-unconditionally/

Zpět