597 Velký přesun Christine Day

[ Ezoterika ] 2020-11-02

Vy, vaše srdce, se stanete přirozeným energetickým rozšířením multidimenzionální frekvenční sítě. Vaše přirozené dědictví spočívá v tom, že máte elektrickou povahu. Jakmile se stanete součástí vibrací sítě, vrátí vás to, rekalibruje zpět do přirozeného stavu multidimenzionálního bytí.
Všechny vaše systémy, které zahrnují vaši šišinku, mozkové synapse, míchu, křížovou kost a fyzické buňky ve vašem těle, jsou elektricky upgradovány. Vaše energetické pole prochází magnetickým vylepšením; jste připraveni na tento monumentální posun, který se plně projeví na vaší novoroční časové ose.

Ve svém životě potřebujete rovnováhu, abyste tuto rychlou změnu podpořili. Této stability lze dosáhnout pouze vědomým výběrem procesu budování hlubšího spojení ve vašem srdci. Pokračujícího budování opětovného spojení ve vašem srdcimůžete dosáhnou pouze vědomou volbou. Vaše vědomá akce "výběru" je neuvěřitelně silná a je nezbytnou součástí vašeho procesu probuzení.

Srdce je váš centrální přístupový bod k vědomí univerzálního Boha. Ve svém Srdci držíte jedinečný posvátný otisk a prostřednictvím tohoto otisku jste přijímáni a uznáváni.

Magnetické jádro vaší planety v posledních několika týdnech kalendářního roku změní svoji roli. Magnetické jádro bude působit jako středobod a přenášet vyšší vibrační formu iluminace po celé planetě. Magnetické jádro bude vyzařovat vyšší řád světla, který je určen k omytí Země, a bude procházet skrze veškerou energii životní síly existující na planetě.

Magnetické jádro lze přirovnat k centrálnímu kolu s paprsky. Úlomky světla budou vyzařovat ven. Spirály světla budou vtaženy do individuální frekvence božské přítomnosti vašeho Srdce. Prostřednictvím tohoto opětovného připojení budete součástí stvořitelské energie Země.
Díky vícerozměrnému opětovnému připojení posvátné komory vašeho Srdce se stáváte iniciátorem navázání telepatického společenství mezi sebou a ostatními. Toto je design pro formování společenstev světla, aby udržel stabilní zrcadlo světla stabilní na Zemi. To je váš účel, základní aspekt vaší mise v tomto okamžiku.

Zdroj: https://www.christinedayonline.com/

Zpět