2950 Saul: Čas a náš okamžik probuzení John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-08-08

Všechno není tak, jak se zdá! V duchovních sférách se toho děje mnoho, protože lidstvo se stále více přibližuje svému kolektivnímu probuzení. Nelekejte se proto chaosu a zmatku, o nichž informují vaše média, protože vše se skvěle vyvíjí a připravuje na vaše velké a slavné probuzení. Je to opravdu nesmírně blízko! Mnozí z vás tomu jen těžko věří, protože již řadu let slýcháte stejné předpovědi, zatímco se zdá, že po celém světě narůstají konflikty a zmatek. A jak mnozí vysvětlují, probudit se znamená plně si uvědomit, že existuje pouze Láska - nic jiného není třeba - a v tomto stavu Lásky - vašem přirozeném, neměnném a věčném stavu - vám bylo řečeno, že budete v Radosti, tvořivě a harmonicky komunikovat jeden s druhým, se VŠÍM.

Proč tedy, ptáte se sami sebe - a jeden druhého -, nejsou žádné známky tohoto nejúžasnějšího probuzení? Inu, jak vám mnozí z nefyzických sfér často připomínají, čas je iluze, a proto je neskutečný. A protože jste všichni zažili snění, když vaše fyzické formy spaly, víte, že ve snech je čas velmi pružný, můžete ho posunout dopředu za přítomný okamžik, posunout ho zpět do minulosti nebo zůstat uzamčen v přítomném neměnném okamžiku teď. Pokud bychom se vám tedy měli pokusit poskytnout časovou předpověď, protože iluze/časové drama, v němž jste zapojeni, vždy reaguje na vůli kolektivního ega, a protože se kolektivní záměr poměrně pravidelně, ale nečekaně mění, mění se i časové měřítko, proto se naše předpovědi mohou, jak jste zjistili, měnit bez předchozího upozornění a zdánlivě se posouvají stále dál do budoucnosti. Proto vám nemůžeme poskytnout data a časy, ale můžeme vám upřímně říci, že okamžik vašeho probuzení je velmi blízko. BRZY!

Když pozorujete sílící stavy konfliktů, utrpení, rozdělení a strachu v celém lidstvu, je zcela zřejmé, že zásadní změny jsou nezbytné, a vaše probuzení bude skutečně Obrovskou změnou, změnou, kterou si jako lidé ve své formě nedokážete představit svými velmi omezenými tvůrčími intelektuálními schopnostmi. Jste v procesu probuzení právě teď! A tento proces je velmi blízko svému nejvelkolepějšímu završení. Důvěřujte M/F/G, Lásce, Zdroji a dovolte si přístup ke svému hlubokému vnitřnímu vědomí, že je o vše božsky postaráno a že vás nečeká žádné zklamání, protože Božskou vůlí je, abyste se těšili z nekonečné a věčné radosti. Božská vůle je jediná pravá vůle a je jí vždy dosaženo... nyní.

Nadále důvěřujte ujištěním M/F/G a nadále si stanovte záměr být pouze milující, ať už se objeví cokoli. To je důvod, proč jste v tuto chvíli inkarnováni jako lidé ve formě. Všichni jste se rozhodli být zde - s vědomím, že to bude někdy velmi obtížné a bolestivé -, protože jste si ze všeho nejvroucněji přáli být součástí nejpodivuhodnějšího a dlouho hledaného probuzení lidstva a výrazně mu napomáhat. Jste ve formě, abyste jej uskutečnili, a to také děláte. Važte si práce, kterou můžete vykonat jen vy, a odpusťte si všechny nelaskavé myšlenky, slova nebo činy, k nimž vás vaše ego přesvědčilo, s vědomím, že se reálně nevyskytly - TO, CO PROŽÍVÁTE, JE ZCELA NEREÁLNÝ SEN - a že jste dokonalými božskými výtvory. Jakékoli pocity, že jste hříšníci, že nejste dost dobří nebo nehodní Boží Lásky, jsou naprosto neplatné představy, kterými se vás vaše ego snaží ovládat a řídit. Můžete - a mnozí z vás to často dělají - si dovolit následovat vedení svého ega. Máte však naprostou svobodu následovat místo toho láskyplné vedení Ducha Svatého, který je vždy s vámi a je připraven vám okamžitě pomoci, abyste nechali jakékoliv egoistické impulsy jen tak projít, aniž byste se jimi zabývali. Čím častěji to děláte, tím je to snazší, ačkoli čas od času se ego pokusí znovu získat kontrolu, takže buďte pozorní a reagujte s láskou na vše, co se objeví, místo abyste si dovolili reagovat egoisticky na nečekané a nechtěné události nebo situace.

Víte, že si můžete zvolit, že se nebudete egoisticky angažovat vůči druhým nebo událostem či situacím, takže pokaždé, když budete v pokušení, buďte pozorní a zvolte si, že zůstanete na místě svého vnitřního míru, místě, které je vždy a trvale k dispozici. Využívejte ho denně, když se probudíte z nočního spánku, a také kdykoli budete mít během dne byť jen krátkou chvilku. Tím, že to děláte, nesmírně posilujete tento záměr, a jak jsem již řekl výše, vybrali jste si, že jste nyní tady, protože chcete být během velkého probuzení nezbytným a nenahraditelným členem lidského kolektivu. A skutečně jste podstatní a nenahraditelní, proto si važte sami sebe za tuto odvážnou volbu, kterou jste učinili, a také VŠECH ostatních, kteří tuto volbu také učinili. Jste zde proto, abyste si navzájem pomáhali v procesu probuzení, a kdybyste nebyli kompetentní tento božský úkol plnit, nebyli byste nyní v lidské formě. Vaše přítomnost je zásadní.

Proto se navzdory zmatku, chaosu, frustraci a utrpení RADUJTE z toho, že jste teď tady, přesně tam, kde máte být. Neexistují ŽÁDNÉ náhody, neexistují ŽÁDNÉ shody okolností, vy a každý člověk v současné podobě jste přesně tam, kde jste si zvolili být, než jste se inkarnovali, a obdrželi jste přesné vedení, které jste potřebovali, abyste mohli následovat své zvolené cesty.

Zde v nefyzických říších jsme velmi poctěni, že na vás můžeme dohlížet a poskytnout vám okamžitou pomoc, kdykoli nás požádáte o pomoc nebo vedení. Nikdy nejste sami, i když se vám to často může zdát, protože k odloučení nikdy nedošlo a ani dojít nemůže. Důvěřujte svému vnitřnímu vedení, svému vnitřnímu vědění, protože víte, jak rozlišit mezi nima pokusy vašeho ega odvést vaši pozornost k hněvivým emocionálním výbuchům, které by vás mohly přivést do vážných a naprosto zbytečných konfliktů vyvolaných strachem.

Všichni jste bytosti míru, které rozptyluje iluzorní stav hmotné formy, s níž jste se rozhodli spojit, a proto si často připomínejte: ʺJsem dokonalá a neměnná božská bytost míru a lásky.ʺ To je naprosto pravdivé tvrzení, přijměte ho, poznejte ho a žijte ho, protože právě proto v tomto okamžiku prožíváte intenzivní omezení života ve formě. Tím, že to děláte, probouzíte lidstvo.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/08/saul-time-and-our-moment-of-awakening/

Zpět