3555 Archanděl Michael: Moje Víra Kerstin Eriksson

[ Ezoterika ] 2022-12-05

Jsem archanděl Michael a velmi vás miluji. Mám dvojduši a tou je Víra a ta je také archandělem. Jako dvojčata se vzájemně doplňujeme. Společně tvoříme jeden celek. Především se však navzájem potřebujeme. Neboť cokoli má ona, může chybět mně a naopak. Mohlo by se zdát, že jsme neúplní jako naše já. Než jsme si uvědomili jeden druhého, budovali jsme se kousek po kousku. Cítili jsme se úplní takoví, jací jsme byli. Později jsme začali chápat, že máme dvojče. Samotné stvoření dvojčete se odehrává ve zlomku vteřiny, v jediném úderu srdce. Když se narodí duše, okamžitě se rozdělí na dvě, to je nejčastější, ale někdy se narodí i trojčata. Tyto dvě části duše žijí eóny času odděleně, aniž by o té druhé cokoli věděly. To přichází později z velmi dobrého důvodu.

Aby se člověk mohl setkat s dvojčetem, musí být nejprve úplný. A pokud se přesto setkáte jako ne zcela úplní, budete od sebe opět odděleni, dokud nebudete připraveni a celiství, abyste se mohli znovu setkat. A takto se vytváří životní energie. Je to jedna z energií života! Protože existuje i mnoho dalších energií.

Když si uvědomíte své dvojče, jste na cestě stát se univerzálním zázrakem. Samotný smysl vašeho spojení s duší dvojčete je konat dílo lásky! Vaše dílo lásky obsahuje jednak to, že jste čistá láska, a také že vedete a pečujete o druhé, o ty, kteří jsou vám dvěma určeni, aby se o ně dobře starali. A vy dva to děláte jako velmi vysokou formu lásky, jako posvátný kalich, stvoření jin a jang, ona a on, tma a světlo, měsíc a slunce, vlhko a sucho, a když jste skutečně synchronizováni, stáváte se jimi a cestujete po světě právě v podobě posvátného geometrického tvaru merkaby. Existují i jiné formy životních energií a jiné geometrické tvary... všechny mají svůj vlastní životní účel. I vy máte svůj účel! Také na vlastní pěst! Vaším prvním účelem je milovat sám sebe! Vždy! A pochopit důležitost práce na sobě, kterou ve svém životě zde na Zemi procházíte. Čím více se sebou pracujete, procházíte všemi svými strachy, překážkami, bloky, traumaty, vším, co vás drží daleko od vás a lásky, která je tu vždy - ale vy si jí nemůžete všimnout, protože jste zahlceni ŽIVOTEM. Život znamená mít překážky, zábrany, traumata a další. Život je prožít cokoli, čím projdete, abyste z toho vyšli na druhé straně, jako když projdete uchem jehly. A když se nevzdáte, všimnete si, že na druhé straně toho všeho je stále láska. Lásku si nesete stále s sebou.

VY JSTE LÁSKA
Jste láska bez ohledu na to, čím procházíte. Ale vy na to ZAPOMÍNÁTE. Takže si ji budete znovu a znovu připomínat. A to je to, co dělám. A dělá to i Víra, a Naděje a sama LÁSKA, neustále a NIKDY nepřestaneme. Nemůžeme. Protože láska je věčná. Láska je nezastavitelná.

Žít na Zemi znamená amnézii. Určitou formu nepamatování si, že láska přemůže vše. Když se narodíte na tento svět, chtěli jste sem přijít. Žít na Zemi. Dokonce jste prosili, abyste mohli přijít na Zemi, protože na to, abyste mohli přijít žít na pozemskou univerzitu, se stojí dlouhá fronta. Je to mnohokrát těžká škola. Zapomínáte na všechno v nebi, na všechny své přátele tam, a zapomínáte, že Bůh je váš nejlepší přítel. Jakmile otevřete oči na Zemi, sotva si vzpomenete na něco, odkud jste přišli. Jako malé dítě skutečně můžete mít nějaké vzpomínky, to je docela běžné. Ale otec a matka obvykle říkají, že jsou to jen představy a musí se zapomenout. A dítě si většinou radostné vzpomínky odloží stranou, do malého lusku ve svém srdci, aby se probudily až mnohem později v životě. Toto malé semínko je tak důležité, protože v srdci je ve skutečnosti více než jedno semínko. Všechny svaté věčné energie jako láska, víra, naděje, dobrota, vděčnost, radost srdce, harmonie, trpělivost, hudba, rytmus, uzdravení, pokora jsou semínka, která každý nosí ve svém srdci. A my, kteří pracujeme jako merkaby, můžeme tato semínka probudit, když je čas. Tolik semínek je stále spících. A ten čas je vlastně téměř právě teď. A já jsem jen chtěl, abyste věděli, že my, já a Víra, Bůh a všichni ostatní, nikdy nespíme, dokud se každé a každé semínko neprobudí. Bude to radostný okamžik a čas oslav, až se všichni rozzáříte svými jedinečnými barvami. Ale my vás vlastně vidíme ve vašich krásných barvách, vy už v nich záříte! Láska je nezastavitelná, věřte nám, protože my vás skutečně vidíme!

Milujeme vás

Faith a Michael

Zdroj: https://archangelfaith.blogspot.com/2022/12/archangel-michael-my-faith.html

Zpět