1707 Mistr Kuthumi: Vzestup je teď Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2021-11-27

¨Zdravím vás, jsem mistr Kuthumi. Je mi ctí být ve vaší přítomnosti, skláním se před božstvím ve vaší bytosti. Chci vystoupit, abych se podělil o moudrost, která ke mně proudí od Stvořitele. Moudrost, kterou přijímám, mi přináší vzpomínky na dobu, kdy jsem existoval na Zemi. Aspekty mého Vzestupu, které jsem byl vyzván překonat, prožít, zvládnout a ztělesnit. Jak energie moudrosti proudí od Stvořitele, připomíná mi, že je důležité nahlížet na svou realitu na Zemi novým způsobem, abyste získali přístup k perspektivě osvícení. Abyste si vytvořili perspektivu osvícení ve své současné realitě, přeji si, abyste uvažovali o zkušenostech své současné reality. Stejně jako o oblastech, na které se zaměřujete, o cílech, kterých se snažíte dosáhnout, o výzvách, které mohou být přítomny.

Nad čím většinu dne přemýšlíte? Čím trávíte většinu dne? Které oblasti své reality si přejete změnit, pozměnit nebo transformovat? Které oblasti vaší reality jsou pro vás největší výzvou? Já, mistr Kuthumi, vás vyzývám, abyste se zamysleli nad svou realitou. Můžete si vytvořit seznamy věcí, které denně prožíváte. Jednou položkou by byly výzvy, druhou položkou by mohly být cíle, další položkou by mohly být věci, které zažíváte každý den. Takto můžete pokračovat ve vytváření dalších, nebo to můžete nechat být. Začnete si uvědomovat, čemu každý den nebo většinu dní věnujete svou energii. Můžete také rozpoznat, zda je pro vás dávání energie těmto zážitkům, nápadům, myšlenkám nebo perspektivám cenné a zda slouží vašemu vzestupu.

Může se stát, že budete potřebovat mírně změnit svůj pohled na některé výzvy nebo věnovat čas jejich změně a posunu tím, že budete sdílet léčivou energii nebo k nim přistupovat z nového směru. Právě vaši perspektivu chci změnit, protože tímto seznamem, který jste si již pravděpodobně v mysli vytvořili nebo začali vytvářet, rozpoznáváte svou cestu vzestupu, svou školu vzestupu nebo iniciace a aktivace, kterými právě procházíte.

Dovolte mi uvést příklad: V jednom ze svých životů jsem byl velmi chudý, měl jsem velmi málo a v tomto životě lidé nosili boty. Já jsem boty neměl. Boty se mi rozpadly, protože jsem je hodně používal a země byla velmi nerovná a ostrá. Moje každodenní zkušenost byla, že jsem chodil po zemi a měl jsem na nohou řezné rány. Snažil jsem si nohy ovázat, abych je ochránil, ale ani to nefungovalo. To byla moje každodenní realita, náročná a bolestivá, a přesto jsem si uvědomil, že je to můj vzestup. Uvědomil jsem si, že se z této zkušenosti mohu mnoho naučit. Nejenže to posilovalo mé spojení s Matkou Zemí. Posilovalo to i mé spojení s mým tělem, Opravdu jsem cítil své tělo a vnímal, čím procházejí mé nohy. Začal jsem velmi soucítit se svým tělem, se svými chodidly a začal jsem si velmi dobře uvědomovat své okolí. Uvědomování si svého okolí a těla, soucit s tělem a spojení s Matkou Zemí, to vše jsou součásti vzestupu, zvládnutí svého bytí, věci, které přicházíte na Zemi zažít. Možná jste si řekli, proč jsem neprojevil nebo se nesoustředil na projevení nějakých bot, a já vám řeknu, že ano. Nejprve jsem však musel být přítomný s tím, co jsem v tu chvíli měl, a s dary, které mi byly dány. Dary učení, mistrovství, uvědomění, spojení a vzestupu.

Když začnete chápat dary v tom, na co se soustředíte, a energii, kterou něčemu dáváte, změníte zcela svůj pohled. Velmi se uzemníte v prožitku, zvláště když jde o náročný zážitek, nebo dokonce když se snažíme něco manifestovat. Můžeme téměř vystoupit ze svého těla, protože to nechceme prožít, protože je to příliš těžké nebo příliš bolestivé. Co je potřeba, je být plně ve svém těle, prožívat to, co se pro vás děje? To, s čím jste přítomni? Možná máte problém s kolenem nebo s částí těla, která vám opravdu působí potíže, možná je to osoba ve vaší realitě, která vám opravdu působí potíže, nebo se může vyskytnout nedostatek něčeho. Možná máte srdce nastavené na to, abyste něco vytvořili, a ono se to prostě neprojevuje.

Buďte s touto zkušeností co nejvíce přítomni. Co se pro vás děje a jaké dary vzestupu se dostávají do vašeho vědomí? Když jste ochotni je rozpoznat, přicházejí velmi rychle, to znamená, že se můžete od dané situace nebo zkušenosti osvobodit, protože si dovolíte dokončit danou iniciaci, aktivaci nebo proces vzestupu. Kráčíte na své cestě vzestupu a to je velmi, velmi cenné. Stáváte se moudrou bytostí, protože se díváte na každou, situaci, myšlenku, reakci. Stáváte se moudrou bytostí, protože se na každou situaci, myšlenku, reakci, spojení nebo komunikaci s někým jiným díváte jinak, s moudrostí. Uvědomíte si, že cokoli se pro vás děje, cokoli je přítomno ve vašem těle a ve vaší realitě, je součástí vašeho vzestupu více než meditační praxe, které dosahujete každý den, nebo očistný proces či jakýkoli typ procesu, který vás spojuje se Stvořitelem. Ano, ty jsou cenné a jsou zásadní. Je však také třeba si uvědomit, že vaše fyzické zkušenosti, myšlenky, cíle a výzvy jsou aspektem vašeho vzestupu.

Pokud je můžete začít řešit, požádejte o uznání darů, které vám přinášejí z uvědomění, a toho, co ve vás zažehávají. Pak začnete uznávat, postupovat vpřed a ovládat svůj vzestup velmi mocným a rychlým způsobem. Doufám, že tato moudrost přinese osvícení a osvícení vaší vlastní reality, takže se na svou realitu podíváte nově. Mnoho lidí zažívá, že jejich fyzické zkušenosti jsou oddělené od duchovních. Není tomu tak; fyzická realita je duchovní školou.

Zdroj: https://tinyurl.com/2p98vyt9

Zpět