773 Duchovní imunita Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2021-02-16

Být suverénní Já znamená zbavit se kontroly nebo nátlaku ostatních. Skutečná svoboda řídit svůj vlastní život vyžaduje přesné posouzení podmínek k informovanému souhlasu při individuálním rozhodování. Svoboda sebeurčení spojuje vědomí člověka s duší a dalšími prvky duchovního světa, což vytváří duchovní imunitní systém. Suverenita je ve své podstatě lidské právo dané skrze Zdroj Boha a Univerzální Zákony, vyjádřené Zákonem Jednoty, který složitou kvantovou mechaniku vědomí řídí v čase a prostoru. Vzestup je simultánní nárůst rozšířeného vědomí po spojení duchovně-energetického těla s fyzickým, kdy se aktivuje a zesílí duchovní imunitní systém. Duchovní imunitní systém vyžaduje osobní pozornost, rozlišování energií a správnou výživu. Stejně tak fyzický imunitní systém vyžaduje živiny a výživu účinnou pro odvrácení a neutralizaci negativních patogenních sil.

Během současné psychologické operace, která vede duchovní válku proti lidské populaci, je cílem kontrolorů zničit přístup k duchovnímu poznání nebo pravdivým informacím, které přichází s aktivací vyšších duchovních těl. Únor je obzvláště koncentrovanou fází rekultivace monadických rodin, mezigalaktických přenosů frekvencí univerzální monadické roviny a projevů kodexů vzoru Sofie. To silně aktivuje ty, kteří se nyní probouzí, aby viděli masové podvody mainstreemu, a ti, kteří ztělesňují šablonu vzestupu jsou schopni zprostředkovat a integrovat vyšší kódy a frekvence. V zásadě jsou těla a duchovní imunitní systém pod cíleným útokem, protože když je duch oslaben, podmíněné masy se podrobují bez odporu slepé poslušnosti řízení k instalaci globální vlády pro prosazování fašistické tyranie. Lidstvo je v kritické době, kdy si vybere způsob, jakým se bude vyvíjet v časových liniích na globální úrovni. (pozn. stupňují se útoky těch, kteří nechtějí opustit jim známý svět)

Většina lidí si neuvědomuje, že všichni lidé mají duchovní i biologický imunitní systém a že se jedná o vzájemně závislé systémy. Společně chrání živé tělo a vědomí před cizími útočníky a negativními silami. Smysl pro duchovnost a vztah k vyšší moci přímo souvisí s fungováním imunitního systému a jeho účinkem na zdraví a pohodu. Vývoj duchovního imunitního systému zvyšuje schopnost zvládat stres, což vede k lepším zdravotním praktikám a větší celkové spokojenosti s kvalitou života. Zdraví a duševní zdraví souvisí se rozšiřováním znalostí o svém biologickém a duchovním imunitním systému, ne s hromadným vstřikováním vakcín, které v důsledku slouží tyranským silám.

Když aktivujete srdce a vnitřního ducha a zkoumáte, co má v životě skutečně smysl, chrání vás vědomá přítomnost božství před škodlivým útokem temných sil, viditelných i neviditelných, známých a neznámých. Chrání milující a čisté srdce, to aktivuje a posiluje vnitřní duchovní imunitní systém, a odpuzuje nejtemnější obavy a úzkosti, které zatemňují mysl podvodem a lžemi. Lží se kontroloři pokusili vynutit podrobení a souhlas s jejich programy zotročení. Jako duchovně silnější můžete vycítit škodlivý záměr a odmítnout se podrobit nemorálním zákonům, které zavádějí tyrani. V této době temné noci duše, která vede lidstvo ke globálnímu probuzení, je to skvělá příležitost ptát se sám sebe a získat zpět své přirozené božství. Rozšiřujete své vědomí, abyste přemýšleli o propojení celého lidstva podstupujícího toto soužení, vědomi si nutnosti překonat své obavy z přežití a vnímání smrti, abyste se mohli rozhodnout, v jakém světě chcete žít. Jaký druh kvality života a svobod chcete pro děti a vnoučata? Musíte jasně vidět problémy, kterým lidstvo čelí, uvažovat o osobním božském podílu, abyste ve spojení s ostatními pomohli tomuto světu stát se lepším místem.

K aktivaci duchovního imunitního systému a k odvrácení nekontrolovatelných parazitických energií je v tuto chvíli zásadní informace, že lidské bytosti jsou vícerozměrné elektromagnetické duchovní bytosti s tělem světla. Vše, co je uvnitř vašeho fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního těla, vám přirozeně patří a tam, kam vědomě vkládáte svůj souhlas nebo jeho nedostatek, je aktivována silná duchovní síla.

Rozlišujte energie
Prvním krokem k aktivaci je pochopení, že vše je vědomá inteligentní energie, a nic, co se stane, není náhodné. Jako příklad lze uvést, že geneticky hybridní virový organismus AI naprogramovaný s podpisem temné inteligence bude přitahován vibracemi jiných metod měkkého zabíjení / tichých zbraní - všechny signály AI, technologie Silent Sound Technology, Smartdust a nanotechnologie vytvořené s úmyslem ublížit. Ve výsledku jej lze použít jako nosič pro kombinaci sortimentu zjistitelných a nezjistitelných jedů, dokonce se používá jako nosič pro démonické uložení v plicní dutině a astrálním srdci lidského energetického pole. Organismus byl navržen tak, aby se propojil s několika vrstvami řídících infrastruktur, k většímu získávání energie astrální duše pro parazity a upíry, a také aby sloužil pro projevení časové osy NWO uvedeného do pohybu Černými slunci. Tato kabalistická skupina zcela vlastní a řídí antihumánní agendy skryté za genetickými modifikacemi používanými ke zničení organické lidské DNA v akcích Světové zdravotnické organizace a jejích chapadlech zasahujících do biotechnologického, farmaceutického a vakcinačního průmyslu.

Vědomí je duchovní energie, která je řízena osobním plánem a energetickým podpisem. Váš osobní plán je váš božský plán s jedinečnými preferencemi projevenými prostřednictvím osobních rezonancí při vystavení různým stimulačním silám. Tyto síly ovlivňují důsledky plynoucí z interakcí s kteroukoli z energií. Při kontaktu s energiemi dostáváte informaci, zda mají pozitivní, nebo negativní vliv na duchovní účel. Interakce může generovat rychlou ztrátu energie životní síly nebo může zvýšit její cirkulaci, kterou lze dále násobit pro větší užitek, například prostřednictvím vyjádřené kreativity nebo buněčného poznání. Pro znovuzískání svého zdraví a zdravého rozumu je nutné rozlišovat typy energetické expozice a důsledky pro osobní energii a fyzické tělo a pravidelně hodnotit a sledovat zdravotní stav a pohodu. Až tyto rozdíly rozeznáte, můžete se snažit komunikovat pouze s tím, co vám pomáhá zvyšovat tok energie a harmonii v životě - to posiluje Duchovní imunitní systém.

Každý jednotlivec na cestě duchovního vývoje bude muset rozlišovat mezi silami uzavřené parazitní entropie a otevřenou energií negativní entropie a rozhodnout se přejít k duchovnímu účelu a těm věcem, které se množí a cirkulují v hojnosti energie životní síly. Hojnou energii životní síly lze sledovat prostřednictvím osobní rezonance láskyplných zpráv. To povede ke zvýšení energie vědomí, a také se to odrazí v osobním zdraví, soudržnosti a pohodě jedince.

Když začnete vnímat sebe jako projevy vědomí, věčných duchovních bytostí, které mají potenciál odemknout neomezenou realitu naší pravé přirozenosti, začnete znovu získávat svou osobní sílu a transformovat se, abycste vyjádřili svůj skutečný božský účel, který mění váš život a svět.

Základem uzdravení je vzestoupení
Pravé a autentické uzdravení je funkcí těla vašeho vědomí a prostřednictvím uzpůsobení vašeho duchovního vědomí může dojít k efektivnímu uzdravení těla. Funkce lidského duchovního vzestupu a evoluce jsou přímo propojeny s procesem přirozeného uzdravování a osobního blahobytu. Pokud ve svém životě vytvoříte podmínky, které jsou zdravé pro duchovní růst vašeho světelného těla a vědomí, přirozeně se vyvinete a uzdravíte všechna vaše vícerozměrná těla. Biologický a duchovní imunitní systém bude mnohem silnější a zdravější, aby mohl vykonávat svou práci. Organický lidský genetický kód je založen na manifestaci 12ti vláknového vzoru, takže když se přizpůsobíte znalostem vašeho původního genetického kódu vtisknutého do lidské biologie, získáte přístup k vašemu vědomí, které drží inteligenci všech stanic identity v čase přístupných z místní inkarnace.

Když se naučíte následovat své srdce, duše a duchovní vyjádření dosáhne rovnováhy, harmonie a integrace se všemi aspekty sebe sama a žijete život s maximalizací lidského duchovního potenciálu, který zahrnuje více autenticity, lásky, spojení a radosti. Při vyšším účelu a duchovním smyslu se stanete plně duchovně ztělesněni v nejvyšším vyjádření a přizpůsobeni se vašemu konečnému osudu v časové linii vzestupu. Kreativní génius podporuje vyšší vyjádření lidského kolektivu, aby společně projevil lepší svět na vaší chaotické, ale vzestupné planetě. Aby bylo možné ztělesnit pravou podstatu, musí být prioritou dva vztahy, za které má každý člověk zodpovědnost a právo vytvářet si je sám:
1. Správný vztah k sobě
2. Správný vztah ke zdroji Boha nebo vesmíru

Pokud dokážete cítit a zažít lásku, úctu a úctu k božství, které existuje v nás samotných, přenesete stejnou vyšší frekvenci lásky také na ostatní kolem vás. Frekvenci lásky přenášíte na ostatní v poměru k vaší schopnosti udržet frekvenci lásky v sobě. Láska je nejdůležitější složkou ve všech formách uzdravení a imunity, ať už jsou to fyzické, mentální, emocionální nebo duchovní vrstvy.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3685-spiritual-immunity

Zpět