1396 Jeshua: Čas oslav Pamela Kribbe

[ Ezoterika ] 2021-09-14

Ve svém životě na Zemi kráčíte po obtížné cestě a já vám o ní řeknu něco víc. Patříte do rodiny duší, které budu nazývat pracovníky světla, a na Zemi jste žili mnohokrát. Vaše duše se vyvíjela po mnoho a mnoho staletí, ale v určitém okamžiku došlo ve vašem srdci a duši k hluboké změně. Je těžké tuto změnu shrnout do několika slov, ale pokusím se o to následujícím způsobem.

Když jste se vydali na cestu jako individuální duše, začali jste zkoumat vesmír a prožívat život nejen na Zemi, ale na několika místech ve vesmíru, který je nekonečný. Zároveň se však cítíte odděleni od Domova, od původní Jednoty, jejíž součástí jste byli, takže zrození jako individuální duše s sebou přináší porodní bolest.

V počátečních fázích své cesty jako duše se snažíte tuto bolest z odloučení léčit tím, že se díváte mimo sebe. Vaše ego se snaží získat moc, aby se cítilo dobře a jako Doma; snaží se shromáždit moc a vládnout nad ostatními, aby mělo pocit kontroly, který vám dává dočasný klid. Ale jak postupujete dál a vyvíjíte se, zjišťujete, že neexistují žádné vnější způsoby, jak zmírnit bolest odloučení. Když si to hluboce a skutečně uvědomíte, začínáte svou duchovní cestu. I když ještě neznáte odpovědi, uvědomíte si, že odpovědi jsou uvnitř vás, a ne vně, a tehdy se stanete pracovníkem světla. Začínáte opouštět ego a začínáte se otevírat vědomí srdce, i když dlouho zůstáváte tak trochu trčet uprostřed. Chcete se vzdát vědomí založeného na egu, ale ještě nedokážete skutečně důvěřovat vědomí založenému na srdci.

Mnoho pracovníků světla na Zemi se narodili s opravdovou a hlubokou touhou dosáhnout v tomto životě vědomí založeného na srdci. Společnost, jaká v současnosti na Zemi existuje, však ještě neudělala skok do vědomí založeného na srdci. Když vyrůstáte jako dítě, jste bombardováni informacemi o tom, jaký by měl být ″dobrý život″. Učí vás, abyste zapadli do společnosti a dosáhli ideálů, které vám společnost nabízí. Během výchovy vám společnost vnucuje spoustu obrazů a představ o tom, jak má vypadat dobrý a úspěšný člověk. Jako pracovník světla však do těchto ideálů a požadavků nezapadáte, nerezonují s vaší duší. Cítíte se odlišní a máte pocit, že se nemůžete přizpůsobit tomu, co vám společnost říká. Když se v lidech kolem sebe nepoznáváte, začínáte se cítit osamělí, a dokonce zoufalí. Začínáte o sobě pochybovat a negativně hodnotit to, kým jste, a to vám škodí. Tragické a paradoxní je, že se na Zemi máte cítit jinak, že máte nezapadnout. Cítíte, že naplňujete poslání své duše tím, že jste jiní, že přinášíte na Zemi nové vědomí?

Na Zemi v globálním měřítku nadvláda vědomí založeného na egu ničí přírodu a Zemi. Vědomí založené na egu je vedeno potřebou kontroly, a proto nemůže mít úplnou harmonii s přírodou a ostatními bytostmi. Ego neustále touží po kontrole; je jako velká díra, kterou je třeba neustále zaplňovat, a proto touží po lásce zvenčí, po uznání, po úspěchu. Nejsem tu proto, abych tento typ vědomí soudil, protože je součástí vývoje duše, ale jsem tu proto, abych vám řekl, že nyní jste nad ním. Nemusíte poslouchat pravidla a normy společnosti, které jsou stále založeny na vědomí ega. Proto vám říkám, abyste si vážili sami sebe. Chtěl bych, abyste se postavili a byli na sebe hrdí. Jste učitelé, jste nositeli světla v tomto světě. Nežádám vás o nic menšího než o to, abyste byli sami sebou - abyste byli jiní. Sdílejte se světem své názory, své originální myšlenky, svou intuici. Nebojte se odmítnutí a nehledejte uznání mimo sebe. Vnímejte svou vnitřní sílu, uvědomujte si ji. To je to, co je právě teď ve světě potřeba.

Je v tom jistý paradox. Když vás žádám, abyste na sebe byli hrdí, nemám na mysli hrdost typu ega. Žádám vás, abyste se otevřeli skutečné síle a záři svého srdce. Největší nástrahou pro pracovníky světla na Zemi je nyní hluboký nedostatek sebeúcty. Často se cítí osamělí a opuštění společností a jejich vnitřní dítě potřebuje lásku a ochranu. Proto velmi často zdůrazňuji, jak důležité je přijmout své vnitřní dítě, protože to je ta část, která je nejzranitelnější a má sklon hledat vnější řešení. Uvědomte si svou krásu, vibrace lásky a soucitu, které nosíte ve svém srdci. Vnímejte světlo a moudrost nashromážděnou během mnoha životů. Toto světlo, které je zde nyní přítomno, je vaše, není moje; jsem zde, abych vám ho připomněl. Je v pořádku být jiný; máte být jiní; jste poslové z jiné dimenze.
Máte se posunout za hranice vědomí ega. Samozřejmě se stále musíte potýkat se strachem a pochybnostmi uvnitř sebe, ale ve svém srdci máte pochopení a soucit, abyste se na sebe mohli dívat přijímajícíma očima. Buďte k sobě laskaví a jemní, protože jste si zvykli sami sebe odsuzovat, ″bičovat″ se.

Na závěr bych rád uvedl malé cvičení. Představte si, že v pravé ruce držíte pochodeň a už ji neskrýváte. Představte si sami sebe ve svém každodenním prostředí, jak držíte tuto pochodeň viditelně před sebou. Nyní se podívejte, zda je ve vašem životě něco, co se chce změnit, co by se změnilo, kdybyste takto drželi své světlo. Je to něco ve vašem vztahu nebo snad ve vašem pracovním prostředí? Nechte se vést pochodní světla, která je vaše.

Nikdy se za toto světlo nestyďte a vnímejte ho takové, jaké skutečně je. Je to vaše světlo. Vnímejte jeho čistotu. Je to věčné světlo, je to světlo vaší duše. Vaše duše se chce vrátit domů; chce se zbavit odloučení. Po mnoha a mnoha cestách vesmírem se chce vrátit do středu Jednoty. Chce zažít radost a inspiraci, které k tomuto stavu Jednoty patří.

Toto poselství jsem začal tím, že nyní je důvod k oslavě. Tím důvodem je, že na Zemi je nyní tolik lidí, tolik pracovníků světla, kteří mají stejnou touhu po Jednotě, po Domově, že se věci skutečně začínají měnit. Smyslem vašeho života je přivést Domov na Zemi. Až ve svém životě na Zemi dosáhnete stavu Jednoty, odevzdání se vědomí srdce, pak jste dosáhli svého cíle. Když jste schopni udržet toto vědomí v prostředí, které je stále v přechodu od ega k srdci, pak jste učiteli, kterými máte být, a proto buďte učiteli, kterými jste.

Zdroj: https://www.jeshua.net/channelings/mornings-with-jeshua/a-time-for-celebration/

Zpět