4978 Tavistock Masová psychóza a kontrola mysli 1. Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2023-08-28

(pozn. budu se opakovat. . . . . parchanti, parchanti, parchanti. . . ať už jdou do p. . . )
Každý by měl vědět, kdo ve skutečnosti velí. Deep State dokáže všechno zvládnout prostřednictvím skryté diktatury: Rothschildova kabala kontroluje vydávání ˝peněz˝ prostřednictvím úvěru, pomocí kterého ovládá celou světovou ekonomiku. Mohou libovolně zlepšovat ekonomiku nebo ji rozbíjet. Deprese, která začala v roce 2008, je dalším Rothschildovým výtvorem k další centralizaci globálních financí a zavedení dlouhodobého plánování světové centrální banky. Neviditelné agentury mají neomezené financování a úzce spolupracují s dalšími jezuitskými agenturami, jako je CIA, FBI, MI6, mediální korporace, Hollywood a reklamní agentury, aby zajistily realizaci kulturních programů, které odvádějí pozornost a nakonec zaslepují mysl lidstva.

Tavistock je největší masovou operací ovládání mysli ve světové historii. Vymývání mozků a sociální psychiatrie, která manipuluje s lidovým vnímáním, aby formovala společnost. Tavistock je nepřítel lidu číslo jedna, jasně identifikovatelný jako Výbor 300 a jeho přední organizace, jako je Královský institut pro mezinárodní záležitosti - Chatham House, Římský klub, NATO, OSN, Černá šlechta, CFR, Bilderberg a všechny jejich přidružené organizace, think-tanky a výzkumné instituce kontrolované Stanfordem a Tavistock Institute of Human Relations, a v neposlední řadě vojenský establishment. Je to bezpochyby největší operace hromadného ovládání mysli ve světové historii. Institut Tavistock je výzkumné centrum psychologické války, které bylo vytvořeno v roce 1913. Jedním z jeho úkolů bylo vyvíjet způsoby, jak ovlivnit ideologii masových populací.

Obzvláště nám dali popovou skupinu The Beatles a mnoho dalších interpretů populární masové hudby, jako jsou Rolling Stones, a kulty jako RockandRoll atd. Vše kontroluje Výbor 300, což je konečná tajná společnost složená z nedotknutelné vládnoucí třídy, která zahrnuje Spojené království (Alžběta II. nyní nahrazená Charlesem 3), Nizozemsko (Beatrix nahrazená Willemem Alexandrem) a další ultratajné společnosti Bilderberg, dánské královny a všech ostatních královských rodin v Evropě.

Tito aristokraté se po smrti královny Viktorie, matriarchy benátských černých guelfů, rozhodli, že k získání všech kontrol bude nutné, aby se její aristokratičtí členové spojili s nearistokratickými, ale extrémně mocnými vůdci byznysu v globálním měřítku, a tak otevřely dveře ke konečné moci nad těmi, které anglická královna ráda nazývá ˝prostými občany˝. Prostřednictvím svého nezákonného bankovního kartelu vlastní akcie Federálního rezervního systému, což je soukromá zisková společnost, která porušuje americkou ústavu a je kořenem dnešního problému. Pokrevní rodiny pohybují biliony dolarů denně po světových akciových trzích a diktují, zda trhy půjdou nahoru nebo dolů, rozmach nebo pád. Krachy trhu se nestávají jen tak - jsou stvořeny, aby se staly. Pokud víte, že krach přichází, protože ho způsobíte, víte, že jakmile ke krachu dojde, prodáte vysoko a nakoupíte zpět nízko. Tímto způsobem masivně zvýšili své podíly akvizicí společností za zlomek nákladů z doby před zmanipulovaným kolapsem.

Tavistock Institute, londýnská nezisková organizace, byla založena v roce 1922 britskou královskou rodinou jménem elitních centrálních bankéřů, neboli ˝Výboru 300˝, aby zahájila propagandistickou a demoralizační kampaň proti jejich cílům. Jsou to elitní psychopati, kteří vládnou světu! Relativně malá skupina satanských narcistických luciferských psychopatů, organizovaných podle sektářských ideologií svobodného zednářství; s neomezeným vlivem a zdroji, které mají k dispozici. Tyto bytosti nemají žádnou empatii, mají nepodloženou logiku, jsou napumpované lžemi. Jejich agenda nás zavádí přímo do bažiny Archonské krevní linie - Anunnaki a Draco Reptilský ovládající Matrix!

Tavistock manipuluje s myslí lidstva
Toto je konečná technika vymývání mozků a sociální psychiatrie, která manipuluje s lidovým vnímáním, aby formovala společnost. Tavistock je jedním z prababiček psychologické války a od konce druhé světové války neúnavně pracoval na podněcování duševního úpadku populace prostřednictvím popkultury. Za všemi těmito skupinami stojí skupina ještě více utajených bývalých potentátů, kteří jsou skutečnými vládci planet Země a počítají premiéry a prezidenty za své přímé loutky. Někteří teoretici říkají, že tito Ilumináti, kteří táhnou za nitky, jsou lidské bytosti; jiní říkají, že mají mimozemské spojence.

Jsou tajnou společností v tajných společnostech, podporovanou bankovní elitou v čele s dynastií Rothschildů, sledující konečný plán na zrušení všech náboženství kromě svého vlastního satanského náboženství; svrhnout všechny civilní vlády, aby centralizovaly a globalizovaly vše pod jejich kontrolou. V podstatě Nový světový řád. Pokračující nepřetržitá psychologická válka měla přivodit velký reset centrálních banksterů, ale nyní je jasné, že tyto podvody jsou jen posledním kolem vleklé války elit proti nám, lidem.

Když slyšíte slovo ˝inteligence˝, většina si myslí Mossad, CIA, MI6, ale nikdy Tavistock. Většina agentů CIA a MI6 absolvuje školení v Tavistocku. Zde je seznam toho, co se učí:
Metafyzika
- Ovládání mysli
- Strategie změny chování
- Mimosmyslové vnímání, kterému věří dvě třetiny populace
- Hypnóza
- Esoterické znalosti
- Satanismus
- Manichejská teologie, pochopení duality dobrá a zla.

Příběh Tavistocku
Příběh Tavistocku začíná koncem 19. století Arthurem Cherepem-Spiridovičem, věrným bílým ruským loajalistou, který byl antikomunista. Byl to ruský generál a tvrdil, že se dobře orientuje v mezinárodních záležitostech a předpovídá obrovské světové události. V roce 1902 varoval krále a vévody před budoucími pokusy o atentát a měl pravdu. Předpověděl také první světovou válku díky svým znalostem o Skryté ruce, kterou nazval ˝tajná skupina 300 židovských rodin, která řídí světové události˝. Spiridovich emigroval do New Yorku a napsal knihu ´Secret World Government´(tajná světová vláda). Byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v roce 1926 ve věku 59 let po údajné sebevraždě, zabit ˝tajnou skupinou Židů˝. Jako první se Spiridovič otevřeně zmínil o Výboru 300.

Walther Rathenau, německý politik, řekl:
˝30 mužů, kteří se všichni navzájem znají, řídí ekonomické osudy kontinentu a hledají svého nástupce ze svého vlastního prostředí. ˝
Dr John Coleman je britský zpravodajský důstojník, který získal přístup do soukromého britského muzea v Londýně. Právě zde Coleman objevil vysoce utajované dokumenty Tavistocku. Napsal knihu "The Tavistock Institution of Human Relations".

Tavistock byl založen v roce 1913 a financován britskou monarchií, Milner Group, Rockefellery a Rothschildy. Prvním cílem Tavistocku bylo vytvořit propagandu k zahájení války mezi Británií a Německem. Motivace k válce byla inspirována rychlým pokrokem Německa při překonávání Británie ekonomickou silou. Tavistock infiltroval Ameriku založením centralizované banky v roce 1913, zrušil zlatý standard a ponižoval ženy a náboženství. Jeho posláním bylo zcela zbořit lidské normy a hodnoty a zotročit obyčejné lidi. Aby nastartovali program, najali Edwarda Bernayse. Bernays byl synovcem Sigmunda Freuda a byl otcem public relations. Věřil, že lidé jsou tak racionální a nevědomí, že snadno dokázal aplikovat psychologii davu, aby přesvědčil masy lidí téměř o čemkoli. (pozn. bejt podivín je taky na nic)

Bernays byl koučem Tavistocku a poradcem prezidenta Woodrowa Wilsona. Wilson kandidoval a vyhrál prezidentské volby slibem, že udrží Ameriku mimo válku, ale díky Bernaysově infiltraci přesvědčil Kongres, aby vyhlásil válku Německu a zahájil první světovou válku. Na konci roku 1912, kdy se všichni Američané chystali na oslavu Vánoc, podepsal Woodrow Wilson zákon o Federálních rezervách, který vytvořil Federální rezervní systém, centrální bankovní systém Spojených států, čímž fakticky zrušil zlatý standard. V roce 1933 byla mise Tavistocku z poloviny dokončena. Americká centrální banka byla zodpovědná za Velkou hospodářskou krizi a globální finanční krizi 2007/8. Federální rezervní systém porušuje ústavu, protože tvůrci pžrdpisů jsou voleni skrytými vlastníky Federálního rezervního systému, všechna jednání jsou tajná a není transparentní, co dělají.

V roce 1932, kritik Fedu, Louis T. McFadden, řekl:
˝V této zemi máme jednu z nejzkorumpovanějších institucí, jakou kdy svět poznal. Mluvím o Federální rezervní radě a Federální rezervní bance. Tato zlá instituce ožebračila a zničila lid Spojených států korupčními praktikami peněžních supů, kteří ji ovládají. ˝

Po válkách a zřízení centrální banky začal svět vidět morální úpadek, prostřednictvím toho, co historici nazývají ˝nová morálka˝, jinak známé jako zrod liberalismu. Prezidentem Reagan jednou řekl:
˝Pokud fašismus někdy přišel do Ameriky, přišel ve jménu liberalismu. ˝

Tolik k nedávné historii; zvláště starší z nás mají zkušenosti z dětství. Jasně ukazuje, jak jsou lidé manipulováni, aby udělali to, co po nás Deep State Cabal chce! Pokud nezačneme osvobozovat svět sami TEĎ, naše budoucnost je bezútěšná, jídlo na příděl, jen tolik, abychom přežili, ale ne ke sdílení. Vzpoura proti útlaku vede k vyloučení jídla a hladovění. Odpovědíje probudit se a povstat, abychom to ukončili! Když se vzdáváme své mysli a zodpovědnosti, vzdáváme se také své svobody, a v podstatě i svého života.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/28/tavistock-mass-psychosis-and-mind-control-1-2/

Zpět