837 Fyzické tělo při vzestupu Magenta Pixie

[ Ezoterika ] 2021-03-20

Může někdo, kdo se necítí zdravý, projít vzestupem? Pokud je jeho tělo slabé, pokud trpí únavou, může stále projít vzestupem, nebo není dostatečně silný, aby zvýšil frekvence potřebné pro vzestup?

Vzestup je specifický podle konfigurace DNA a vědomí. Fyzické tělo je jeho součástí, ale je to jen aspekt. V energetické matici je pro vzestup potřebné soudržné energetické tělo a matice vědomí, myšlení a myšlenky. Kdo je duchovně zaměřený, velmi duchovně vědomý, je ve spojení s průvodci, vnímá jiné dimense, ten je multidimensionálně myslící člověk. Pokud mají otevřené srdce, pohybují se vpřed s požadovanými energetickými konfiguracemi pro vzestup, projdou vzestupem, i když budou zcela upoutáni na lůžko s chronickým únavovým syndromem, autoimunitními potížemi, nebo jakýmkoli dalším onemocněním. My všichni máme tyto výzvy, jsou katalyzátory, které k nám přicházejí různými způsoby a jednou z výzev, které k sobě přitahujeme nebo které jsme si vybrali, jsou zdravotní postižení a zdravotní problémy.

Já sama jsem v této kategorii. Když k tomu dojde u jednotlivce, který je prezentován jako výzva nebo katalyzátor, může být stržen touto výzvou až do bodu, kdy je velmi depresivní a ve stavu zoufalství, mohou být velmi rozzlobení nebo zahořklí, nebo tuto situaci energicky využívají, ale pokud stále milují, stále pomáhají, chtějí stále pomáhat druhým bez ohledu na limity, které mohou cítit, jsou stále službou ostatním bytostem. A to je podstata, která je zásadním aspektem ohledně vzestupu. Pokud jste služba ostatním, převládá ve vás energetická služba ostatním, to je klíč, doslova kód, který potřebujete pro vzestup. Tento kód spouští konfiguraci DNA k vzestupu, aktivuje evoluci v buněčné struktuře, která vás přenese z uhlíkové buněčné struktury na krystalickou křemíkovou.

Klíčem k tomu je blaženost, euforie, extáze a soucit a další klíče, jako vděčnost a radost. Blaženost je náboj, soucit je energie, která vás vezme do zážitku reality, která vám dá smysluplný subjektivní zážitek, šanci aktivovat trojitou šroubovici. Vaše fyzické tělo je nástroj, který dokáže měnit energii. Opravdu dobré zdravé silné tělo vám dá příležitost dělat určité věci, ale to neznamená, že někdo, kdo je slabší a má fyzické poruchy není schopen získat přístup k soucitu a přejít do blaženého náboje. To se dá dělat ve snech, když spíte, takže únava těla je zvládnuta pozitivitou. Přijetí sebe sama jako duchovní bytosti, jako vyjádření božské síly vědomí zdroje, umožní přejít do klidu a snu, kdy nabíjíte DNA. nepotřebujete silné tělo a silné svaly a dobrou mobilitu.

Pro ostatní lidi je jejich tělo tím, co je aktivuje k vzestupu. Lidé využívají pohybů těla, aby jim pomohli najít soucit a blaženost a aktivovat klíče. Např. jóga, tai chi, rytmy jsou pohybové nástroje, které tento tok skutečně vytvářejí. Pokud se fyzické tělo nedokáže pohybovat do rytmu, pak může tok energie fyzickým tělem stagnovat. Ale tok může být vytvořen prostřednictvím vědomí a mysli.

Takže existuje několik různých způsobů, jak přejít do aktivace v DNA a pokud jste v situaci, kdy jste unavení nebo znevýhodněni, udělejte co nejvíce. Můžete vidět některé jedince, kteří jsou extrémně zdatní s velmi vysoko úrovně fyzického zdraví a nebudou stoupat, protože vůbec nemají vědomí, nebo mohou být převážně službou sobě samému, nebo nenašli rovnováhu, množství světla, které potřebují. Mohou se rozhodnout jíst každý den živočišné produkty, maso, což přináší všechny nižší vibrační kódy bolesti a vše, co k tomu patří. To znemožňuje schopnost proudění světla skrz konfiguraci DNA a aktivaci krystalické struktury.

To, že jste fit a zdraví, ještě neznamená, že přirozeně vystoupáte, protože jde o vědomí. Najdete nejlepší způsob, jak všemi těmito nástroji ovládat svou mysl, své emoce, své duchovní zaměření a dělat, co můžete, se svým tělem buď ve smyslu výživy, nebo ve smyslu pohybu, nebo v kombinaci obou. Když se přesuneme na novou Zemi, budou tam nejrůznější jednotlivci, zdraví, jedinci se zdravotním postižením, se zdravotními problémy, slabší a silnější. Miminka a děti a starší lidé, protože nová Země je o vašem vědomí, o vašem čakrovém systému, o vašem otevřeném srdci, vašem soucitu, vaší lásce a vaší schopnosti najít blaženost a aktivovat kódy DNA do potřebné konfigurace.

Můžete požádat o pomoc, pokud máte pocit, že byste mohli udělat více s fyzickým tělem. Holistické ošetření nebo doplňky nebo jiné druhy terapií, které jsou součástí vašich subjektivních zážitků, součástí vaší cesty a vašeho spojení s univerzální šablonou. To neznamená, že je to vše a konec vaší cesty.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Ha_4hBru3OU

Zpět