3059 Anos z Arcturu: Nekonečné cesty ke zdroji A.S.

[ Ezoterika ] 2022-08-29

Milí lidé,
Jsem velmi šťastný, že s vámi dnes mohu komunikovat. Zdravím vás v míru a lásce.

Jsem Anos, Arkturián. Na rozdíl od Tunii a Hakanna nejsem člověk a nevypadám jako vy. Všichni jsme však byli stvořeni Zdrojem, což je můj název pro Boha. Proto všechny považuji za své bratry a sestry, bez ohledu na to, jak vypadají. Je mi ctí, že s vámi mohu mluvit. Lidští pracovníci světla jsou jedni z nejsilnějších a nejvyspělejších duší v celém vesmíru a vy jste se dobrovolně rozhodli pro jednu z nejtěžších prací, která existuje, totiž narodit se na Zemi v této době. Je velmi působivé, že jste byli vychováni v temnotě nevědomosti, a přesto jste bez ohledu na to našli světlo. Jste inspirací a majákem naděje pro všechny dobrosrdečné bytosti ve vesmíru. Jste hluboce milováni a ctěni.

Při svém pozorování lidstva jsem si všiml, že lidé začínají bez představy, jak dosáhnout Zdroje, a bez představy, co se svým životem dělat. Pak často najdou jednu cestu ke Zdroji nebo si najdou jednu smysluplnou a v souladu s ním zaměřenou činnost, kterou budou se svým životem dělat. A pak často tuto jedinou cestu nebo smysluplnou činnost označí za ʺjedinou dobrou cestuʺ nebo ʺjedinou dobrou činnostʺ. Opět jsme upřímně ohromeni, když někdo vyrůstá v temnotě nevědomosti a pak najde jednu cestu ke světlu. To je úžasný úspěch. Je velmi pochopitelné, že v tomto okamžiku tito lidé pociťují nutkání sdělit to ostatním: ʺTady je cesta ke světlu! Je to úžasné! Udělejte to! Všechno ostatní, co můžete dělat, je horší než dělat tohle!".

Rádi bychom vám však připomněli, že stejně jako je Zdroj nekonečný, existuje i nekonečně mnoho cest a nekonečně mnoho smysluplných činností. Mnoho lidí dává přednost pohodlí a úspěchu, což je velmi pochopitelné. Duše mnoha lidí však dává přednost růstu duše a každá zkušenost vede k růstu duše. Dokonce i činnosti, které nepřispívají k úspěchu lidí, mohou vést k velkému růstu duše těchto lidí, protože jim mohou pomoci pochopit novou perspektivu.

V kategoriích ʺco je nejlepší pro světʺ je docela dobře možné, že jeden člověk našel nejlepší způsob, jak světu pomoci. To však neznamená, že je to nejlepší způsob, jak pomoci světu pro všechny. Samozřejmě můžete nabídnout pomoc a radu komukoli. Největším darem, který však můžete druhému dát, je pomoci mu znovu se spojit s jeho vlastním srdcem nebo ještě lépe s jeho vlastní duší. Jakmile toto spojení naváží, začne nová etapa jejich života, protože budou schopni jít po pro ně nejlepší cestě. Nemůžete určit, jaká je nejlepší cesta pro někoho jiného, to může určit pouze jeho srdce a duše. Proto největším darem, který můžete někomu dát, je pomoci mu znovu se spojit s jeho srdcem a duší.

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je zeptat se: ʺMé srdce, co bych měl dnes udělat?". Odpověď, kterou okamžitě obdržíte, je odpovědí, která vychází z vašeho srdce. Jakákoli odpověď, která přijde o několik vteřin později, nepochází z vašeho srdce. Vaše srdce odpoví vaším běžným vnitřním hlasem, ale zpráva bude ve skutečnosti pocházet z vašeho srdce. Velmi dobrým cvičením může být dělat to každý den, řekněme po dobu jednoho měsíce. Uvidíte, jak se váš život promění. A jakmile z toho budete mít užitek, můžete to doporučit i ostatním lidem.
Děkuji vám za pozornost. Těšilo mě, že jsem vám mohl předat toto poselství, a mám vás moc rád.

Zdroj: https://tinyurl.com/muf3kv3r

Zpět