5850 Saint Germain: Prostě divný Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2024-02-08

Včera večer, to už byla tma, jsem měl zvláštní zážitek. Na cestě z Vídně do Falkensteinu mi chybí úsek trasy. A tak se to stalo. Jel jsem po trase, kterou jsem jel stokrát a kde znám každý kilometr nazpaměť. Jsem přímo před kontrolním bodem ASFINAG (Poznámka: ASFINAG je společnost financující dálnice a rychlostní silnice, která je zodpovědná za plánování, výstavbu, provoz a zpoplatnění rakouské sítě dálnic a rychlostních silnic.) Tato oblast, která je dlouhá asi 2 km, je z dálky dobře viditelná, zejména za tmy, protože se v této oblasti nachází mnoho větrných turbín a večer na řidiče zřetelně blikají červená signální světla. Jedu tedy směrem k tomuto úseku, ale nevidím ani větrnou elektrárnu, ani jejich blikající světla. Už dávno bych měl být za tímto místem, když se o chvíli později ocitám asi o 4-6 kilometrů dál, těsně před sjezdem na Poysdorf Süd. Je to neuvěřitelné, ale dodnes nemám jedinou vzpomínku na to, že bych toho večera projížděl kontrolním stanovištěm ASFINAG. Co se to dělo, nějaká trhlina v čase?
A: Stalo se to jako tenkrát, když jste mohl zažít, jaké to je být neviditelný. Zde vám bylo ukázáno, jaké to je, když vás někdo vynese z časoprostorového kontinua. Byli jste přemístěni do roviny, kde neexistuje čas ani prostor - tedy ani jejich vnímání.

Q: Přesunuli jste se autem?

A: Vaše vědomí se posunulo a vaše pozemské já pokračovalo v cestě, kterou jste minuli.

Q: Zvláštní! Proč mi byl dán tento zážitek?

A: Abyste mohli pocítit a pochopit, že je možné opravdu všechno. Mezi nebem a zemí je možné všechno - a BŮH činí možným všechno, pokud je to pro tebe nezbytné a pokud to slouží nejvyššímu dobru tvého vývoje.
Zažil jsi to proto, abys mohl dávat svědectví lidem, protože posuny v ˝časoprostoru˝ se nyní zvětšují a dosáhnou úrovně, jaké nikdy předtím nebylo dosaženo. Mnoho lidí má dnes pocit, že čas plyne rychle a pak zase velmi pomalu. Mnozí lidé pak již nedokážou dobře odhadnout vzdálenosti, padají ze schodů, nevšímají si posuvných dveří, narážejí si nohy, nebo se bouchají do hlavy - to vše proto, že vzdálenosti již nelze intuitivně správně odhadnout, protože se rozšiřuje struktura prostor-čas. Tímto způsobem si zvyknete na fenomén pozastavení času a prostoru. Pomalu se dostáváte mimo čas a prostor uprostřed každodenního života - to se právě děje.
Nebuďte proto překvapeni, když vám některé okamžiky ve vašem životě budou připadat velmi nové. Díky tomuto vhledu si můžete být jisti: jste chráněni a doprovázeni na všech úrovních. Nové však musí být nejprve poznáno a přijato, akceptováno vaším časem a prostorem podmíněným vědomím.

Q: Mám poslední otázku. Nehrozí žádné nebezpečí automobilovému provozu ani mně?

A: Pozemský Jahn jel jako vždycky. Je vás mnoho a během cesty k vyšší vibrační verzi sebe sama jste byli pozvednuti...

Q: Ano, už dvakrát jsem měl vizi, že jsem mnohý - a jako mnohý, nakolik to může být jasné, je to jasné i mně. Děkuji vám za to.

A: Nikdo se tím nemusí zabývat a nemusí propadat strachu, protože se to prostě děje a děje se to tak, jak to nečekáte a kdy to nečekáte.
To vám zajistí, že zůstanete uvolnění a budete se pohybovat spolu se situací a rezonovat. O všechny a všechno je postaráno, na všechno a všechny je myšleno.
Jsem s vámi.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/08/saint-germain-just-weird/

Zpět