4992 DVOJNÁSOBNÁ BDĚLOST Marta

[ Ezoterika ] 2023-08-19

Otec Absolut
Chci se vrátit k nejnovějším událostem odehrávajícím se na Zemi. Jak bylo zmíněno v mém nedávném poselství, srpen je v mnoha ohledech zlomovým bodem v životech lidí z několika důvodů.
Hlavní je, že nové energie přicházející na vaši planetu představují pro všechny nízkovibrační obyvatele Země nejen nebezpečí, ale i hrozbu pro jejich existenci. Proto se zástupci Temných sil, vtělení do fyzických těl, chystají dát lidstvu poslední bitvu, než navždy zmizí z vašeho života. Chtějí ale odejít tak, aby do propasti strhli co nejvíce čistých lidských duší. Kvůli své bezmocné zuřivosti už ztrácejí smysl pro realitu a jednají tak, že šílenství vládnoucí elity je zřejmé i nezasvěceným.

Dříve své plány na zotročení lidstva představili lidem v zahalené podobě - aby se člověku zdálo, že vše, co vidí a slyší, je fantazie nebo záležitost vzdálené budoucnosti. Nyní zbývá do konce velmi málo času a Země přechází do Páté Dimenze, už nic neskrývají. V důsledku toho se počet probuzených duší jen za poslední měsíce téměř zdvojnásobil. Lidé si konečně uvědomili, že nikdo nebude moci ˝sedět na vedlejší koleji˝. I ti, kteří čerpají informace výhradně z oficiálních zdrojů, začínají srovnávat fakta a chápou umělost toho, co se jim snaží vnutit. Realita, která je obklopuje, se začíná měnit tak rychle, že už na tyto změny nemohou nereagovat. Zvláště bolestné pro starší generaci jsou zrůdné genderové představy globalistů, které jsou dnes všeobecně povýšeny na oficiální ˝náboženství˝ a agresivně implantovány od raného dětství ve většině zemí světa.

Kromě toho se pro mnohé začíná utvářet úplný obraz života a zkázy plánovaný představiteli deep state. Psychologicky nejsou lidé připraveni na takový nelidský výsměch sobě samým. Pouze klony, bioroboti a další bytosti s nízkými vibracemi, zvyklé žít podle jasně stanovených programů svého kolektivního vědomí, poslušně ˝kráčí na porážku˝, poslušně reagují na všechny výzvy úřadů k očkování a čipování a pokorně poskytují jejich biometrické údaje s akceptováním dalších atributů otroctví, aniž myslí na důsledky.

To je to, co mnoha lidem brání bránit svou svobodu a chránit své děti před strašlivou hrozbou, která na ně číhá ze strany globalistů. To je dobře známo vašim zotročovatelům. Za tímto účelem se vždy vytvářelo a vytváří veřejné mínění, jehož cílem je zapojit pochybovače a dokonce i vnitřně nesouhlasné lidi do obecného ˝proudu˝. Nyní je ale potřeba být dvojnásob ostražitý, protože veřejné mínění nyní na internetu posiluje celá armáda botů. Každý, kdo dobře cítí energie, dokáže přesně odlišit názor člověka od programu umělé inteligence, ale bohužel ne každý má takový dar a mnozí se chytí do pasti ˝názoru většiny˝.

Nyní více než kdy jindy byste se měli abstrahovat od názoru jakéhokoli jiného člověka a soustředit se pouze na své vnitřní pocity. Jen tak budete schopni vidět záměnu pojmů a rozeznat skutečné záměry Drakoreptilů a jejich mocných loutek za krásnými slovy o vaší ˝báječné budoucnosti˝. Na Zemi nastala paradoxní situace: aby člověk získal Jednotu, Rovnost a Bratrství, potřebuje projít obdobím individualismu a vnitřního uvědomění, aby vás ˝obrácená vlna˝ společného názoru opět strhla do duality, ze které se mnozí nedostanou. Právě těmito zkouškami budete muset projít v následujících měsících, kdy se na vás s novou silou vrhne globalistický stroj zotročování lidí.

Vydrž, má rodino, na hřebeni vlny Vzestupu! Udělejte tento test důstojně!

Zdroj: https://vozrojeniesveta.com/dvojnaya-bditelnost/

Zpět