2279 Lidstvo v roce 2022 Peter B. Mayer

[ Ezoterika ] 2022-03-14

Vital Frosi - Nic už nebude jako dřív

Planeta Země se v galaktické spirále posunula o oktávu výš, což mění její vibrace a frekvenci. Tyto frekvence prolomí závoje a osvobodí vědomí. Nastal nový věk. Nic už nebude jako dřív. Všechny pozemské duše, které ještě nedokončily proces učení, se budou muset přesunout do jiných škol, na jiné planety třetí dimenze. Tento bod mutace je začátkem návratu domů. Vědomí dosáhlo frekvenční úrovně 5D. Osvobození pro bdělé konečně nastalo! Ve světě třetí dimenze, který opouštíme, není nic skutečné. Mnohé, ne-li všechno, je iluze, přinejmenším tolik, kolik je vnímáno ve 3D. Zdá se, že to existuje, protože to potvrzují fyzické smysly člověka. Ve skutečnosti však nejde o nic jiného než o holografickou projekci, nezbytnou pro udržení redukovaného vědomí. V tomto stavu se věří, že život je omezen na zrození, růst a smrt. Boj o přežití je vždy největší výzvou. A i to je iluze, protože duše přežije smrt fyzického těla a inkarnuje se dále v novém těle, a tak dále, dokud nejsou všechny lekce vstřebány, pochopeny a přidány do nové verze vyšší duše. Být spokojený se svým životem se brzy stane obecnou zkušeností. Někteří říkají, že štěstí si lze koupit za peníze, ale za peníze si lze koupit pouze zboží a služby. Lidé musí začít myslet nezávisle; jednat inovativně; většina, ne-li všechny stávající parametry budou brzy zastaralé. Význam a hodnota peněz budou zcela odlišné od toho, co je obvyklé. Všichni budou mít dostatek peněz na živobytí. Nebude nutné využívat ostatní nebo krást, aby si člověk mohl něco koupit. Jediným omezením schopností člověka bude jeho zručnost. Každý bude svobodný, smí se věnovat jakémukoli koníčku a pracovat, kdy se mu zachce. GESARA je navržena tak, aby během přechodné fáze odstranila ze Země chudobu a všechny z ní plynoucí neduhy a byla zavedena, jakmile se stávající peněžní systém vlastněný kabalou zcela zničí. Změny nebudou prováděny kvůli chudobě, ale jsou součástí plánu, který má přinést pohodlí a ochranu. To posune zkušenosti lidí na novou úroveň, která přinese radost a štěstí. Planeta Země bude mít vyšší pozitivní rozměr pro Životní prostředí, Potraviny, Štěstí, vytvoření dalších pracovních míst díky záchraně a očistě planety Země. Metrika hrubých tržeb je zbytečná, utrácení peněz je jen iluze, stejně jako čísla hodnoty akcií a nemovitostí atd. Lidé si uvědomí, co je skutečným smyslem jejich života, na který většina zapomněla. MÍT PRAVDU, NEBO BÝT ŠŤASTNÝ? Poslední okamžik planetárního přechodu.

Název dnešního článku nebyl nikdy tak aktuální jako nyní. Vše se stává hádkou, protože každý chce mít pravdu. Zdá se, že každý se najednou považuje za vzdělance a uznávaného odborníka na každé téma. Je to vidět na psaní, několika studiích a znalosti vlastního jazyka, ale v každém případě je to názor, který se chce vnutit všem ostatním. Když říkáme, že nikdo nemůže změnit svědomí druhých, podáváme vlastně informaci, nejen názor. Tento okamžik lidskosti je koncem cyklu. V předchozích textech jsme představili všechny varianty a možnosti, aby si každý, kdo sleduje tuto práci, uvědomil a mohl pochopit, co se vlastně nyní děje s naší planetou a lidstvem. Nacházíme se v planetárním přechodu. Země již není světem zkoušek a útrap, ale světem regenerace. Jako by to nestačilo, frekvence, které se dříve nacházely ve třetí dimenzi, se pomalu mění směrem nahoru a vibrují v páté dimenzi. Tato změna bude úplná a konečná. Je to, jako by každý z nás byl přenesen na jinou planetu. Nic už nebude jako dřív. Za krátkou dobu část lidstva, která zdědí Novou Zemi, již nebude mít omezené vědomí jako na Staré Zemi. Fotonové světlo, které již vstupuje na naši planetu, rozšiřuje vědomí všech duší, které se zde nyní inkarnují. I bez rozsáhlých znalostí se již lidé považují za odborníky na každou problematiku. Je zřejmé, že mnozí mají ve svých úvahách pravdu, protože již mají vrozené znalosti nebo je získali v současné existenci. A to tyto znalosti ještě více posiluje. Velká většina však nemá žádný základ poznání, což jejich chápání zkresluje. Proto jsou manipulovatelní. Manipulace je dnes běžnou praxí. Vládci lidstva dobře vědí, jak tuto taktiku používat. Vytváří proto falešné informace, tedy to, co je pro ně důležité. Tyto informace poskytují manipulovatelným masám prostřednictvím médií, která jsou za to placena. Omezený rozhled a znalosti mas přispívají k dezinformacím. Ješitnost a přebujelé ego vlastní lidstvu ještě více přispívají k existenci střetů zájmů a nekonečných diskusí, které jsou vždy zaměřeny na zájmy těch, kdo slouží masám. Nikdy tomu nebylo jinak. Toto je doba definic a voleb, které každého člověka zavedou na jinou časovou osu. Někteří půjdou na Novou Zemi a jiní budou vedeni kolem ní, tedy na planety určené k jejich vyhnání, podle vibrací každého, kdo si tuto cestu zvolí. Toto je poslední okamžik planetárního přechodu.

Jestliže se dosud něco prosazovalo křikem, nyní už to nebude. Nemá smysl snažit se mít pravdu. To, co určuje kompatibilní časovou linii, je frekvence každého z vás. Nebude to rozum nebo jeho nedostatek. Bude to stav každého vědomí. Jak řekl Ježíš Kristus, zdědí novou zemi. Chcete mít pravdu, nebo být šťastní? Stojí to přinejmenším za zamyšlení. Zvažte také možnost, že se mýlíte. Uvědomte si, že vás ještě čekají překvapení a mnoho dalších. Buďte otevření a vnímaví k informacím, i když nejsou v souladu s vaším přesvědčením nebo představami. Pokud jsme byli po celou dobu klamáni, ti, kteří tak činili, budou chtít pokračovat. Nehádejte se; jen pozorujte a pak uvidíte a zjistíte, jak vládci dnešního světa hrají svou hru. Hrací deska je na stole a nyní se ukazují poslední tahy hry. Ale v širší vizi již probuzených ve vědomí je konečný výsledek již znám. A nic a nikdo na tom nemůže změnit, protože celý proces Přechodu a Vzkříšení byl již stanoven. SVĚTLO ZVÍTĚZILO! Když se taková informace předává dál, je to také způsob, jak uklidnit srdce, která jsou zasažena daným okamžikem a očekáváním toho, co přijde. Jsme tu proto, abychom objasňovali, ale vždy s etikou a úctou ke všemu i k ostatním. Nejsme tu proto, abychom byli uznávaní nebo abychom získávali vysoké hodnocení a příznivce. Cílem je pouze informovat a objasňovat. Pokud toto sdělení pochopí jen pět čtenářů, stačí to. Nepotřebujeme ničí souhlas, protože stačí, že projde sítem svědomí a odpovědnosti. Nechceme nikoho přesvědčovat.

Poslední text o frekvencích, který jsme zde zveřejnili, poskytl velmi významné povzbuzení tisícům lidí, kteří dokázali pochopit, co cítí. Jen reakcí bylo téměř dva tisíce. Za úsvitu, kdy se rozhořela bitva mezi Ruskem a Ukrajinou, byly komentáře od textu odkloněny. Výsledkem bylo, že více než 90 % z 1 300 reakcí bylo mimo téma. Některé odpovědi měly objasnit určité pochybnosti, což vedlo k hněvu a slovní agresi různého kalibru. Včetně velké demonstrace nedostatku úcty, etiky a morálky, kterou se vyznačovali ti, kteří si zvolili časovou osu vyhnání ze Země. Dokonce se našel někdo, kdo napsal, že mě pravidelně sleduje, ale nyní mě kvůli nějaké reakci sledovat přestal. Abych to upřesnil, k naplnění mého poslání žádní následovníci nejsou potřeba. Potřebuji jen vědět, že jsem zodpovědný za své činy a skutky. Nic víc. Nikdo nemusí být na těchto stránkách. Semínka jsou zaseta proto, aby přinesla dobré ovoce. Semena, která padají na kameny, jsou bohužel ztracena. Proto od nynějška nebudou zodpovídány žádné další otázky, které nesouvisejí s tématem zveřejněného textu. Je lepší mít jen deset otázek, které mohou skutečně objasnit otázku tomu, kdo ji klade, a také těm, kdo ji sledují, než jich mít spoustu, z nichž mnohé slouží jen k vyvolání další diskuse a nenávistné motivace mezi čtenáři.

V ROCE 2022 SE NEPOUŠTĚJTE DO KONFRONTACE.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/14/humanity-in-the-year-2022/

Zpět