6211 Rámec digitální peněženky EU přijat pro Digital ID ˝Paradigm Shift˝ Joel R. McConvey

[ Ezoterika ] 2024-03-28

Biometrická aktualizace
Evropská rada formálně přijala nový rámec pro evropské peněženky digitální identity (EUDIW)která občanům umožní prokázat svou totožnost a sdílet elektronické doklady totožnosti pomocí mobilních telefonů. V tiskové zprávě Mathieu Michel, belgický státní tajemník pro digitalizaci, zjednodušení administrativy, ochranu soukromí a regulaci budov, nazývá přijetí rámce ˝milníkem v digitální transformaci naší společnosti˝.

˝Umožnění občanům mít jedinečnou a bezpečnou evropskou digitální peněženku a zároveň mít plnou kontrolu nad svými osobními údaji je pro EU klíčovým krokem vpřed, který nastaví globální měřítko v digitální oblasti a zvýší bezpečnost při využívání online služeb,˝ říká Michel. ˝Navíc tím, že evropské nařízení o digitální identitě staví občany do středu zájmu, přispívá k výraznému zlepšení a zjednodušení přístupu k veřejným službám online. Občané by neměli nést zátěž administrativní a institucionální složitosti.˝

Cílem nových revizí nařízení je změna paradigmatu, díky níž bude digitální identita pro evropské podniky a jednotlivce dostupnější a bezpečnější. Podle vydání EDIW propojí národní digitální identitu občanů s dalšími ověřenými osobními atributy (např. řidičský průkaz nebo bankovní účet), což umožní prokázání totožnosti a přístup k online službám v celé EU, aniž by bylo nutné používat soukromé identifikační metody nebo sdílet zbytečné data.

Podle zákona musí členské státy EU zpřístupnit peněženku digitální identity svým občanům, obyvatelům a podnikům a přijmout EUDIW z jiných členských států do roku 2026, v souladu s termínem úplné implementace.

Kromě toho musí EUDIW poskytovat bezplatné ověřovací mechanismy k ověření pravosti a platnosti peněženky a identity spoléhajících se stran. Vydání, použití a zrušení má být pro všechny fyzické osoby bezplatné. Peněženka musí zůstat dobrovolná a musí být zavedena ochranná opatření, která zabrání marginalizaci těch, kteří se rozhodnou ji nepoužívat. Kód peněženky bude open source, ale členské státy mají určitý prostor pro zachování důvěrnosti určitých komponent, které nejsou v zařízení uživatele. A musí existovat soulad mezi evropskými peněženkami digitální identity jako formou eID a systémem, podle kterého jsou peněženky vydávány.

Konečné revidované nařízení má být zveřejněno v Úředním věstníku EU během týdnů. Nabývá účinnosti 20 dní po zveřejnění.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/28/eu-digital-wallet-framework-finally-adopted-for-digital-id-paradigm-shift/

Zpět