4235 Arkturiánská skupina: Vaše odvaha Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2023-05-05

Jste známí a vaše odvaha je obdivována, protože ti na této straně sledují váš boj vymanit se z hustých zámotků víry, které vás držely v otroctví iluze po celý život. Je těžké překonat mnoho běžně přijímaných přesvědčení, se kterými jste žili po stovky životů. Mnohé z nich se zdají být obyčejné a ʺneškodnéʺ, což vás vede k otázce, proč jsou důležité v širším schématu. Jakákoli víra bez ohledu na to, jak je jednoduchá a nedůležitá, zda je považována za dobrou nebo špatnou, může být založena pouze na dualitě a oddělení -od Boha, lidí a jiných forem života.

Když jste na Zemi, musíte se do určité míry přizpůsobit, žít jako člověk ze svého vědomí úrovně a zároveň využívat trojrozměrné nástroje, které usnadňují život na Zemi jako lidská bytost. Přestaňte však ve svém nitru přisuzovat některé věci dobru a jiné zlu, protože hmotné dobro či zlo již není skutečné. Oba jsou koncepty jakési Božské Ideje. (Příklad: Všechny formy dopravy jsou hmotné pojmy/interpretace Všudypřítomnosti) Tajemstvím prožívání mystického života na Zemi je naučit se být v něm, ale není v něm.

Každý člověk vědomě či nevědomě hledá štěstí a pocit celistvosti, které mohou být trvalé pouze tehdy, když člověk dosáhne vědomé realizace své jednoty se Zdrojem. Většina ještě nechápe, že štěstí a celistvost odrážejí stav vědomí a nejsou něčím ʺtam venkuʺ, co by se dalo získat. Aniž by to věděli, většina tráví svůj život neustálým hledáním čehokoli, o čem věří, že jim přinese štěstí a celistvost. I vrah věří, že jeho činy mu/jí přinesou pocit míru.

Vysokofrekvenční energie proudící na Zemi v této době rozpouštějí mnoho energií, které lidstvo dlouho drželo v otroctví k přesvědčení o omezení, nehodnosti nebo hříšníku, který potřebuje záchranu. Tyto energie přinášejí pocit zmocnění všem, těm, kteří si ještě nejsou duchovně vědomi, i těm, kteří jsou. Většina si ještě neuvědomuje, že to, co cítí, je duchovní posílení. Každý jedinec je schopen žít pouze ze svého nejvyššího dosaženého stavu vědomí. Pro nový pocit zmocnění platí, že někteří, kteří žijí plně ve vědomí třetí dimenze, cítí svobodu způsobem, který možná chtěli, ale nikdy si to nedovolili. To je důvod, proč svět zaznamenává takové násilí. Někteří z těch, kteří mají v sobě myšlenky na předsudky, strach, pomstu, hněv a odloučení, interpretují tyto nové energie zmocnění jako právo tak jednat.

To, čeho jste v této době svědky ve velké části světa, je nesprávná interpretace božského zmocnění těmi, kteří nejsou schopni vidět a žít z duchovně vyvinutého stavu vědomí. Ti, kteří žijí z duchovně vyvinutého stavu vědomí, zažívají zmocnění jako svobodu pohodlně a beze strachu jednat podle svých kreativních myšlenek a rozhodnutí bez ohledu na názory ostatních, což jim umožňuje plně se stát tím, čím chtějí být fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně. Zmocnění je aspektem duchovní evoluce, dveřmi, které se otevírají do individuálního tam, kde prostě neexistuje strach, a celistvost ano. Protože duchovní zmocnění je kvalitou Božského Vědomí, je již plně přítomno v každém člověku, který čeká na uznání. Zmocnění umožňuje jednotlivcům překonat stovky konceptů a přesvědčení, kterými jsou držely v otroctví k věcem a lidem po celý život. Zmocnění je jemně, láskyplně a beze strachu říci druhému: ʺDěkuji za váš názor, ale rozhodl jsem se to udělat jinak. ʺVaším úkolem jako osvíceného člověka je především najít pravou identitu všech, dokonce i těch, kteří vytváří násilí, problémy a utrpení pro lidi a svět zvířat. Vaše realizace veškerého života jako Jednoho Božského Života neznamená, že ti, kdo způsobují problémy, by měli být ušetřeni trojrozměrných dopadů svých činů, protože to je jejich současný stav a úroveň vědomí. Může to být také velmi dobře jejich zvolený způsob učení v tomto životě.

Jako duchovně vyvinutý jedinec nosíte své Světlo s sebou, kamkoli, do každé situace. Vaše tajné tiché vědomí, že ti, kdo páchají nejohavnější zločiny, jsou ve skutečnosti božské bytosti bez vědomí této pravdy, může ve skutečnosti pozvednout vědomí někoho vnímavého. Někteří z vás se do toho aktivně zapojují a jiní jsou vedeni k tomu, aby dělali ʺpraktickouʺ duchovní práci. Tato práce je důležitá a prospívá duchovním začátečníkům, kteří potřebují materiální duchovní vedení a činnosti, ke kterým se mohou vztahovat, vidět je a zúčastnit se, nebo meditace v klášteře 24/7. Tyto činnosti jsou součástí duchovní cesty téměř každého, ale důležitá, a často mocnější duchovní práce je často vykonávána potichu a tajně prostřednictvím bytí, nikoli konáním.

Ruční práce je prastará. Léčivé chrámy v dávných dobách pracovaly s olejem, krystaly, zvukem, barvami a mnohem více. Většina praktických pracovníků si dnes jednoduše pamatuje práci, kterou v těchto chrámech dělali kdysi dávno. Je však načase, aby se tyto techniky více sladily s dnešními vyššími stavy vědomí, protože tato práce zůstane třírozměrná, pokud plyne z přesvědčení, že ʺpacientʺ potřebuje uzdravení, upevnění nebo změnu. Vy, kteří děláte tuto posvátnou práci, musíte začít pracovat z vyšších a vyvinutějších úrovní, kdy ʺAno, uznávám negativní projevy, které se pociťují velmi skutečné, ale také vím, že není žádný zákon, který by je podporoval, protože Bůh se nikdy nezformoval jako tyto věci,ʺ a vy jste individualizací Boha. Pak pokračujte a zaměřte se na Božskou realitu osoby, se kterou pracujete, a přijměte spíše ji, než zdání. Nikdy nevěřte, že neděláte nic, pokud nejste vedeni k vnější duchovní práci, protože děláte duchovní práci, když držíte Světlo v každém teď momentu. Udržujte ve svých běžných dnech část svého vědomí vždy soustředěnou na pravdu. Toto mocné tiché, tajné a posvátné dílo tvoří základ a ʺvýznamné pozvednutíʺ nezbytné pro proces vzestupu Země.

To neznamená, že nebudete nikdy vyzváni k akci nebo nějakému způsobu pomoci. Mnoho lidí, kteří žili šťastně v poklidném životě, nyní stále častěji a stále více žádá o radu, vedení nebo dokonce obyčejnou ʺpraktickouʺ pomoc. Vydejte ze sebe to nejlepší a udělejte to, co je třeba udělat na úrovni, na kterou se zúčastnění mohou vztahovat, ale dělejte to s pochopením. Soucit ʺcítím tvou bolest...ʺ vás přivádí do souladu s nižší rezonující energií, zatímco pochopení nikoli. To je zvláště důležité pro vás, kteří pracují v oblastech, jako je právo, policejní práce, duševní zdraví, lékaři a sestry atd. , protože často slýcháte ʺsmutnéʺ příběhy a je snadné se s nimi ztotožnit. Poskytněte trojrozměrné odpovědi těm, kteří jsou na této uvědomění, duchovní dětskou výživu nově probuzenému a duchovní masu těm, kteří jsou dostatečně vyvinuti, vždy pomocí vaší intuice a ne ega úrovně. Většina zatím prostě nerozumí tomu, co se děje se světem, který znali, a tak se ohání strachem a snaží se vrátit do ʺjednodušších časůʺ. Jak se trojrozměrné podpůrné systémy začnou stále více rozpouštět, lidé začnou vytvářet a získávat vyšší způsoby řešení toho, co je třeba vyřešit. Staré se rozpadnout, než bude nahrazeno něčím lepším. Evoluce není nic jiného než proces zapamatování si, že Bůh sám je.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/02/the-arcturian-group-your-courage/

Zpět