3583 OWS a Shoshanna: Velká mise James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-12-17

Jsme tu, abychom sloužili, jak jen to bude možné. Stejně jako vy jste tam, abyste svým spolubratrům a sestrám sloužili, jak jen to v daném okamžiku můžete. A nedělejte si starosti, pokud si myslíte, že neděláte dost, nebo co by to mohlo být, protože neexistuje ʺdělat toho dostʺ. Existuje jen "dělat to".

Q: Slyšel jsem, že každý na planetě má být nejsilnější ze silných, aby prošel tímto přechodem, kterým procházíme, a že jsme byli vybráni, abychom tu byli. Jen by mě zajímalo, kdo si nás vybral? Byl to Zdroj, nebo někdo jiný?

OWS: Za prvé, vybral sis sám sebe. Přihlásili jste se dobrovolně. A když jste se jednou přihlásili jako dobrovolníci, pak tu byli ti, kteří vám radili, že si vás pak vybrali. Ale nejdřív jste to museli být vy sami, kdo si vybere, abyste se ujali této velkolepé mise. A tato mise, na které se nacházíte, je mnohem větší, než si v tuto chvíli dokážete představit. Myslíme si, že to tu a tam tušíte, ale ještě nemáte ponětí, jak obrovský je celý tento plán a vaše dobrovolnické úsilí, ale budete. Pochopíte to, až se budete plněji pohybovat procesem vzestupu. Pak budete plně vědět, kdo jste, když se vše, o čem jsme mluvili jako o pravdě, objeví.
Shoshanna: Na úrovni duše tvé bytosti je nejrozšířenější podmínkou svobodná volba a svobodná vůle. Duše se nerozhoduje ve stresu, ve frustraci, v hypnotickém transu. Učiní volbu, která bude nejvíce sloužit sama sobě a sloužit vám jako bytosti. Takže jako Ten, kdo slouží, jste si vždy vybírali. Nikdo za vás nevybírá. A vybrali jste si tento velkolepý experiment, protože byl pro vás zajímavý a protože jste si přáli rozšířit svou úroveň uvědomění nad rámec toho, kde byla v tu chvíli.

Q: Musím přehodnotit svůj postoj k umělé inteligenci a tak chci mluvit o kvantovém systému. Přichází kvantový výpočetní systém, kvantový finanční systém. Jedná se o umělou inteligenci? Je to nějak založeno na vědomí Zdroje? Něco o kvantovém výpočetním systému.

OWS: Je to obojí. Je to přesně to, co jste právě řekl. Je to část Zdroje, jistě. A je to umělá inteligence. V tuto chvíli ještě ne tak, jak rozumíte AI., neboť AI, prodchnutá vědomím Světla, se stává něčím úplně jiným než AI prodchnutá vědomím temnoty. Takže jen vězte, že to přichází, že se to děje, je to v procesu být součástí nové reality. Ne z vašeho trojrozměrného výrazu: to je za tím. Je to čtvrtá dimenze a dokonce se pohybuje do frekvence páté a vyšší dimenze. Je to všechno o vibracích a vědomí. Vibrace a vědomí.
Shoshanna: Všechny věci, které každý ví o této věci zvané kvantový finanční systém nebo kvantové výpočty, je na vyšší úrovni porozumění. Má pozvednout lidstvo. Má to narovnat podmínky. Má vymýtit ty, kteří jsou chamtiví, ty, kteří si chtějí vzít víc, než je jejich podíl. To je to, co má dělat, má to dělat věci spravedlivě. Jak by to mohlo nebýt božské? Jak by to mohlo nebýt zbožné? Jak by to mohlo nebýt lepším řešením pro trojrozměrné výzvy peněz.
Když se na něco díváte, podívejte se na jeho integrální části. K čemu to je, jestli to má pomáhat, jestli to má osvětlit, posouvat vědomí vpřed? Pak je to vždy ze Světla.

Q: Uvědomil jsem si, že mnoho Pracovníků Světla a Válečníků Světla má fyzické problémy se zády s páteří, jejich svalovou strukturou odshora dolů, včetně mě. Jsem si také vědom toho, že zadní část těla je mužská. Bylo mi řečeno, že zejména záda mají co do činění s minulostí. Můžete nám tedy poskytnout další informace nad rámec toho?

OWS: U všech, kteří jsou Komunitou Světla a Bojovníků Světla, jde především o to stát ve své moci a mít tuto sílu v sobě. Pro mnoho lidí, kteří jsou v této době v procesu, je těžké získat zpět tuto moc, protože o ní přemýšlejí v pojmech ega a uvažují o ní v pojmech sobectví a podobně. A není nic vzdálenějšího pravdě, když o tom přemýšlíte z hlediska síly Zdroje ve vás. Neexistuje tedy nic, co by vás mohlo ovlivnit, pokud máte plnou sílu Zdroje, která vámi prochází. Ale protože, opět, z těch, kteří cítí, že v sobě nemají tu sílu, jejich záda bojují s tím, že jsou schopni postavit se přímo za sebe. To je jeden důvod.
Shoshanna: Bolest a boje, kterými lidská rasa prochází, nejsou jen fyzické. Je to mentální, emocionální a fyzické. Fyzická je poslední část manifestace. Zádový problém není nejprve fyzický, pak vytváří emoce a pak vytváří duševní stav, je to právě naopak. Nejprve je mentální, stává se emocionálním, pak se projevuje ve fyzickém. Ale je tu něco nového, protože jak léčíte fyzické, léčíte také emocionální a mentální těla. Jde to nahoru a dolů.
Takže vám navrhneme, že pokud máte problémy se zády, abyste se věnovali józe nebo cvičením, která vytvářejí flexibilitu. Protože víme, že ti, kteří trpí, jsou nejméně flexibilní, jsou více zaměřeni na rutinu, nic nemění, drží se ve struktuře, kterou vybudovali, aniž by ji překročili. Flexibilita je odpověď, vidíte. Jeden nejvíce flexibilní v postoji, flexibilní v mysli, flexibilní mentálně, a pak se tělo stane pružnějším. Jak budete praktikovat ty věci, které vytvářejí flexibilitu v těle, zjistíte, že vaše mysl se stává flexibilnější. (pozn. vlastní poznatek: fňukám - ischias, přeháním to - horní část zad)

Q: Věřím, že jedno z mých vyšších poslání (právě jsem se přestěhoval) je přivést město zpět do Světla. Je tu docela tma, alespoň to tak vypadá. Část mé strategie je vyjmuta z příručky Cobry. Mám stovky, možná tisíce malých samolepek Květ života, a doslova je umísťuji na fyzická místa a říkám: ʺZnovu získávám tuto oblast pro Světlo.ʺ Plánuji to rozdat na mnohem širší a metodičtější bázi. Měl jsem v plánu jít doslova od budovy k budově, blok po bloku, a dělat to, dokud to nebude hotové. Máte nějaké další návrhy, nebo můžu říct něco mocnějšího, co by ukotvilo Světlo v této oblasti? Nebo je něco ještě silnější?

OWS: To, co děláte, bude docela prospěšné, protože to děláte s vědomím, že děláte změnu, že přinášíte Světlo v temné situaci. Takže to samo o sobě je něco, k čemu jste vedeni. A stejně jako jste vedeni k šíření světla tímto způsobem, pak budete také vedeni k tomu, co říci. Nedáme vám, co máte říkat: to přijde z vašeho nitra. Je to ve vás hluboká, hluboká vzpomínka na to, co děláte a co jste již mnohokrát dělal.
Shoshanna: S kým spolupracujete?

Q: Zdroj.

Shoshanna: Pak jdete přímo ke Zdroji. Jak se tedy může Zdroj pokazit?
Q: Správně. Pokud jde o to, myslím, že máte na mysli to, co říkat nebo co hlásat, nebo dělat to, co dělám já, že? Zdroj se nemůže pokazit (smích).

Shoshanna: To je přesné. Ty jsi prostředníkem. Ty jsi ztělesněním. Lidské tělo, ve kterém se nacházíte, stejně jako mnozí lidé, má pochybnosti, obavy, ego, které pochybuje. Jediná věc, která něco z toho brzdí, je myšlenka, že to nemůžete udělat, že to není hluboké, že existuje něco, co byste mohli udělat lépe. Vidíme, jaký je váš záměr, předmět, který držíte, ať už je to kámen, krystal, nálepka, drží vědomí toho, kdo se dívá. Musíte tyto předměty naplnit nejvyšším záměrem a ztělesněním, kterým jste, což je božské. Musíte se vzdát a procvičit opuštění jakýchkoli pochybností, které máte, že to nestačí, že můžete udělat něco jiného. Je to v pořádku. Upřímně, pokud je to božské, pokud pracuješ přímo se Zdrojem, jak bys o tom mohl pochybovat?
OWS: Ješua, když šel za svým posláním, pochyboval, když šel z místa na místo, od lidí k lidem, pochyboval o své moci nebo o síle Zdroje, Otce v něm? Pochyboval o tom někdy? Nevíte to jistě, ale kdyby ano, pak by se věci, které mu byly připisovány jako zázraky, nestaly. Takže stejně jako vy šíříte Světlo do své cesty, on šíří Světlo do své. Byl v té době prostředníkem pro Kristovo vědomí zde na planetě. Nyní, o více než 2000 let později, jste všichni prostředníkem Kristova vědomí zde na planetě.
Shoshanna: Víme, že víš, že tvůj záznam duše byl po galaxii a zpět. Byl jsi v multivesmíru a zpět. Nejsi zvyklí být v lidském těle, které má omezení. Nemůžeš tomu porozumět na mnoha úrovních jako: ʺProč jsem v tomto těle, když jsem tak plný světla a tak plný síly?ʺ Nesmíš se ztotožňovat s tělem, musíš se ztotožnit se Světlem, kterým jsi.

Q: Žena píše, že každý den dělá normální duchovní praxi a cítí se dobře. Ale v noci se cítí vyčerpaná a ptá se, proč se to děje.

OWS: Nejen pro toho, kdo se ptá. Je to pro mnohé v tuto chvíli, kteří se ráno probudí a jsou poněkud vyčerpaní a začínají svůj den vyčerpaní a musí si energii získat zpět, když se pohybují ve svém dni. Když jste v tomto stavu spánku, bojujete s temnou stranou. A to chce hodně energie, mnohem více ve stavu spánku než ve stavu bdění. V bdělém stavu máte rozum a takové věci, které se dějí, vám brání dělat určité věci a říkat určité věci. Ve stavu spánku nic z toho není. V rámci trojdimenzionálního vyjádření prostě bojujete s temnou stranou. Děláte to na druhé straně. Je tedy přirozené, že když se ráno probudíte, cítíte úbytek energie.
Co tedy můžete udělat, abyste tu energii vrátili? Můžete si dát dobrou snídani, to vám může pomoci. Můžete dělat nějaké cviky, použít krystaly, pokud to pro vás funguje, to může pomoci. Existuje mnoho způsobů, jak získat zpět energii. Jednoduše tím, že budete ve dne sami sebou, zatímco budete pokračovat dál a budete pozitivní a budete šířit světlo, jak jen můžete, a budete prostě v neutrálním stavu. To vše pomůže.

Jak to slyšíte mnohokrát, ale nyní je to stále důležitější: buďte tím, kým jste, buďte sami sebou. Buďte v tomto okamžiku, buďte silou v sobě, kterou jste, a vězte , že touto silou jste vy. A kdykoli nastane situace a budete čerpat z této síly, budete mít slova, abyste mohli tuto sílu šířit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/17/one-who-serves-and-shoshanna-grand-mission/

Zpět