6753 Přechod na 5D Cosmoharmony

[ Ezoterika ] 2024-06-18

Toto poselství je předáno všem, kteří se snaží pochopit stav 5D - 5D je prostorem Nové Země. Pro ty, kteří slyší tento termín poprvé, vaše Transformace začala možná před 3-4 lety. Tato transformace je spojena se změnou místa bydliště a mnohonásobnými ztrátami, destrukcí vztahů a možná i stability. Tato transformace je pozitivní z hlediska transformačních procesů. A když se člověk zbaví nepotřebného, začne přemýšlet o Duchovním, Božském a Laskavém. Myslet ve smyslu změny zaměření pozornosti z pozice "něco mi chybí a potřebuji toho dosáhnout" do pozice, že "VŠE jde podle plánu: podle BOŽSKÉHO PLÁNU, podle PLÁNU MÉ DUŠE". Tento stav Božské Laskavosti, Lásky k sobě a k okolní Realitě vás povede do jednoty s Prostorem Nové Země na delší dobu a častěji v čase. Ve skutečnosti změna ve vnímání Reality, nebo vibrace, které již cítíte na úrovni mozkové aktivity, vibrace, které se nazývají Dovolování, Přijímání a Milování okolní Reality, jsou vibracemi 5. dimenze, což je opět Nová Země.

Vy, kteří nasloucháte tomuto poselství a chápete, o čem mluvím, již docela často pulzujete v 5D prostoru, v prostoru Nové Země. Co to znamená:
- Vzdejte se kontroly nad procesy, které vám způsobují nepříjemnosti, aktivují ve vás strachy, nutí vás bránit se a chránit své příbuzné a přátele.
- Přesun do 5D prostoru, nebo umožnění si vibrovat na frekvenci Lásky, Hojnosti, Přijetí, Laskavosti - tato frekvence vás přivede k pochopení Božského Plánu.
- Božský plán je, když si myslíte, že jste udělali chybu a nic nefunguje, a po nějaké době se před vaším jednáním otevřou "dveře". Toto je 5D prostor, to je Realita, která začíná stále více ukazovat, že je zde hojnost, a je vám dána v závislosti na vašem svolení, definici Cíle, Záměru založeném na Lásce.

Tyto čtyři významy jsou:
- Povolení.
- Definování kroků, o kterých víte, že povedou touto cestou k Cíli.
- Vytváříte záměr pro Transformaci Reality, funguje to mnohem silněji; Záměr je vaše vědomí, že se vám již něco stalo.
- Láska. Na základě Lásky k okolní Skutečnosti, k sobě samému, se projeví i tato Láska. Najednou se objeví nějaký stav, bez ohledu na fakta Reality: pochopíte, že dokonce i ulici, na které se nacházíte, bezpodmínečně vítáte. Pozdravíte ji - ve smyslu poděkování za to, čím JSTE.
Božská Láska - nese v sobě jak stav sjednocení v lidské Lásce, tak VDĚČNOST ZA VŠECHNO. Tato vděčnost je také okamžikem, který určuje vaši delší existenci v 5D prostoru.

Lidé, kteří už vědí, co to je, jsou v tom úspěšní, to znamená, že vy jste lidé, kteří zaujímají poměrně vedoucí pozici, pomáhají ostatním v rekonfiguraci rozumnosti, v přeladění jejich vnímání sebe sama v této realitě do stavu 5D vibrací. Láska je na Božské úrovni s Vděčností ke VŠEMU, co se děje. Pamatujte na tyto čtyři faktory, budou s vámi přítomny. Prostřednictvím tohoto Poselství je k vám přenášeno pochopení, stejně jako zvýšení vibrací toho, jak tyto Informace vnímat, jak do nich vstoupit a jak vstoupit do 5D prostoru.

Začněte sledovat své ulice - tam, kde nejsou žádná auta, najednou z nějakého důvodu nejsou žádní lidé. Začněte pozorovat usměvavé společníky, kteří se předtím vůbec neusmívali. Začněte pozorovat rozpouštění bloků jak v situacích, tak v zavřených "dveřích". To se může stávat častěji a mimo vaši kontrolu. To je potvrzení vaší přítomnosti v 5D prostoru.
Přejeme vám všem úspěch!

Zdroj: https://absolutera.ru/article16786

Zpět