565 Boží hra lásky Sant Rajinder Singh Ji Maharaj

[ Ezoterika ] 2020-10-19

Fakta jsou jasná. Bez ohledu na to, co budeme dělat se svým životem, náš život jednoho dne skončí. Pokud se rozhodnete hrát hru života investováním veškerého času do získávání bohatství a majetku, budete nakonec nuceni to všechno nechat za sebou. Když naposledy vydechnete, musíte předat váš bankovní účet a nemovitosti těm, které jste po sobě zanechali. Zůstávají v tomto světě, zatímco naše duše opouští tento svět (pozn. tvrdit, že to děláte pro děti, je oprávněné pouze tehdy, pokud jim pomáháte, když to potřebují. Pokud shromažďujete velké dědictví po své smrti, děláte to pro sebe.)

Není pochyb o tom, že svět je založen na ekonomickém systému, ve kterém musíme pracovat, abychom se uživili, abychom směnili zboží a služby, které potřebujeme k péči o sebe a svou rodinu. Duchovnost nevyžaduje, abychom negovali život a žili z druhých, ale abychom si zasloužili své poctivé živobytí. Měli bychom však hledat zdravou rovnováhu. Musíme zhodnotit své peníze a naši zemi, ale také musíme zhodnotit, jak trávíme čas.

Jak nejlépe tedy můžeme využít náš čas? Pokud víme, že tento život je jen malou částí naší existence, a že jako duše máme existenci, která byla před tímto životem a bude přesahovat tento život, co se tedy cení ve zbytku naší věčné existence?

Láska
Komoditou, která je nejvíce ceněna v říších mimo tento svět, do kterých všichni půjdeme, je duchovní láska. Duše není měřena našimi finančními záznamy, ale mírou lásky, kterou jsme vyzařovali k ostatním. Milovali jste Boha, své bližní, všechno stvoření? Láska se překládá do myšlenek, slov a činů, které jsou vyjádřeny laskavě k ostatním. Vyjadřuje se v tom, jak moc vám záleží na ostatních. Ukazuje se to, kolik ze sebe dáváte, abyste pomáhali druhým nebo jim sloužili.

Zdroj: https://www.sos.org/articles/spiritual-growth/gods-game-of-love

Zpět