6419 OWS a Shoshanna: Vzestup Kundaliní James McConell

[ Ezoterika ] 2024-04-28

Q: Viděl jsem video ze zatmění, kde nějaký pán natáčel zatmění a pak se během potemnělé části otočil a ukázal, že za ním je Měsíc. Můžete mi říct, jestli to byla pravda a pokud ano, co přesně zakrývalo slunce?
OWS: Měsíc zakryl Slunce, ale existovaly polehčující okolnosti, pokud jde o ty, kteří byli schopni vidět, nebo zažít příchod velké lodi, která se na obloze objevila jen na krátkou dobu. Byla tam jen krátce a pak se znovu skryla. Ale opět to bylo jen pro ty, kteří chtěli mít oči k vidění. Prostřednictvím vaší technologie (foto, video) to bylo uchováno pro pozdější dobu, abyste mohli více vidět, být schopni zažít. Samozřejmě, že vaše média, vaše masmediální zprávy neukázaly nic z toho, ale bylo to tam. Bylo to k dispozici a bylo to skutečně něco mimo tuto sféru.
Shoshanna: Všechny planetární bytosti mají duši dvojče. To, co se ukázalo na obloze, bylo dvojče duše Měsíce.

Q: Trump zřejmě prohlásil, že Nesara bude spuštěna. Máte k tomu co dodat?

OWS: Vždy se zdráháme komentovat použití dat a časových rámců. Takže neřekneme dnes, zítra, příští týden, nebo příští měsíc, ale řekneme, že je to v procesu zavádění do populace této planety. Není to jen populace USA, nebo Ameriky, ale je to také svět. Řekněme, že v této době dochází k posunu tímto směrem. Postupně to bude nabírat na obrátkách stále více.

Q: Na jaké úrovni je pátá, nebo šestá dimenze, kde se znovu spojujeme se svým dvojčetem?

Shoshanna: Jaak chápeme, dvojplamen každého z nich nikdy neodešel, a je tu s tebou i teď. Problém, který tu vždy byl, je velký závoj vědomí třetí dimenze. Velká temnota, která obklopuje planetu, vám brání v tom, abyste to věděli, brání to zažít. Velká temnota jsou programy, které pronikají do hlubokého vědomí člověka, který prochází třetí dimenzionální rovinou.

Kdykoli můžete uvolnit temnotu, uvolnit programy, váš dvojplamen se k vám může připojit. Nemusíte čekat na další dimenzionální vědomí, i když je to v tuto chvíli snazší, protože programy se rozptýlily a možná už v těchto dimenzích ani neexistují. Je to jednodušší. V této dimenzi je to možné.

Q: V meditaci, se stoupající Kundaliní, je to s každým zážitkem kundalini jako elektrický tah, magnetický tah, jako by moje duše chtěla být vytažena ze sebe. Je to euforický pocit, Usiluje o to moje duše?

OWS: Je to jiný, odlišný proces, nebo zkušenost pro každého, kdo využívá tento proces pozvedání. Nejde tedy ani tak o to, že by pro vás byla energie Kundaliní jiná. Je to stejná energie v každém z vás. Prostě to prožíváte jinak. Energie, která ve vás vyvstala, je taková, protože vaše duše usiluje o tuto zkušenost po nějakou dobu, dokonce po mnoho životů zde. A čím více dokážete znovu prožít tuto zkušenost, jak jen to bude možné, jednoduše tím, že ji budete znovu poslouchat a znovu ji v sobě vytvoříte, tím více se to bude vyjadřovat ve vaší duši jako pokračující proces této události.
Shoshanna: Tuto energii, která je prvotní, která je součástí duchovní energie, která existuje ve vašem čakrovém systému, je poněkud obtížné zažít. Bytosti, kterými jste, se poněkud bojí to zažít, protože je to nové a je to nabité velkým světlem a velkou energií. abyste mohli plně prožít tuto energii, musíte ji pustit. Člověk musí mít víru, musí po tom toužit, musí toužit po této velké energii, po tomto velkém osvícení, které nastane, když Kundaliní stoupá. Vaše duše se nesnaží vytáhnout z vašeho těla, protože vaše duše neexistuje uvnitř vašeho těla. Nesídlí uvnitř lidského těla. Je to energie, která existuje všude kolem vás a ve vás, ale není to něco jako orgán, který existuje uvnitř vašeho těla a nemůže být vytažena.

Jste zkušeností své duše. Vaše duše vás prožívá. A jak vás prožívá, roste ve velikosti a vědomí. Abyste mohli zažít tuto úžasnou energii stoupající z čakry Hvězdy Země do Čakry Hvězdy Duše, musíte se uvolnit.

Vy všichni, kteří se účastníte, vy všichni, kteří posloucháte, jste na cestě k osvícení, nebo na cestě vzestupu. Ve svých každodenních zkušenostech to často nevíte. Ve skutečnosti nezažíváte energii a úžasnou cestu, kterou vzestup je, ale jste na ní. Ztělesňujete to ve svém pohybu, ve svých myšlenkách, ve svých zkušenostech. Jste na cestě vzestupu a nic vás z ní nemůže strhnout.

0WS: Jste na cestě. Pokračujte v této cestě. Budou chvíle, kdy budete tu a tam pryč, ale vždy se vrátíte zpět a znovu se plně ocitnete na cestě ke svému vzestupu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/28/one-who-serves-and-shoshanna-kundalini-rising/

Zpět