815 Fáze fixace 3 vláken DNA do roku 2031 Magenta Pixie

[ Ezoterika ] 2021-03-02

Vlády pod deep state jednají nekonzistentně, aby záměrně probudily lidi, kteří spí. Vládní orgány samy o sobě nevědí, že jednají takovým způsobem. Domnívají se, že je to naopak, jejich agendou je zabránit probuzení a jejich činy selhávají nebo se vrací jako bumerang s výsledkem, který je opačný k jejich záměru. To je způsobeno skutečností, že struktura reality je od prosincového slunovratu 2012 pozitivně polarizována. K aktivaci ve fyzické realitě došlo při prosincovém slunovratu 2020. Z vyššího nelineárního pohledu je cílem planetárního a galaktického vědomí probudit lidi k pravdě jejich reality svého místa v této realitě.

Duše, které se vyvíjeli v negativní polaritě si to uvědomují. To nezahrnuje ty, kterým říkáte deep state, jejichž identity jsou neznámé pro obecný lid. Ptáte se, jak bude vypadat přechod. V doslovném smyslu z hlediska 3D pohledu, existuje jedno planetární tělo. Ale když se podíváte na různé dimenze nebo hustoty, které jsou součástí kosmu z lineární perspektivy, v každé dimenzi existuje alternativní země. Z pohledu z vesmíru na 3D a 5D skutečně existují dvě doslovné země, v případě 4D tři doslovné země. Doslovné jsou z pohledu svislé osy jako Země stoupající nahoru v každé dimenzi. Nejsou doslovné z pohledu třetí dimenze nebo jako fyzická dimenze. Z této perspektivy existuje pouze jedna Země, jedno planetární tělo. Ve třetí dimenzi je vyjádření samotné dimenze iluzí izolovanosti. Jedná se o perspektivu redukované neaktivované DNA.

Z tohoto pohledu odcházíte do 5D na novou Zemi a ti ve 3D zde zůstávají. Přesné zobrazení je, že Země stoupá do 5D se všemi těmi, kteří v 5D jdou s ní. Ti ve 3D opouštějí planetární tělo a migrují prostřednictvím reinkarnace do nového trojrozměrného planetárního těla jinde ve vašem galaktickém vyjádření pole. Fyzicky nejdete doslova nikam, ti, kteří se budou pohybovat ve vaší geologické planetární krajině, nevykročí z jedné hustoty do druhé. Nelze to vysvětlit z trojrozměrného chápání. Je to fázový zámek realit, pokud se to stane, buď se do toho zapojíš, nebo ne. Ti, kteří se zapojí, uvidí dva světy, tři světy a více světů ne nutně lineárně v tomto pořadí. Ti, kteří jsou fázově zamčení, budou vidět jen jeden svět, kdy jsou planety úplně oddělené.

Další otázka - zmizím ze životů těch ve třetí hustotě fyzicky?
Ti zkušení, kteří se fázově nezablokují spolu s realitami, se neoddělí. Pro ty, kteří se fázově blokují v DNA spolu s planetárním systémem, pak skutečně existuje několik dalších Zemí, protože planety oddělují vzájemné perspektivy. Jak stále více aktivujete DNA blíže k úplnému sjednocení 144 000, uvidíte, že tyto planety byly vždy od sebe navzájem odděleny, i když se spojily jako jedna.

Jak zmizíte ze životů těch ve třetí hustotě vyžaduje rozšířenou odpověď, která je daleko za rámec tohoto konkrétního přenosu. Zjednodušeně, pokud jste fázově uzamčeni, pak bude na vaší volbě, zda, kdy nebo jak se ukážete těm, kteří nejsou fázově uzamčeni.

Ptali jste se nás, co se stane s domem, budu žít v domě a budou moje děti pryč, ostatní mě vystřídají v domě s dětmi a budou si myslet, že jsem to já, ale já sám budu někde jinde? Tato otázka ukazuje hloubku povědomí a aktivací místního vědomí. Můžeme vás ujistit, že váš dům zůstane uvnitř třetí dimenze, žádný rodič nebude oddělený od svého dítěte fázovým zámkem. Při vzestupu, nebo vícerozměrností, je velmi běžné, že fázově uzamčení jedinci zůstanou žít ve stejném fyzickém obydlí jako ti, kteří nejsou. K otázce střídání u vašich dětí ve vašem domě, aby si mysleli, že tou osobou jste vy, i když budete jinde. Vždy to tak bylo. Pravidelně skáčete v čase. Není to tak, že se najednou objevíte. Ti, kteří budou fázově uzamčeni, si budou vědomi skoku časem, budou se moci zaměřit a kontrolovat vzestup a proces shromažďování paměti na jednom místě. Pokud si budete vědomí více já pohybujících se v synchronizaci se sebou, nebo budete mít povědomí alternativních já žijících alternativní životy, bude to silné vyjádření sebe a reality do plné všudypřítomnosti, která se odehrává ve vás a ve vaší galaktické, nebeské, sluneční a kosmické realitě.

Bifurkace, která proběhla ve vašem slunovratovém bodě 21. prosince 2020, byla krokem do fyzické dualistické manifestace negativních záměrů bilokačního vědomí. Jde o fázově nezablokovanou realitu, která zůstává ve třetí hustotě. Negativní mohou pokračovat v těžbě emocionální fyzické a duchovní energie. Je to způsobeno tím, že negativně polarizované bytosti si ji nemohou vytvořit sami, musí získat obživu od jiného, kterou absorbují, nevyzařují. Tato frekvence odráží to, co možná znáte jako strach z armagedonu nebo pekla. Snaší se strach udržovat a pokračovat v nepolarizovaných bytostech, které existují ve třetí hustotě, a které nemají nebo nemohou fázový zámek. Budou vnímat pouze zmanipulovanou realitu, kterou pro ně udržuje negativní frakce.

Jsou uneseni, zmýleni a vypleněni pro své organické zdroje. Nežijí v realitě své vlastní tvorby, žijí v realitě, která je pro ně prezentována. Stále pracují v souladu se zákonem magnetické přitažlivosti jako všechny bytosti, ale i to bylo zmanipulováno a pracuje pro zachování negativní reality. Ti, kteří využívají fázový zámek reality, vidí, co je skutečně organické. Obcházejí a integrují iluzi třetí hustoty a vidí další vzory a struktury více vrstev vytvářených prostřednictvím zákona přitažlivosti vlastní reality. Tito jednotlivci jsou vědomí, aktivovaní starseeds, kteří žijí podle pravdy, hledají pravdu a znají pravdu. To jsou ti pokorní, kteří zdědí Zemi, kteří nepodléhají iluzorní zmanipulované realitě, kterou chtějí udržovat negativní.

Čm více tito jednotlivci s fázovým zámkem vytvářejí svou realitu, tím těžší je pro negativní frakce udržet své potřeby. Pro udržení své reality potřebují velké množství jednotlivců bez fázového zámku. Jakmile jejich počet klesne pod kritickou masu, jejich iluze se začne rozpadat. Ti, kteří jsou uvěznění v této iluzi začnou vidět organickou realitu a pravdu, co se nyní děje na vaší planetě ve vaší současné době. To je důvod, proč negativní elity dělají to, co dělají. Matrix je vytvořený s úmyslem blokovat schopnost fázového zámku, je to program černé skříňky s cílem udržet dosud neaktivované a pokračovat realitu třetí hustoty negativní polarizace.

Ti, kteří již aktivují DNA na určitou úroveň s fázovým blokováním, začnou pracovat se synchronním polem vícerozměrné a vyšší Země 4D a vzestupné Země 5D a vyšší. Jsou chráněni, aby do jejich reality nevstoupila aktivita, osoby či místa, která by zabránila fázovému uzamčení DNA. Opět tomuto málokdo na vaší planetě plně porozumí. Ten, kdo vezme na vědomí mnohonásobné a někdy protichůdné prezentace světla a vtáhne je do svého bytí, umožní integrovanou aktivaci frekvence dalších magneticky přitáhnutých podobně smýšlejících. Do svého vlastního paměťového systému s fázovým zámkem vtáhnete pravdu, která se pro vás s tímto hledajícím shoduje a v horizontu nekonečných událostí udržuje hranice v tomto výrazu pravdy. Zároveň dokážete tyto hranice opustit a dostat se do neustále se rozšiřující nekonečné svobodné mysli, která zrcadlí vědomí boha/zdroje a nalézá opravdové stvoření. Božští proroci kódovaní světlem říkají protichůdné věci a přinášejí protichůdná poselství, a přesto jsou obě přesná a pravdivá.

Proto se pohybujete ve svém vlastním sladění, a nepodléháte výuce jiného. To je prvořadé dogma, kontrola je negativní cestou. Pozitivní polarizace je vždy projevením sebe prostřednictvím služby ostatním, prostřednictvím skutečné autentické a absolutní odevzdanosti. Když to uděláte, najdete pravdu, ať jste kdekoli, bez meditativních cvičení nebo mimořádných událostí. Pravda se stane přirozenou, bez nutnosti analýzy. V pravdě vidíte multidimenzionálnost a jste fázově uzamčeni v DNA do vnějšího vyjádření reality vašeho pravého já. Uzamčeni ve smyslu sloučení a aktivace v rámci toho spojení. Klíče DNA se skutečně uzamknou do sebe. Geometrická šestihranná mřížka do sebe uzamkne jeden šestiúhelník nebo mnohoúhelník nebo osmiúhelník nebo jakoukoli jinou variantu neustálého upgradování DNA, které je vědomím boha. Fázový zámek je skutečně sloučený slot na místě.

Když se usadí v kritickém množství bifurkace ve skutečnosti, začne se projevovat trifokace, nebo spíše začnete vidět trifikaci, třícestnou společnost ve vaší planetární realitě. Může to být variace probuzení nebo dokonce sloučení mezi probuzeným a neprobudeným já, různé planetární komunity se projeví různými výtvory trifikace. Poté se fázově uzamčený vědomý lidský kolektiv spojí s planetárními vyrovnáními a přejde do té fáze své existence v multilokaci a všudypřítomnosti ukotvené ve fyzické realitě. Úrovně světla se stanou tak tekutými, že se člověk této doby nevnímá jako fyzický multi-lokační. Všudypřítomné aspekty projevené reality přijdou ve vaší lineární planetární zkušenosti později, a v době, kdy se tyto aspekty projeví, vaše planetární zkušenost již nebude lineární.

Trifikace je uskutečnitelná během desetiletí. Ve vašem časoném okamžiku v roce 2021 integrujete rozdvojení prostřednictvím bilokačního vědomí. Negativní elity měly za cíl vést bifurkační vzorce do boje mezi oběma stranami, což není možné s jednotlivci s fázovým zámkem, kteří nevidí bitvu, nezažijí bitvu, nevytvoří bitvu nebo nepotvrdí bitvu. Mohou skutečně pracovat pouze s jednotlivci fázově nezablokovanými, jejichž počet je nízký.

Budou učiněny pokusy postavit jeden aspekt proti druhému a udržovat fázově neuzamčené strachem, ale kvůli struktuře vaší reality v tuto chvíli se negativa vrací jako bumerang. Ti, kteří stále mají volnost fázového zámku v čistých a jasných polích se probouzí každým negativním krokem. Velké probuzení v roce 2021 je v plném proudu a nelze ho zastavit, ani zpoždit. Kroky negativní skupiny zrychlují probouzení směrem k vědomé probuzené galaktické společnosti na Zemi, kterou znáte jako novou Zemi.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=oJZ26SM-NTs

Zpět