460 Globální meditace 31-08-20 Cobra

[ Realita ] 2020-08-22

Omlouvám se, ale meditaci 24-8 již nestihnete, pokud nebudete meditovat napříč časem. Takže alespoň ta 31-8.

Vyzýváme všechny Starseeds a pracovníky světla. Naléhavě vás potřebujeme další dva týdny! Prosím, protože čas je zásadní, musíme zajistit kritické množství pro naše globální meditace ve dnech 8/24 (lze meditovat na časový bod) a 8/31 !!

Nejprve jsem chtěl poděkovat všem, kteří jste se zúčastnili a šířili slovo o našich 8-8 meditacích ke Lvím bránám! Tolik věcí temných se nyní nezdařilo a mají velké obtíže k provedení dalších plánů. Zajistili jsme pozitivní časový plán vzestupu a je zajištěno vítězství Světla. Po rozpuštění ústřední struktury matrice však stále existuje určitý potenciál pro drama. Nyní vstupujeme do klíčové pasáže v následujících dvou týdnech, která určí, jak hladce se osvobodí naše planeta. Mars právě vstoupil do Berana a budou určité napjaté astrologické konfigurace, které by mohly být výbušné a posílit temné agendy. Na žádost Světelných sil zahajujeme "Operaci Mjolnir pozemských starseed a válečníků světla", která bude pokračovat každý den další dva týdny.

Operace Mjolnir je odkazem na mytologické "Thorovo kladivo", světlými silami byla spuštěna v sub-lunárním prostoru v roce 2017. Tato technologie se v posledních týdnech konečně dostala na povrch naší planety a nyní se používá k vyjmutí zbývajících lodí Draco, které prosazovaly karanténu Země a bránily pozitivním ET rasám dosáhnout povrchu Země.

V této chvíli je důležité pochopit a přijmout celý rozsah vaší vnitřní síly a stranit se příběhů o strachu vyvolávaných vyhasínající starou matricí. Soustřeďte veškerou naši sílu na stabilizaci pozemských sítí a zajištění co nejhladší možné vítězné jízdy!!

Naléhavě potřebujeme MILIONY kolem Zeměkoule, abyste se k nám přidali v denních meditacích a také 24.8. a 31.8. !!

***************************************************************
DENNĚ: Meditace květu života 4krát denně po dobu následujících dvou týdnů v 10:00, 14:00, 18:00 a 22:00 hodin (čas v ČR). Meditace trvá pouze 11 minut a je nutno ji důsledně provádět 4x denně po další dva týdny.

Písemné pokyny: https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html

Meditace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ujIE4tLGbGengnag-PscbYjVn77pTXg>

24. srpna, přesně v 20:19 - meditace květu života pro udržení míru a stability ve vrcholném okamžiku na kvadrátu Mars / Saturn.

29. srpna se v Berlíně plánuje masivní demonstrace a pozvali celou Evropu. Očekává se až 10 milionů lidí spojených společně za mír a volajících po svobodě.
31. srpna, přesně ve 14:00 znovu uděláme meditaci květu života po celém světě, abychom udrželi mír a stabilitu během vrcholného okamžiku kvadrantu Eris / Pluto. Světelné síly se do kritických operací zapojí.

https://www.facebook.com/events/1111227362605335

***************************************************************
Sjednocené vědomí během masové meditace působí jako "Mjolnir" a může mít hluboký vliv na plazmatické pole kolem naší planety, rozmělňovat temnou anomální plazmu a velkou část staré matrice a karanténní struktury. Čím více se ve stanoveném okamžiku spojí, tím větší "kladivo" a tím úžasnější výsledky!

Thor je známý jako "Bůh hromu" nebo "Bůh bouře", které jeho kladivo vyvolávalo. Ve starém norském jazyce Mjolnir znamenal blesk. Přestože je Thorovo kladivo nejčastěji zobrazováno jako válečná zbraň, bylo velmi čisté a také nástroj požehnání. Sloužilo také jako objekt silné ochrany, kterou nyní musíme zobrazit! Není čas se cítit slabý nebo jako oběť! Mnoho světelných pracovníků v současnosti vyjadřuje pocity strachu, které matrixové programy posilují.

Většina toho, co je propagováno, je striktně propaganda strachu, která nemůže být realizována bez našeho souhlasu nebo soustředěné pozornosti. Ti, kteří slouží temnotě, nemají přístup a kapacitu k realizaci věcí, které by nás ohrozily. Celá temná infrastruktura byla v posledních několika měsících velmi oslabena, takže je v našem nejlepším zájmu ignorovat jejich prázdné hrozby.

Sám jsem vyrostl v pobřežní oblasti s neustále "vnímanou" hrozbou hurikánů. Média vyvolávala falešné představy o obrovských bouřích blížících se od Afriky, zatímco se slabé bouře tvořily přímo u pobřeží. Chtěli, abychom bouři exponenciálně zesílili energetickým blokem hromadné paniky. Vzpomínám si na pocit strachu, který se ve mně vytvořil, když jsem na příběh strachu přistoupil. Se slabým vědomím jsme se cítili jako bezmocně sedící kachny, čekající na rozdrcení.

VYTVÁŘÍME REALITU - OKAMŽIK ZA OKAMŽIKEM
Matrix také velmi používá naše vnímání, aby nás udržoval v souladu s jejich šílenými programy. Vnímání je způsob, jakým rozumíme nebo interpretujeme něco, co vstupuje do naší mysli. Je filtrováno přes naše smysly a může být velmi subjektivní v závislosti na našem současném emočním stavu, životních zkušenostech a úrovni osobního růstu.

Morpheus řekl v prvním filmu Matrix: "Matrix je vězení pro vaši mysl."
Ve filmu "Truman Show" byl Truman celý svůj život neustále povzbuzován, aby se bál opustit své sousedství nebo dokonce přejít vodu. Aby posílili tyto obavy, předváděli smrt jeho otce a přiměli Trumana věřit, že se utopil v těchto vodách. Truman se tak bál nastoupit na trajekt nebo přejít most ke svobodě. Když konečně přešel přes most, připravili falešné požáry a biologická nebezpečí, aby ho odradili od dalšího útěku z úhledného malého vězení, které pro něj vytvořili. Celý jeho život byla živá televizní show, které si nebyl vědomý a ani tím nikdy nesouhlasil.

Pokud se rozhodneme přijmout, že jsme sami, bezmocní, uvěznění, neustále v ohrožení nebo strachu o naše životy ... zažijeme to. Jediný způsob, jak nás Matrix udržoval tak dlouho, je přesvědčení o bezmocnosti našich myslí!! To je důvod, proč vymazali všechny naše vzpomínky a postavili propracovaný elektrický plot, který přerušil naše spojení s Božskou Matkou a Božským Otcem, s naším Vyšším Já a všemi andělskými legiemi světla. "Vnímali" jsme, že jsme sami v obrovském vesmíru a bezmocní. Akceptovali jsme lež, že byli "bohové", kterým jsme se museli podrobit a klanět se - jen tak nás mohli plně dobýt a zotročit.

Na druhé straně, pokud se rozhodneme vnímat a věřit, že sami jsme skuteční bohové a bohyně s božskou silou - svobodné suverénní bytosti, obdařené kódy stvoření - a že jsme neustále podporováni vyššími říšemi, vždy v bezpečí a milované, naše zkušenost bude odpovídat tomuto vnímání.

Ve filmech Harryho Pottera učili děti "kouzlo" k překonání obav tím, že vizualizovaly předmět svého strachu a proměnily jej v něco vtipného. Jejich strach se okamžitě rozpustil. Udržujte si plnou kontrolu svého vnímání. Vytvářejte si vnímání, které pracuje pro vás.
"Osud zašeptá válečníkovi ... bouři nemůžeš odolat".. válečník zašeptá v odpověď - JSEM BOUŘE!"

Žádám vás všechny, milované bratry, sestry, starseed a válečníky světla "BUĎTE KLIDNÁ BOUŘE"

Lidé jsou velmi vzácnou rasou bytostí, které dostaly božské kódy energie do své DNA. Tento nebeský dar vedl k žárlivosti a hněvu temných bytostí, které se v jejich satanských rituálech po tisíciletí pokoušeli využít a zneužít tuto sílu pro své temné účely. Za 26.000 let neuspěli. Této síle vládneme svojí vůlí.

Po další dva týdny vnímejte svou sílu:

SPOUŠTÍME V SOBĚ PLNOU SÍLU BOHYNĚ - MASIVNÍM PAPRSKEM PO CELÉM SVĚTĚ NEPŘETRŽITĚ ODSTRAŇUJEME STARÝ MATRIX.

Připojte se do každodenních meditací květu života v v 10:00, 14:00, 18:00 hodin
Připojte se k OPERACI MJOLNIR ..... 31.8.20 ve 14:00 hodin

V nekonečné lásce a slavném vítězství ~ Architekti 5D ~

Zdroj: https://thevoice5d.blogspot.com/2020/08/urgent-global-meditations-824-and-831.html

Zpět