1656 Nikolaj divotvůrce Ojlit

[ Ezoterika ] 2021-10-12

O komunikaci se zástupci jemných světů.

Znovu jsme se setkali. Mám z toho velkou radost. A jsem rád, že cítíte mou přítomnost a jste připraveni navázat kontakt. A takových, jako jste vy, je stále více. Jde jen o to, že někteří lidé ne zcela chápou ″mechanismus″ komunikace. Pokusím se to vysvětlit.

Mé drahé duše, které čtou tyto řádky. Obracím se na vás a vím, že jsme dosud měli neviditelná setkání. Možná jste tomu nevěnovali pozornost. Ale vím, že byly chvíle, kdy se vám ″náhle″ vybavilo mé jméno, můj obraz nebo jste si na mě ″náhle″ vzpomněli. To byla chvíle, kdy jsem tu byl pro tebe! To byl ten okamžik, kdy probíhala komunikace! Pokud jste tomu dříve nevěnovali pozornost, zkuste si těchto okamžiků nyní všímat.
Nemluvím teď jen o sobě, ale o každém zástupci jemného světa! Jakmile k vám ″přijde″ nějaké jméno nebo obrázek (nezáleží na tom, zda je to obrázek nebo ikona), vězte, že jsme tam!!! V té chvíli nás kontaktujete, abychom mohli podrobněji upravit energetickou složku našeho setkání. Pak se zkuste uvolnit. Pokud se vám podaří zastavit práci vaší mysli, bude to úžasné! Když jste uvolnění, pozorujte myšlenky, které k vám přicházejí. Nečekejte na hlas ve vaší hlavě!!! Je to jednodušší!!! Jen pozorujte svůj stav, v tu chvíli dojde ke komunikaci. Můžete se ptát na osobu, jejíž obraz jste viděli, a odpovědi na ně pro vás mohou být matoucí. Možná si myslíte, že si odpovídáte sami (smích). Ale tak to není. . . a vy si uvědomíte, že to nebyly vaše myšlenky, ale naše informace. Zkuste to, členové rodiny. Vím, že to zvládnete!

Jsem velmi rád, že mohu předat tento návod! Komunikace s námi je mnohem snazší a jednodušší, než si lidé představují. Zvládne to každý!!! V okamžiku kontaktu se snažte vnímat energii, která k vám přichází. I když nerozumíte slovům, nemůžete si pomoci, ale cítíte proudy energie!!! Zahalí vás a vy pocítíte, určitě pocítíte, v tomto okamžiku naši bezmeznou lásku k vám!

Q: Proč ti říkají Divotvůrce? Chápu, že lidé vyprávějí o zázračných uzdraveních a dalších zázracích souvisejících s tvým životem na zemi.
A: Ptáš se, ale vidím, že odpověď už znáš. Samozřejmě, že všechny ty úžasné věci, které se staly, jsou zásluhou samotného člověka!!! V jeho hluboké víře (nemyslím tím náboženskou víru, i když mnozí mezi nimi nerozlišují) a přijetí! Pokud to člověk myslí upřímně, pak je možné to, čemu se říká ″zázrak″!!!

Zázraky nevytvářím já, ale lidé sami!

Samozřejmě to doporučuji a vedu. A přesně to se děje ve chvílích, které jsem zmínil výše. Poslouchejte tedy sami sebe, příbuzní, důvěřujte svým pocitům! Nenechte se odradit, když se objeví obrázek nebo něčí jméno. Toto je okamžik navázání komunikace! Okamžik dlouho očekávaného setkání! Přeji si, aby naše spojení v Jednom proudu bylo častější! Čekám na možnost spojení! Kontaktujte nás, drazí! Ať vás provází SVĚTLO!!! Váš Nikolaj Divotvůrce.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11691

Zpět