755 Oleg Pozemšťan Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2021-02-02

Další ʺmistrovské díloʺ galaktického pokrytectví
Blahoslavení bratři a sestry!
Tématem galaktického pokrytectví jsme se již mnohokrát dotkli a poskytli jsme vám konkrétní příklady podvodu a sobectví mnoha ʺhvězdných rasʺ, kteří již dlouho bojují za své vlastní zájmy a vliv na Zemi. Kvůli nim pořádali na planetě (a v celém systému Solis) nelítostné masakry, a to trvalo stovky tisíc let! Během této doby odstranili z planety většinu jejích zdrojů, včetně neocenitelných mistrovských krystalů, zlata a mědi, a místo tohoto bohatství sem přinesli svou špatnou karmu a chemické jedy, a navíc během své jaderné činnosti téměř úplně zničili vše živé ʺ showdown ʺ. Dnes pečlivě skrývají tuto ohavnost a nabízejí lidstvu Země, místo skutečné historie planety, jakýkoli sladkobolný odpad! To je pochopitelné, protože tyto ʺHvězdné rasy ʺ se všemožně snaží před pozemšťany ukázat jako vysoce rozvinutí spravedliví lidé, kterým po mnoho věků záleželo na prosperitě naší planety a zároveň pilně skrývají to, co dělali v ʺminulostiʺ ve svých vlastních světech. Právě kvůli tak nezodpovědnému zacházení s jejich rodnými oblastmi (které u nich vedli ke katastrofám) začaly tyto rasy drze a ve velkém devastovat celou sluneční soustavu od všeho, co bylo více či méně cenné (včetně druhého Slunce Raja). Dnes s ʺchytrou a spravedlivouʺ tváří neúnavně vyčítají lidstvu z povrchu Země náchylnost k válkám, konflikty, destruktivní přístup k přírodě a další nedostatky, zatímco pečlivě skrývají to, co způsobili sami.

Toto nekontrolovatelné galaktické pokrytectví se opakovaně projevovalo v různých dokumentech a zprávách, včetně všech morálních výzev k pozemšťanům (zpravidla určených pro opice), všech druhů směrnic a hanebných ʺdohodʺ opakovaně uzavíraných ʺhvězdnými rasami ʺ za zády pozemšťanů, které se nás však přímo týkají. Opakovaně jsme vyzývali tuto galaktickou veřejnost, aby rychle zastavila špatné praktiky cynického, arogantního a hluboce nespravedlivého přístupu k pozemšťanům. Naléhavě jsme je žádali, aby okamžitě zahájili éru poctivých, rovných, spravedlivých a otevřených vzájemných vztahů. Stále zůstávají hluší a raději se schovávají za pokryteckou slovesnost o všem na světě.

Neustále ukazují pozemským lidem svůj skutečný přístup z hlediska síly a technologické nadřazenost. ʺGalaktické bratrstvoʺ ve staromódním stylu nadále vystupuje jako ʺbohovéʺ, nerozumí roli a významu Země a současnému lidstvu (se všemi jeho existujícími nedostatky), aniž by vyvodili náležité závěry z pro ně neočekávaného Božího zásahu! Pokrytci GF začali mluvit o programu všeobecné prosperity. Z určitých ustanovení tohoto pompézního dokumentu sálá opět do očí bijící pokrytectví ʺGalaktického bratrstvaʺ, které bylo na Gaii zdiskreditováno. Tyto ʺušlechtiléʺ předpisy jsou v rozporu se skutečným stavem věcí.

Univerzální program sociální péče od Natálie Kotelnikové - 16.01.2021 stránky ʺSanat Kumaraʺ
GF: ʺJakmile civilizace vstoupí do kosmických oblastí vesmíru, vstoupí do galaktické federace světla a musí se řídit univerzálními zákony rovnosti všech civilizací.
1. Nesmíte ublížit jiným civilizacím. Pokud porušíte zákon, budete odděleni a izolováni v plném rozsahu, jako tomu bylo na planetě dlouhou dobu po potopě. Nyní, kvůli změně Galaktického kodexu, jste odblokováni k naplnění Zákona.
2. V souvislosti s otevřením planety můžete navštívit jiné světy za účelem výzkumu, ale nikoli za účelem dobytí nebo kolonizace. Dodržujte zákon o nepoškozování násilím. Respektujte zájmy planet a malých těles. Nerozšiřujte své rozvojové programy na cizí území. Dodržujte všeobecné zákony o nevměšování.
3. Prioritou rozvoje (s vyloučením diktatury) je veškerý lid na planetě, rozvoj jeho prosperity a vzdělávání programy nenásilí a lidskosti. Veškeré rozvojové programy na planetě se musí rozšířit na všechny rasy a kontinenty, s respektem k jejich vlastním zájmům a kulturnímu dědictví národů.
4. V případě porušení zákona jste vyloučeni z pomoci a ochrany Univerzálních federací a stáváte se vyvrhely, kteří mohou být napadeni jinými porušovateli.
5. Cokoli, co je v rozporu se Zákony, je jejich porušením a podléhá posouzení Federací.
6. Vytváříme Světlo a Harmonii neutrality ve vesmíru, sjednocujeme úsilí všech pokročilých ras o rozkvět a prosperitu všech Federací Galaxie.
7. Žádáme všechny vlády, aby pomohly udržovat programy neutrality a svrchovanosti cizích území na Zemi a ve vesmíru. Jakákoli válka je v rozporu se zákonem.
8. Cílem je navázat mírumilovnou spolupráci mezi všemi galaktickými rasami a přinést prosperitu každému národu v galaxii prostřednictvím místních zdrojů a pomoci jiných ras. Spolupráce všech ras Galaxie se brzy promění v každodenní život a začne nový vesmírný věk vaší planety.
9. Brzy bude navázána přímá komunikace mezi Federací a vládami Země. Budeme počítat se souhlasem planetární vlády jako celku.
10. Nyní je každý odpovědný nejen před soudy, ale také před univerzálním zákonem v případě poškození planety nebo států.
11. Planetární dohled již probíhá a my počítáme s podporou našeho Zákona na dobrovolné bázi.ʺ

N.K. Co je kromě rozpoutání války porušením zákona?
GF: ʺJakákoli akce, která není pro dobro lidí, planety nebo jiných míst ve vesmíru.
Neposlušnost zákona ze strany vlád nebo jednotlivců.
Odstranění hodnot patřících společnosti. Loupež nebo padělání. Šíření programů ničících civilizaci nebo špatné sklony na úkor ostatních.
Neodpor vůči zlu. (Týká se to neposkytnutí vzájemné pomoci, pokud je to možné).

Výsledkem takového programu je humanitární rozkvět společnosti, zvýšení odolnosti vůči nemocem a špatným návykům, udržování rovnováhy mezi technologií a duchovním rozvojem, spojení vývoje technologie a hlubokého duchovního porozumění vícerozměrné struktuře vesmíru.
Priorita je blaho všech živých bytostí. Harmonie rozvoje všech království přírody. Symbióza a šetrnost k životnímu prostředí na planetě.

Zdravíme všechny živé bytosti všech království přírody a přejeme rychlý vývoj nového království přírody - galaktického symbiotického člověka. Převod jsme dokončili.

Pojďme se nyní podívat na tyto recepty bez ʺrůžových brýlí"
V posledních desetiletích jsme ʺpřijímániʺ ʺGalaktickou federacíʺ vícekrát! Vzhledem k enormnímu počtu účastníků a dominanci ʺhvězdnéʺ byrokracie nás některé struktury považovaly za začleněné již od počátku 90. let minulého století podle současné chronologie Země, jiné nás přijaly od konce roku 2012 , zatímco ostatní stále ʺpřijímajíʺ. Lidé mají nejrůznější podmínky, ale do 4D ʺse probudiliʺ teprve nedávno. Nyní ʺprogramy blahobytuʺ sypou ze všech stran a doprovázejí je jejich škodlivými narážkami.

Před mnoha miliony let vytvořili federaci, aby společně odolávali expanzi drakonických a plazích tvorů, kteří v tomto ramenu Galaxie zotročovali a ničili jednu mírumilovnou civilizaci za druhou pro přežití jejich domovských světů. Všichni byli ʺna stejné lodiʺ, protože i zbývajícím civilizacím Galaxie hrozila smrt a zotročení. Tenkrát se nikdo v GF nezabýval řečmi o ʺnezasahování do záležitostí jiných světůʺ, nebo ʺnepřípustností válkyʺ! Všichni společníci zoufale bojovali proti nemilosrdným agresorům, a nakonec společně porazili Temné aliance. Uchovali si ale všechny své ambice až do současnosti. V době tohoto zoufalého boje byla celá Galaktická federace (Konfederace) téměř stokrát menší.

Když intenzita bitev postupně začala ustupovat, civilizace, které přežily a ožily po expanzi Draco-Reptoidů se začaly spojovat. Právě ti, kteří nebyli schopni se útočícím Reptíkům postavit ničím jiným než jejich Světlem/láskou a mořem slov a chorálů. Slovní a hudební umění Temné spojenectví nezastavilo, a proto drtivá většina těchto nadšených a milujících tvorů byla zotročena a zabita (mnoho z nich bylo jednoduše sežráno). Nakonec bylo nutné odrazit agresi technologií, vojenskou silou a za cenu obludných ztrát. Tomu se říkalo první galaktická válka. Trvala mnoho miliónů let, a ve vzdálených koutech Galaxie doutnají konflikty i dnes!

Tyto události byly doprovázeny odporným a záměrně nesmyslným ʺexperimentemʺ Lucifera, který byl hlavním koordinátorem úsilí Temných sil a organizátorem ʺTemné osyʺ. Později následovala takzvaná druhá galaktická válka - ʺOrionský scénářʺ (Bitvy mezi vojenskými strukturami GF a plazími humanoidy Orionské říše, kteří v té době zachytili několik desítek hvězdných království a hodlali dobýt Galaxii). Země se této galaktické bitvy zúčastnila ʺv plném růstuʺ, protože na ni opakovaně útočili reptíci nebo lidé z jiných souhvězdí, a střídavě ničili kolonie ve sluneční soustavě.

Nakonec, asi před 200 tisíci lety, byla nejkrutější a nejagresivnější část říše Orion poražena vojenskými silami Galaktické federace a před asi 100 tisíci lety byly obě frakce Orionu, které mezi sebou bojovaly po dlouhou dobu, konečně smířeni. Někteří Orionové se obrátili ke Světlu a nyní spolupracují se zmíněným GF. (Ta používá dřívější nájezdníky a vrahy k ʺpřevýchověʺ pozemšťanů!)

Pod tlakem takových věcí se tisíce ʺváhajícíchʺ začaly připojovat ke GF a kdysi shromážděná bojová aliance svobodných ras, vytvořená pro boj s nemilosrdným agresorem, se velmi rozrostla. Její ʺduchovní spojeníʺ se začalo aktivně doplňovat o lidi z tzv. falešné intervence, která údajně také ʺzvolila Světloʺ. (Ve skutečnosti to nazývají lidé - ʺpeklo na druhouʺ) Zkrátka, když pominulo hlavní nebezpečí, GF se rychle zaplnila rasami z ʺbažinyʺ - hledači zisku, kšeftaři, demagogy a lháři, mazanými obchodníky a lenochy, kteří si počkali, kdo zvítězí). Brzy samozřejmě vzniklo mnoho ʺregionálních úřadůʺ s byrokraty místního významu, v čele s ʺArchanděly a hierarchy, kteří v ʺminulostiʺ ʺVálku v pozemském nebiʺ prohráli. Spolu s nimi přemalovaní pokrytci jako Sananda a Melchizedek, vytvořili vládu GF v našem sektoru, za podpory věrného služebníka Sanandy ʺslavného velitele Aštaraʺ, rodáka ze špinavé rodiny Anu.

Ano, ten samý donedávna několik desetiletí po sobě spolu se svou mnohamilionovou ʺflotilou světlaʺ lhostejně sledoval, jak Šedí a Reptíci unáší naše bratry a sestry z Gaii do strašlivého osudu. Za několik století se GF proměnila v -žalostnou podobu bývalé vojensko-politické organizace a zaujala banální postoj se Světlem a Láskou. Namísto boje s krutými otrokáři kdysi svobodných ras v celé Galaxii (včetně Země) se ʺutopilaʺ ve zbytečných jednáních a konferencích.

Proto se na Gaii politika extrémně byrokratické a napůl zkorumpované Galaktické federace (Konfederace) zásadně liší od jejích akcí v předchozích obdobích, a proto pokrytecké federály přímo a otevřeně nazýváme ʺpolitické prostitutky s dvojí morálkou a standardy. ʺJejich nekonzistentní a hloupé činy jsou hlavním důvodem vleklého osvobození Země!

Hlas skutečných hrdinů dvou velkých válek je mezi byrokraty a pokrytci téměř neslyšitelný. Chamtivý pokrytec, který se chopil moci ve Federaci, nyní posílá své ʺčmáraniceʺ v domnění, že pozemšťané jsou stále naivní a hloupí. Již první bod ʺProgramuʺ je výsměch. ʺNesmíte ublížit jiným civilizacím jinak vás zablokujeme. Kvůli Galaktického kodexu jste odblokováni k naplnění Zákona, který samozřejmě neplatí pro samotné pozemšťany. Kolik škody a bolesti způsobují mimozemské civilizace po tisíce let (až do současnosti)! Mnozí z nich jsou ʺctěnýmiʺ členy ʺfederaceʺ, a společně vyvíjí všemožné úsilí, aby špatná karma za jejich činy na Zemi v ʺminulostiʺ, byla ponechána k ʺodpracováníʺ současnému lidstvu z povrchu. To je trpělivá ʺ5. rasaʺ, které se vysmívali!

Srovnejme celkový počet civilizací, kterým pozemšťané způsobili škodu, s hromadou potvrzených faktů o škodách na lidech mimozemskými civilizacemi! Drtivá většina zotročitelů ve skutečnosti nenesla žádnou odpovědnost za to, co udělali, kvůli podřadnosti karmických vlád během neslavného ʺexperimentuʺ Lucifera! Jen jeden příklad z mnoha potvrzených případů šikany ve zprávě našich Bohů zakladatelů:

ʺAsi 100 tisíc před naším letopočtem se Annanutak příliš přiblížil k Zemi, jeho ocas zasáhl atmosféru a způsobil výrazné ochlazení. Lemurijci si zvykli na teplé tropické podnebí a náhlý pokles teploty o téměř 50 stupňů během několika minut většinu z nich zmrazil. Ti, kteří věděli, co se děje, se většinou utopili v moři. Někteří se pokoušeli stavět podmořská města, ale velmi neúspěšně. V důsledku elektromagnetických bouří, které následovaly po průchodu komety, se celá země Lemurie dostala pod vodu. Několik přeživších migrovalo do dnešní Indie, Indonésie a Austrálie a později na Havaj a Filipíny. Za neobvykle těsným průchodem komety stáli Alfa Drakoniáni. Pomocí řady jaderných výbuchů ve vesmíru záměrně posunuli trajektorii komety blíže k Zemi, aby zničili na ní existující civilizace a získali Zemi pro sebe.

Částečně se jim to podařilo, ale přistání v jejich původních tělech na Zemi se ukázalo být mnohem obtížnější než inkarnace do milionů již existujících těl. Kvůli nepříznivé gravitaci a směsi plynů v atmosféře nedokázali ve svých plazích tělech přežít. V procesu adaptace jejich přirozená těla mutovala a zvětšovala se, i když celkový počet zůstal malý. Toto bylo období, které dalo vzniknout legendám o dracích putujících po Zemi.Drakoniáni se pokoušeli před milióny let ovládnout Zemi, ale z těchto důvodů neuspěli. Strávili mnoho let v laboratořích na palubě kosmické lodi, kde kombinovali a měnili různé vzorky DNA, dokud nenarazili na hybrid člověka a draka. Tajemství spočívalo v injekci plazí DNA do mozečkové oblasti mozku, odkud rychle změnila celý systém. Tato část člověka se dnes nazývá plazí mozek. Protože charakteristika této části zahrnovala agresivní a soutěžní chování a syndrom ʺboj nebo útěkʺ určený k ochraně těla, staly se tyto vlastnosti v kombinaci s DNA Orionu obzvláště silné a dominovaly v celém těle. Dnes je asi 80% lidské DNA původem z Orionu.

To, co se běžně považuje za lidské, je výsledkem manipulace DNA provedené Drakoniány a následných inkarnací Orioňanů. Naše prvotní šablona DNA, na kterou jsme byli tak hrdí, se zmenšila na méně než 20% z celkové DNA lidských bytostí. Po zničení Lemurie zůstalo kvůli nízké míře přežití Drakoniánů procento lidí se skutečnou plazí DNA na Zemi poměrně nízké. Většina osad na Zemi 100 tis. př.n.l. a před vznikem Atlantidy byla založena radami Rigel a radami Betelgeuse ze souhvězdí Orion. Dlouhou dobu poté, co skončily války v sektoru Orion, mnoho frakcí, které migrovaly na Zemi, pokračovalo ve válečné mentalitě a pokračuje v ní dodnes. Pokud se podíváte na svou planetu, tento trend sahá od civilizovaného militarismu a horlivého vlastenectví až po naprosté nepřátelství a barbarské zvyky.

Toto jsou SKUTEČNÉ zdroje aktuálního ʺnepřátelstvíʺ a ʺagresivityʺ pozemských lidí, přátelé! Jedním slovem, byli jsme jednoduše kontaminovaní, zatímco lháři a pokrytci z GF pasivně sledovali, co se děje a zabývali se vnitřními spory! Je zřejmé, že k tomu potřebovali ʺdůvodʺ a snadno ho našli v tom, co po mnoho věků na Zemi kryly! Proto stejné pokrytectví ve slovech ʺnepoškozování násilím .. Nerozšiřujte své rozvojové programy na cizí teritoriaʺ. Nepravdivost mazaných ʺzákonů nezasahováníʺ plně odhalil pán a paní Ra, které si nikdo nedovolí obvinit z neznalosti skutečných Zákonů vesmíru. Umožňoval ʺvyspělýmʺ civilizacím Galaxie dlouho a cynicky ignorovat utrpení pozemských lidí, kteří byli opakovaně vystaveni nemilosrdnému výsměchu a šikaně.

Ze zprávy lorda a lady Ra (škoda, že Galaktická federace stále pokračuje v této cynické, pokrytecké a bezohledné doktríně):

ʺBráno podle Řádu Ra je vize bezpodmínečné lásky vládnoucích orgánů mezigalaktického zákona zkreslena. Z jejich pohledu bezpodmínečná láska zahrnuje koncept nedotknutelnosti a nezasahování. Tyto 2 zákony umožnily, aby lidská civilizace na Zemi probíhala v existenci založené na strachu, což vedlo k četným ʺholocaustůmʺ a jaderným válkám během 35 000 let lidské historie. Tyto zákony také umožnily myslícím bytostem jako Plejáďané (Annanuk), Šedí a Plazi nejen ovládat Zemi, ale také navzájem vyvolávat mezi sebou války a ničit obrovské sektory stvoření 3. a 5. dimenze. Bezpodmínečná láska a tolerance byly vašimi Mezigalaktickými vládnoucími orgány značně zkresleny. Bezpodmínečná láska neznamená nevměšování, pokud takové zákony umožňují některým nesmyslným zničit ostatní. Zkreslené představy o bezpodmínečné lásce a toleranci umožnily některým myslícím bytostem otočit se zády a ignorovat bolest a utrpení způsobené ostatními, přestože měly technologii, jak tomu zabránit. Plejáďané, Siriani, Arkturiáni, dokonce i lidé na vnitřní Zemi jsou zapojeni do takových forem ʺtoleranceʺ. Podle dalšího hodnocení Řádu Ra další existence takových forem tolerance povede k nesmyslnému zničení Země, nikoli k jejímu vzestupu. Pokud Země nevzestoupí, nevzestoupí žádná z mnoha hvězd, galaxií a vesmírů, které se o to ve vašem Stvoření v tomto okamžiku historie snaží.ʺ

Kdo v GF se po tomto ʺukážeʺ před nešťastnými lidmi trpělivé ʺ5.ʺ rasy? Dovolí si snad někdo obvinit moudré a čestné Ra z předložení nepravdivých informací o SKUTEČNÝCH zákonech vesmíru? Kromě toho, že lidstvo bylo během odporného ʺexperimentuʺ Lucifera přivedeno k téměř úplnému bezvědomí, byli kvantoví šejdíři všech možných původů zběhlí v obcházení mnoha ʺneotřesitelnýchʺ zákonů vesmíru. Mazaně zapletli pozemšťany do sítě bezohledných ʺsmluv duší nebo zotročovacích ʺdohodʺ, pomocí nichž je mučili po tisíciletí! Nejhanebnější v celé historii zotročování pozemských lidí je dvojí tvář takzvaných ʺvysoce rozvinutýchʺ civilizací ʺVyšších sil a vzestoupených vojsk, všech druhů ʺbratrstev a sesterství ʺ a ʺfederacíʺ Světla, které, soudě podle jejich samolibosti a téměř úplné nečinnosti, všechno organizovali!

Můžete mluvit dlouho a pompézně, jak o ʺsvobodné vůli člověkaʺ (z níž už dlouho nic nezůstalo), tak o ʺnedotknutelnostiʺ všech zákonů vesmíru (které dlouho připomínají spíše ʺsítoʺ). Bez ohledu na to, za jak chytrého a vysoce rozvinutého se kdokoli považuje, bez ohledu na to, jak hlasitý titul má, bez ohledu na to, v jakých hierarchiích je, taková je drsná REALITA!

Nyní se pojďme dotknout dalšího bodu výše zmíněného ʺProgramuʺ. ʺrozvojové programy na planetě pro všechny rasy a kontinenty v respektuʺ. Každému rozumnému člověku na planetě je již jasné, kdo a proč udělal s lidstvem Země všechny ty ohavnosti, kvůli nimž jsme ʺbyli odděleni a zablokováni v naší sféře ... dlouho po potopěʺ. Namísto potrestáni našich zotročitelů za všechno jejich zlo na planetě, se falešná a pokrytecká GF rozhodla ... ʺzablokovatʺ náš trpělivý svět a dát ho PLNĚ k dispozici Luciferovi a jeho špinavému potomkovi! Lidi jako ovce zavřeli s bandou predátorů v jedné aréně. Využili beztrestnosti, kterou jim poskytla ʺfederaceʺ za zneužívání bezbranných pozemšťanů, a brzy proměnili planetu ve farmu strachu a údolí utrpení - neustálé ʺkrmítkoʺ chamtivých Temných sil.

Nyní o ʺkulturnímʺ a všem ostatním ʺdědictví národůʺ Gaie! Po mnoho milionů let po sobě ʺhvězdné rasyʺ pravidelně a vytrvale testovali (i když to nikdo nežádal, včetně samotné Gaie), a ʺsvobodně experimentovalyʺ s geny všeho živého, včetně lidí! Každá rasa se sofistikovala a často dokonce bojovala o kontrolu nad částí planety a vnucení jí vlastního řádu, včetně jejího zaplnění jakousi ʺvlastní a speciálníʺ skupinou lidí, pro danou příležitost ʺzkříženouʺ. Během hloupého experimentu Lucifera a jeho kompliců zde každá z ʺhvězdných rasʺ vystupovala jako ʺvelcí mistři genetikyʺ, takže na planetě vytvořili neuvěřitelné množství všech druhů národů, etnických skupin a kmenových komunit s jejich genetickými, jazykovými a kulturními charakteristikami, které jim ve zbytku Galaxie nikdo nikdy nedovolil vytvořit! Tyto ʺprogramyʺ nyní dál tajně pokračují, donedávna jich bylo více než dva tucty, i když byli přímo a otevřeně zakázány po změně galaktických kurátorů. Poukazovali na potřebu poskytnout lidem Gaie ʺgenetickou suverenituʺ a jejich rozhořčení neznalo hranic! Kdyby nebylo technického potenciálu orbitální stanice, kde se toto shromáždění konalo, pak by ostatní delegáti z rozhořčeného křiku experimentátorů ohluchly. To není překvapující, protože ʺvyšší sílyʺ umožňovaly takový stav věcí pouze na Zemi, každý přivandrovalec si zde mohl dělat, co chtěl! Ve zbytku Galaxie, na každé z jejích nesčetných planet neexistují více než dvě nebo tři různé rasy tvorů, protože každý chápe důvody limitů příliš velké rozmanitosti. A co se děje na Zemi? Dnes tito galaktičtí pokrytci blahosklonně vyčítají lidem, že je každý posedlý svou etnickou identitou. Dokonce i malý kmen má svou vlastní kulturu, jazyk, zvyky a tradice, které nechce dobrovolně obětovat kvůli jednotě celého pozemského lidstva! Trpkou pravdou je, že právě ʺhvězdné rasyʺ dnešní GF a jejich zapřísáhlí nepřátelé z Gaie násilně vytvořily tento ʺtavící kotlíkʺ, jaký nikde ve vesmíru neexistuje. Nyní s ʺchytrýmiʺ řečmi znovu vyhrožují nejrůznějšími tresty (včetně úplné ʺsterilizaceʺ planety), pokud neuděláme to, o co se ve své mnohamilionové historii ani nepokusili. Takoví jsou bohužel tyrani, kteří nyní sedí veʺ vedení ʺvýše zmíněné GF!

Další hrozivá položka programu:
ʺV případě porušení zákona jste vyloučeni z pomoci a ochrany Univerzálních federací a stáváte se vyvrhely, kteří mohou být napadeni jinými porušovateli.ʺ Především pozemšťané nikdy necítili žádnou ochranu před ʺuniverzálními federacemiʺ, v důsledku čehož samotná planeta a lidé na ní žijící byli v otroctví stovky tisíc let! Zároveň zmrzačená a trpělivá 5. rasa (tj. Současné lidstvo Země) nebyla ve své historii 12 tisíc let ani na minutu svobodná! Celou tu dobu byli Gaia a pozemšťané pod vládou Draco-Reptoidských ʺvyvrhelůʺ, kteří nadále narušují všechny ʺuniverzální federaceʺ, a obecně se o ně nestarají. Mimochodem, ʺFederaceʺ o tom vědí a nemají zájem čelit Reptíkům znovu, ale Zemi si chtějí vzít do své péče a použít naše ʺruceʺ v této konfrontaci s jejich sladkopokryteckým kázáním o Světle a Lásce! Z toho nic dobrého nevzejde!

Draco-Reptoidové si jsou dobře vědomi touhy GF zavést ʺHarmonii neutralityʺ v celé Galaxii, a proto nespěchají s dobrovolným odchodem a nadále se vysmívají lidem z povrchu Země. Jako chráněnci Temné aliance se špičkovou technologií planetě vládnou a dělají si z nás otroky. Temné síly si dobře uvědomují pokrytectví nafouklých byrokratů dnešní GF z ʺdiplomatických jednáníʺ. Dnešním pozemšťanům však mohou bezostyšně lhát, že ʺjakákoli válka je v rozporu se zákonemʺ, zatímco členové současné GF po tisíciletí (!) pokračovali ve válkách o pozemské zlato a minerály. To v rozporu se zákonem nebylo, protože záležitost se tehdy týkala ʺsobeckých zájmůʺ těchto ʺhvězdných rasʺ, což je úplně jiná věc.

Teprve když nastal čas pro ozbrojené osvobození samotné Země od temných sil, okamžitě GF všechny války postavila mimo zákon! Právě kvůli těmto věcem stále méně a méně obyvatel planety věří této pokrytecké chatrči! Stejné pokrytectví vyplývá z dalších příkladů porušení zákona.

ʺOdstranění hodnot patřících společnosti planety. Loupež nebo padělání. Šíření programů ničících civilizaci nebo špatné sklony na úkor ostatních. Neodporování vůči zlu. (týká se neposkytnutí vzájemné pomoci, pokud je to možné). Ale to je to, co současní členové notoricky známé ʺfederaceʺ zde na Zemi dělají stovky tisíc let! A dosud nejenže tyto hodnoty nevrátili, ale ani se neomluvili za to, co udělali Gaii a lidem! Proto jsou od jejich zpráv vzdálení ne míle, ale světelné roky! Buďte opatrní a pozorní k těmto ʺzprávámʺ, moji přátelé, aby ve skutečnosti neznamenali pokračování zotročení pozemšťanů pro nový cyklus a aby nepřinesly konečné vybrakování stále zbývajících zdrojů Gaie, protože světy většiny členů této pokrytecké federace jsou jimi již dávno vydrancovány a staly se jen kameny v nekonečném prostoru.

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět