6411 Jak je to s plochou zeměkoulí Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-08

Mari Swaruu
Toto je kontroverzní téma. Vy to však chcete vidět. Především se to nelíbí YouTube, a když budu mít štěstí, tak mě kvůli tomu jenom wikipedizují a nic horšího. Přesto vím, že existují doslova stovky, ne-li tisíce videí na toto téma. Je tu ještě jeden problém, když mluvíme o tomto tématu, a to ten, že příliš mnoho lidí fanaticky hájí placatou Zemi a ve své mysli a vědě jsou si jisti, že pro ni mají důkaz, a já nechci nikoho diskreditovat nebo jít proti němu. Přesto se k tomu všemu vyjádřím. Horší je, že existuje nespočet verzí toho, co plochá zeměkoule skutečně znamená.

Ti z vás, kteří mě už nějakou dobu sledují, vědí, že při popisu toho, co je realita, je pro mě opravdu důležité vnímání a vědomé prožívání subjektu, a ne vnucená realita, která byla vymyšlena, navržena a zinscenována nějakou třetí stranou, kterou lidé musí brát a věřit jí jako absolutní pravdě jen proto, že pochází od nějaké autority. Jak by prohlásil oligarcha: věci jsou tak, jak říkám já, protože já jsem ten, kdo má moc, a vy ne, takže musíte věřit tomu, co říkám já.

Ale pro všechny užitečné životní a zkušenostní účely ano, Země je vnímána jako plochá a pro naprostou většinu populace taková je, a to nepopiratelně. Pro zkušenost subjektu založenou na jeho pěti nebo šesti smyslech je Země zcela plochá a na ničem jiném nezáleží, alespoň ne v nějakém užitečném smyslu, a jakékoli další rozšířené myšlenky a pojmy jsou brány pouze jako filozofie a jen o málo víc.

Odkud se tedy vzala představa kulové Země? Jak je vysvětleno v oficiálních podmínkách NASA, o tom, že Země je kulatá, se prý vědělo už od dob starých Řeků. Domnívám se, že to byl Pythagoras, kdo někdy kolem roku 500 př. n. l. poprvé navrhl, že Země je kulatá.

Pokud si vzpomínám, založil svou myšlenku na tom, že pozorováním tvaru terminátoru, což je linie mezi částí Měsíce za světla a částí Měsíce za tmy, při pohybu Měsíce po jeho oběžné dráze dokázal, že Měsíc musí být kulatý. Pythagoras usoudil, že pokud je Měsíc kulatý, musí být kulatá i Země.

Někdy mezi lety 500 a 430 př. n. l. pak jiný muž jménem Anaxagoras určil skutečnou příčinu zatmění Slunce a Měsíce a spolu s ním byl tvar zemského stínu na Měsíci při zatmění Měsíce také použit jako důkaz, že Země je kulatá.

Kolem roku 350 př. n. l. velký Aristoteles prohlásil, že Země je koule, a to na základě pozorování, která provedl a která souhvězdí můžete na obloze vidět, když se vzdalujete od rovníku. A během následujících zhruba 100 let změřili dva další Řekové, Aristarchos a Eratosthenes, velikost samotné Země. Později se podařilo prakticky prokázat kulovitost Země Ferdinandu Magellanovi a Juanu Sebastianu Elcanovi při plavbě kolem Země v letech 1519 až 1522.

To je samozřejmě oficiální verze a lze snadno namítnout, že všechny tyto osoby byly skutečně vymyšleny establishmentem, aby dodaly platnost realitě, kterou chtějí lidem vnutit. Neexistuje žádný důkaz, že tito muži vůbec existovali, alespoň ne snadno dostupný široké populaci. Takže by se skutečně mohlo jednat o podobný případ, jako když sedm trpaslíků potvrdí existenci Sněhurky. Chci tím říci, že nelze něco uvnitř příběhu potvrdit jinými prvky téhož příběhu. Stávají se něčím jako historkou dokazující existenci první historky.

Přejdeme-li hlouběji, víme, že během posledních tisíců let došlo k několika obnovením populace Země, a také víme, že přinejmenším většina oficiální historie planety je falešná, pokud ne celá. Jednou z nejdůležitějších věcí potřebných k resetu populace je vymazání její minulosti a všude jsou důkazy, že právě to se děje a dělo v minulých letech.

Vzpomeňte si, že už v roce 1981 ředitel CIA řekl následující: "Budeme vědět, že náš dezinformační program je dokončen, až všechno, čemu americká veřejnost věří, bude lživé". - William J. Casey, ředitel CIA.

Ačkoli se zmiňuje pouze o americké veřejnosti, zjevně se vztahuje na celou planetu. A jak jsem nedávno uvedla v jednom ze svých dalších videí, všechny tyto zpravodajské agentury věnují téměř 90 % svého času, zdrojů a úsilí tomu, aby manipulovaly s vnímáním lidí ve prospěch toho, co chce establishment, a to vše za účelem kontroly populace.

Nadšenci pro rovnou Zemi vždy používají argument, že všechny vesmírné agentury neustále lžou, k předpokladu, že by měly lhát i o tvaru Země. Všechny videozáznamy údajně z nitra vesmírné stanice jsou zjevně falešné a jsou natočeny pomocí laciných speciálních efektů na zeleném plátně a jeřábů, které drží údajné astronauty, z nichž mnozí mají tunu laku na vlasy, aby vypadali, jako by byli v beztížném prostředí. Speciální efekty, které i mnohé hollywoodské filmy dělají lépe. Dlouhé vlasy se v beztížném prostředí chovají jako pod vodou, a netrčí vzpřímeně celé ztuhlé a strnulé, jako by člověka zasáhl elektrický proud.

A pak přistání na Měsíci. Každý, kdo má půlku mozku a trochu znalostí aerodynamiky a fyziky, může vědět, že měsíční přistávací modul by nikdy nemohl fungovat v reálu, protože je to přirozeně nestabilní plavidlo, které by potřebovalo několik stovek výpočtů za minutu, aby vystřelilo stabilizační rakety jen proto, aby se věc udržela ve vzpřímené poloze a nepřevracela se všude v prostoru. K tomu potřebujete velmi schopný počítač, který NASA sama uznává, že neměla. Pak tu máme záběry údajně z Marsu, které ve skutečnosti pocházejí z nějakého ostrova v Kanadě, a navíc jsou snímky z hlubokého vesmíru buď vytvořeny pomocí CGI, nebo jsou to umělecké obrazy.

To nás přivádí k dalšímu problému: neexistují žádné důvěryhodné fotografie Země z vesmíru, a tím myslím celou planetu v jednom záběru, nikoli suborbitální snímky. A to jsou některé z nesčetných důvodů, proč lidé přestali věřit v oficiální vesmírnou realitu; prostě přestali věřit oficiální verzi.

Vezmeme-li však v úvahu, že tři zpravodajské agentury se zabývají vymazáváním minulosti a manipulací veřejnosti tak, aby vše, co považují za pravdivé, bylo lživé, vidíme, že koncept ploché planety je součástí jejich dezinformačního programu, a nikoli koncept sférické Země, jak tvrdí mnozí nadšenci pro plochou planetu. Cílem je zmást veřejnost, aby už nemohla vědět, co je pravda a co ne, protože zmatené obyvatelstvo je snadné ovládat, a také to plodí rozdělení a boje mezi stejným obyvatelstvem, což je všechny oslabuje.

Nemohu v jednom jediném videu vyvracet všechny argumenty o ploché sféře, ale mohu vysvětlit několik věcí. Například argumentují tím, že přes Antarktidu se neuskutečňují žádné komerční lety, ačkoli by měly, protože by to výrazně zkrátilo dobu letu letadel a snížilo spotřebu paliva. Například na trase letu mezi Sydney v Austrálii a Buenos Aires v Argentině.

Existují pro to tři hlavní důvody. Prvním z nich je, že komerční letadla jsou nastavena tak, aby létala přednostně po trasách, které mají alternativní místa přistání v případě nouze. Proto také nelétají například přímo nad Tichým oceánem.

Druhým důvodem je, že nad Antarktidou panuje extrémní počasí, a i když letí vysoko, může se dostat k letadlu a ohrozit všechny, zejména v případě, že letadlo není schopno z jakýchkoli důvodů vystoupat dostatečně vysoko. Nemluvě o tom, že tam existují nejrůznější magnetické anomálie, které velmi ztěžují navigaci.

Třetím důvodem je, že Antarktida je silně militarizované místo. Proto se jedná o bezletovou zónu. Je tak militarizovaná, že oficiálně není militarizovanou oblastí. Říkají, že není, i když ve skutečnosti tam žádný civilista nemůže, kromě několika bezvýznamných míst, která nejsou hluboko uvnitř, a to vše pod záminkou, že je to kvůli ochraně divoké přírody, jako by jim na tom opravdu záleželo.

Také tvrdí, že voda se nekřiví, a je mi líto, ale ano, křiví. Stačí přiložit tužku k proudu vody z kohoutku a uvidíte, jak se na tužku nebo pero lepí a sleduje její zakřivení působením povrchového napětí. Proč se voda lepí na kulový povrch planety, souvisí s gravitací, protože voda se usazuje kolmo k vektoru pohybu gravitační síly. Gravitace tlačí předměty proti tomu, který má největší sílu, což nezpůsobuje gravitace jako účinek hmotnosti, jak uvádí oficiální věda na Zemi. Objekt má hmotnost, protože přijímá gravitaci, což vytváří uzel nebo místo koncentrace v médiu, kterým je éter.

Koncentrační bod je objekt s velkou hmotností, například planeta nebo hvězda. Gravitace je tok vědomí a jeho pozornosti; utváří, a tedy manifestuje všechny fyzické objekty, jak je podrobně vysvětleno v teorii manifestace, jejíž novější, pečlivě vysvětlenou verzi brzy napíšu, a to na jiné video. Všechny věci se projevují v trojrozměrném prostředí, kde místo, kde se částice projevují, přijímá vědomou pozornost v podobě gravitace ze všech směrů jako koule. Proto je voda tlačena proti Zemi ze všech směrů, kde dolů je vždy kolmá na vektor pohybu gravitace, bez ohledu na to, jak může planeta vypadat z vesmíru.

Země, stejně jako všechny ostatní hvězdné objekty, se mohou projevit pouze v prvotním kulovém tvaru jednoduše proto, že tak funguje gravitace, a všechny ostatní objekty s jinými tvary jsou důsledkem zlomů uvnitř prvotního kulového a kvůli záměrnému tvarování mezi ostatními silami, které se řídí stejnými pravidly projevu. Toto téma potřebuje vlastní video, vím, a budu na něm pracovat.

Podívejme se, odkud koncept ploché sféry skutečně pochází. Pochází z okultních významů a symboliky, které vládci Země neustále používají, ale před běžnou populací skrývají. Vychází z myšlenek církve a jejích správců v Římě před 700 až 800 lety, kdy došlo k jejich největšímu právnímu rozmachu. Když začali zavádět svá pravidla jako právo po celém světě.

Právě v této době si řekli, že potřebují mít systém ploché Země, když zavedli své takzvané pravidlo čtyř úhlů, kdy v roce 1306 Řím prohlásil, že Země je plochá, protože ačkoli jsou lidé trojrozměrné bytosti, církev je potřebovala na papíře znázornit jako dvourozměrné bytosti, aby je mohla registrovat a kontrolovat.

Tímto dekretem vytvořili pojem "všechny čtyři rohy Země", čímž vytvořili koncept, který každého člověka zařadil a reprezentoval na papíře jako plochého, a vytvořili tím právní dokument známý jako rodný list. Pravidlo čtyř rohů je základem konceptu podepisování dokumentů na papíře uvnitř čtyř rohů krabice, která představuje rakev. Plochá Země jednoduše znamená, že vše musí být provedeno na papíře a legálně a vše musí být registrováno, aby to mohlo být pod kontrolou cabal.

Plochá zeměkoule jako agenda v dnešní době také představuje výzvu obyvatelstva k tomu, aby bylo kontrolováno, tedy na plochém papíře, který představuje svět, aby mohlo být zcela kontrolováno, zřeklo se toho, že je tím, kdo věci vlastní, a proto se zřeklo kontroly nad svými životy, protože vše je o legislativě. Když si něco zaregistrujete, vzdáváte se vlastnického práva ve prospěch systému, včetně registrace nově narozeného dítěte nebo čehokoli jiného. Vzdali jste se svého vlastnického práva a stáváte se držitelem onoho předmětu. Již nejste vlastníkem vy, ale stát, a to včetně vašich dětí. Vypadá to, že lidé vzali všechna ta esoterická právní pravidla cabal příliš doslova, jak vidíte.

A je toho víc. Pokud se podíváte blíže na důsledky konceptu ploché zeměkoule, pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že neexistují žádné hvězdy a planety, a tudíž ani mimozemšťané, žádné hvězdné rasy, UFO a hvězdné lodě. Vím, že mnoho lidí tvrdí, že mimozemšťané jsou ve skutečnosti interdimenzionální bytosti a nepochází z jiné planety. Jak tvrdím já, nemusí to být ani jedno, ani druhé, protože některé bytosti jsou interdimenzionální a ze Země, a jiné jsou prostě jen lidé z masa a kostí z jiné planety. Kromě toho existují ještě další, kteří jsou jak mimozemšťané, tak i interdimenzionální.

Jiní nadšenci také uvádí, že takzvaní mimozemšťané ve skutečnosti pochází z jiných kontinentů, které existují za ledovými bariérami Antarktidy, a tvrdí, že planeta je mnohem větší, než se oficiálně uvádí. Na to bych řekla, že nejjednodušší hmotnostní a gravitační rovnice by prokázaly, že Země musí být přesně tak velká, jak bylo vypočteno, protože kdyby byla větší, její tzv. gravitační přitažlivost by byla mnohem větší.

To je můj názor na téma ploché Země, ať už stojí za cokoli a respektování názorů každého člověka a jeho práva na jejich obhajobu. To vše kromě prostého faktu, že vidím, že je kulatá pokaždé, když otevřu okno své ložnice tady na palubě hvězdné lodi Toleka. Mohla bych o tomto tématu mluvit dál a dál, protože je toho ještě hodně, co bych mohla říct, ale upřímně řečeno, myslím, že to prozatím stačí.

Děkuji vám, že jste se dívali na mé video a že jste mi dali lajk a přihlásili se k odběru. Moc si toho vážím a doufám, že se tu uvidíme příště. A obrovský dík za vaše laskavé dary; velmi si jich vážím. Pomáháte mi pokračovat v mé práci zde, protože mi doslova pomáháte dát jídlo na stůl.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/what-s-it-with-flat-globe-english

Zpět