6548 Problém vědy na planetě Zemi 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-05-15

Dostáváme se k dalšímu dogmatu, že lidé na Zemi předpokládají, že je správné, že věda našla a pochopila takzvané přírodní zákony nebo zákony čehokoliv, nebo že věda na Zemi prosazuje své pojmy jako dogma, i když jsou to jen teorie, které nemohou dokázat. Aby se posunuli kupředu, přichází s jinými zákony, které nazývají jinými jmény, například konstanty. Nejlepší příklad je rychlost světl. Věda ji vnucuje jako dogma, jako něco pevného, tedy matematickou konstantu, kterou jiné výpočty používají jako základ. Prozkoumala jsem to a doporučuji vám udělat totéž. Ani na Zemi není rychlost světla konstantou, měří ji již více než 100 let a vždy vychází s jinými hodnotami a některými zcela odlišnými, takže vědci hodnoty zprůměrovali a přišli s tím, co je považováno za přijatelnou hodnotu konstantní rychlosti. Ale jak měření pokračovalo a výsledky se stále měnily, v roce 1972 přišli s jakýmsi vzorcem, který vždy dává stejný výsledek, protože vzorec sám o sobě obsahuje přijatelnou hodnotu rychlosti světla, tudíž se upravuje s variacemi, když se objeví. Názor není věda, je to sebepotvrzující základ v rámci stejného vzorce, který potvrzuje konstantu. Jako chtít po románové postavě potvrdit, že je román skutečný - předpokládat, že Sněhurka je skutečná jen proto, že to nevrlá a kýchající prohlásila.

Na stejný problém jsem narazila s gravitační konstantou, a jsem si docela jistá že tomu tak bude i v případě mnoha, ne-li všech, dalších takzvaných univerzálních konstant používaných ve fyzice. Pokud se ukáže, že konstantní základ pro nespočet důležitých vzorců, jako je rychlost světla, je nepravdivý, pak se vše ostatní, co na něm bylo založeno, také ukáže jako nepravdivé. Nastavili to tak, aby byli schopni kontrolovat, vést a monitorovat lidské vnímání, udrželi jej přesně tam, kde ho potřebují.

Přesně to už dlouho říkáme - věda na Zemi, všechno, ale zejména fyzika a matematika, jsou jen soběstačné a sebepotvrzující konstrukce v souladu s jejich pravidly a zákony. Na Zemi existují dvě různé vědy. Jedna je pro lidi, uzavřená, dogmatická a nepružná, čímž se hroutí sama podstata a účel vědy být zvídavý, klást otázky a nahrazovat staré koncepty lepšími. Jako věda je nepoužitelná, ale užitečná jako dogmatické náboženství.

Druhá věda je nedostupná veřejnosti, věda pouze pro cabal, vládce Země a její členy. Právě na této úrovni dochází ke skutečnému technologickému pokroku a odkud jsou takové novinky zpětně přizpůsobeny populární úrovni veřejné vědy, má to být užitečné pouze pro cabal a kontrolory. Tato jiná věda je mnohem pokročilejší než oficiální populární úroveň vědy, a také zahrnuje silnou spolupráci s vysoce technologickými ne-lidskými druhy z vnějšku Země. Pro obyčejné lidi staví do cesty pouze technologii, kteoru chtějí, aby lidé měli, a s účelem, který prospívá jim, ne lidem. Dokonce i vynálezy, které se zdají být nové a revoluční, jako je internet, vůbec nejsou a mají hrozné temné stránky. Lze to považovat za svobodu sdílet informace na úrovni, kterou jsme na Zemi nikdy předtím neviděli, ale ve skutečnosti internet ničí pravdu a myšlení. Díky internetu kontroloři vyvinuli nejlepší mechanismus nebo způsob, jak skrýt cokoli, co je na očích, jednoduše tím, že uživatele zaplaví tolika informacemi, že už nemůže vědět, co je skutečné a co ne. Proto je člověk neustále bombardován nesčetnými protichůdnými teoriemi. Obrovské informační přehlcení způsobuje, že masy vyhazují všechny informace, které nepocházejí z oficiálních zdrojů, ve snaze dosáhnout určité stability a rámce reality, na kterém by se dalo stavět.

Proto důrazně trvám na tom, abyste neposlouchali nikoho a všechny zároveň a rozvíjeli mentální a charakterovou sílu nezbytnou k rozvoji vaší vlastní osobní reality a všeho, co ji udržuje, abyste věděli, co je skutečné a co ne. Na Zemi je to dnes nemožný úkol. Vše, co se odváží vystoupit z přijatých a vnucených dogmat moderní věda na Zemi zakazuje a kritizuje jako pseudovědu, když oficiální věda je mnohem horší a není založena na uctívané vědecké metodě, což je prokázáno, že není. Všechna odvětví vědy na Zemi jsou řízena stejným způsobem a všechny jsou založeny na oficiální, společensky akceptované radě jmenovaných kontrolorů pro každý subjekt s hierarchií kněží, kteří diktují ostatním z celého světa.

Pryč s tím, co je skutečné a co není. Používají univerzity jako iniciační platformy, a když se jeden nebo druhý člen odchýlí od toho, co je oficiálně akceptováno, je tato osoba jednoduše vyloučena nebo dokonce vymazána. Vše, co má co do činění s vědou na Zemi, je deterministické a mechanistické povahy, což nenapravitelně způsobuje diskvalifikaci všeho, co dělá. Oprostěte se od svých nevědeckých pravidel uvalených pouze za účelem kontroly populace a všeho, co nelze empiricky změřit zcela materialistickým způsobem: Takhle to prostě nemůže existovat.

Například medicína může řešit zdravotní problémy pouze na úrovni mechanického skalpelu, vidí tělo pouze jako stroj, agresivně diskvalifikuje všechny ostatní typy medicíny, vše, co má co do činění s vědomím. To nutí lidi na Zemi myslet si, že život je bezvýznamný, že veškeré jejich vědomí zmizí po smrti. Snaha dát jejich životům nějaký smysl je marná a přinese jen pochybné výsledky.

Tvrdou skutečností je, že věda na Zemi je jasně kontrolována tajnými společnostmi prostřednictvím jejich kněží, kteří jsou na vrcholu hierarchie vědeckých komunit, a je k nerozeznání od náboženství. Tito kněží vědy vnucují nevědecké a falešné principy, zákony a konstanty svévolným dogmatickým způsobem. S jediným účelem zadržet a vést výsledky tak, aby se neodchýlily od toho, co chtějí. Ničí účel samotné vědy na Zemi. Věda není ničím jiným než dalším náboženstvím prodávaným veřejnosti, jako by to byl nástroj k dosažení konečné pravdy, důmyslně překroucený a navržený tak, aby byl soběstačným, sebepotvrzujícím konstruktem, který nejen nerozšiřuje znalosti, ale je navržen tak, aby byl velmi přitažlivý pro všechny ty, kteří neupadají do zavedených církevních náboženství a myslí si, že mají kritickou analytickou mysl. Klame je, aby věřili, že mají konečnou pravdu, a tím upadají do další náboženské dogmatické pasti.

Věda by měla být svobodná pro všechny, pružná a zvídavá, a především by nikdy neměla být dogmatická nebo prostě vůbec nebude vědou. Věda na Zemi je náboženství převlečené za mechanismus k nalezení nevyvratitelné pravdy. Ve skutečné vědě neexistují žádná pevná pravidla, žádné pevné pravdy, žádné zákony, žádná dogmata, pouze pojmy, které přijímáme jako to nejlepší, co nás napadne, ale jen prozatím, protože zítra bude další den: věda se musí vyvíjet s těmi, kdo ji používají, a rozhodně nesmí být nikdy používána k omezování vědomí, natož ke znevažování krásných neomezených duší.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=WzlX50ZhrfI

Zpět