448 Planetární iniciace Cobra

[ Ezoterika ] 2020-08-13

Vesmír za naší sluneční soustavou již prochází obrovskou restrukturalizací, protože vstupuje do nového kosmického cyklu, kdy se veškeré stvoření spojí s Jedním. Naše sluneční soustava a zejména planeta Země stále prožívají konečné čištění primární anomálie. Nyní se vše zaměřuje na planetu Zemi, která během roku 2020 zažívá silnou planetární iniiaci. Temné síly se snaží zneužít energii planetární iniciace k tomu, že lidstvo podrobí okultnímu rituálu Corona. Účinky tohoto rituálu lze potlačit jeho přeformulováním. Můžete přeměnit izolaci / sociální distancování na meditativní ústup, můžete zaměnit mytí rukou s duchovní očistou a masku můžete nosit pro okultní ticho, které je nutné před zasvěcením.

Tímto způsobem můžete přeměnit energie negativního rituálu na pozitivní energie duchovní iniciace / průlomu.

V naší sluneční soustavě obíhají kolem Slunce planety a vytvářejí interferenční vzorce v plazmatickém poli, které výrazně ovlivňují situace na této planetě:

Během následujících dvou měsíců do začátku listopadu existují tři klíčové astrologické konfigurace, které určí průběh událostí. Po začátku / polovině listopadu se vliv těchto tří astrologických konfigurací sníží. První z nich je stacionární / retrográdní Mars, který bude tvořit náročné aspekty pro Saturn, Pluto, Eris a Černý měsíc (Lilith). To přinese mnoho zpoždění, frustrace, násilí a potlačeného hněvu. Prvním projevem této konfigurace byla exploze v Bejrútu. Byla to plazmová jaderná exploze, která byla provedena za účelem destabilizace Libanonu.

Skutečnými původci tohoto útoku jsou rodiny Černé šlechty a jezuité. Je zajímavé poznamenat, že v Bejrútu žil a zemřel Peter Hans Kolvenbach, bývalý jezuitský nadřízený, který byl zodpovědný za operaci Fukušima 3-11. Je také zajímavé poznamenat, že Bejrút je místem vortexu bohyně - nymfy Beroe, jeden z hlavních vírů, které jezuité chtějí zničit. Podzemní tunely objevené pod Bejrútem vedou k "vzdáleným místům":

Jezuité také využívají tuto náročnou energii Marsu při pokusu o vyvolání války mezi Čínou a USA, a k další polarizaci USA. Tato jezuitská strategie se ve skutečnosti může odrazit zpět, jakmile budou negativní vlivy Marsu neutralizovány. Informace zatím nejsou uvolněny. Druhým klíčovým astrologickým aspektem v příštích několika měsících je Saturnova konjunkce s Chariklo. Tato konfigurace aktivně potlačuje energii bohyně, přináší askezi a izolaci. Jezuitské rodiny a rodiny Černé šlechty využívají tuto energii k podpoře uzamčení v přípravě na plánovaný NWO. Problémem pro jejich vysvětlení oprávněnosti izolace je Švédsko.

Třetím klíčovým astrologickým aspektem příštích několika měsíců je heliocentrický kvadrát Eris-Pluto. Tato energie přináší mnoho cenných lekcí Světlým silám, které chtějí osvobodit tuto planetu. Konečně zde začínají chápat míru a úroveň utrpení a anomálie.

Proces čištění flotily Draco dosáhl bodu, kdy Světelné síly jsou konečně schopné dosáhnout povrchu planety svými pozitivními kvantovými Mjolnirovými technologiemi a pomáhat Světelným dělníkům a Světelným zrcadlům. Speciální pracovní povrchový tým a globální týmy pracují na planetární energetické síti a osobní týmy pracují na pomoci jednotlivým dělníkům a válečníkům světla, monitorují a hodnotí jejich vývoj a připravují je na kontakt.

Pokud si přejete, aby se pro vás vytvořil osobní tým a pomohl vám, musíte třikrát nahlas vyslovit následující protokol: "příkaz 12 21". Po prvním vyvolání se vytvoří osobní tým a pokaždé, když znovu protokol vyvoláte, zkontroluje váš osobní tým váš stav a pomoc, kdykoli to bude možné.

Pro emocionální uzdravení můžete použít protokol příkaz 771:

Jedním z důležitých aspektů závěrečné války je využítí pokročilé technologie Draco, která chrání jejich lodě před výbuchy bomb, proti nim samotným. Světelné síly dokázaly tuto technologii duplikovat a budou ji používat k izolaci a zadržování zbývajících bomb, dokud nebudou zcela vyčištěny. Draco jsou v brovské strategické nevýhodě a nebudou moci realizovat své plány na instalaci NWO. Cabal zamýšlela zotročit lidstvo, poté napadnout povrch planety a vládnout nad zbylými lidskými otroky.

V zákulisí se odehrává mnoho věcí, které budou zveřejněny později. Od začátku listopadu vstoupí na scénu mnoho nových prvků. Když se této době přiblížíme, budou informace uvolněny.

Vítězství světla!

Odkazy uvedeny v originále

Zdroj: http://2012portal.blogspot.com/2020/08/planetary-initiation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=fe

Zpět