3230 Archanděl Metatron: Jak přijmout svobodu a expanzi Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2022-10-08

Zdravím vás, milovaní, jsem archanděl Metatron. Vyzývám vás, abyste vstoupili do klidu ve svém nitru, abyste spočinuli v tomto okamžiku klidu, v okamžiku, který je téměř jako pauza. Může však být hlučná, chaotická a může dojít k otřesům. Ať už jsou energie uvnitř vaší bytosti, nebo mimo ni, vždy můžete vstoupit do klidu, do pauzy uvnitř vaší bytosti, kde si připomenete svou pravdu, jako byste se dívali na svou božskou podstatu. Připomenout si, kdo jste, jaké je vaše poslání a účel.

Čeho chcete dosáhnout a jací chcete být?
Když vstoupíte do tohoto prostoru uvnitř své bytosti, vzpomenete si na vše, co jste, a vše, co jste, je Stvořitel. Tím se probudí vaše síla, vaše světlo, vaše láska, vaše vnitřní vědění a intuice a v tomto okamžiku klidu nebo pauzy se rozšíříte. Vaše energetické pole se rozšiřuje, stagnující energie odpadají, vaše vibrace se zrychlují a rozjasňují. Naplníte se světlem, láskou, mírem a pravdou, a i když je to jen na okamžik, dojde k poznání svobody, když vstoupíte do klidu uvnitř svého bytí. Vstupujete do své svobody, do prostoru, kde se rozpouštějí omezení, kde se můžete spojit se svou pravdou, ztělesnit ji a být jí, a získáváte tak všechny odpovědi a podporu, které potřebujete. Získáváte přístup ke svobodě a expanzi. Čím více se s touto energií ve svém nitru spojíte, tím více budete rozpoznávat známé pocity svobody a expanze. Vaše svoboda a expanze má svou vibraci, svůj účel. Je to hybnost, růst a pokračování. Svoboda nechce sedět na místě, nechce být stále stejná. Chce růst, mít pohybový tok, a totéž samozřejmě platí i pro expanzi. Můžeme poznat, že expanze a svoboda jsou stejná energie, čím více rozšiřujete svou pravdu a svou podstatu, tím více se spojujete se svou svobodou. Svoboda může být ošemetná energie, kterou je třeba ve fyzické realitě uznat, pochopit a prožít. Fyzická realita obsahuje vibraci oddělenosti, protože existujete ve fyzickém těle, cítíte se odděleni od ostatních bytostí a duší, ačkoli tomu tak není. Spojení je vždy pravdivé a přítomné. S odděleností jsou spojeny lekce, učení a nauky, avšak s přítomností svobody se začínáte pohybovat za hranice oddělenosti. Uvědomíte si, že vše je propojené a v Jednotě, i když se věci na Zemi jeví jako oddělené. Když k tomu dojde, máte pocit, jako byste byli napojeni na novou síť komunikace a spojení.

Jak se spojit se svobodou?
Je třeba se zamyslet nad tím, co pro vás svoboda znamená, nad přesvědčeními, názory a perspektivami, které se svobody týkají. Já, archanděl Metatron, vás vyzývám, abyste odhodili všechna přesvědčení, perspektivy a názory týkající se toho, co pro vás svoboda znamená, a místo toho vstoupili do svého nitra, do ticha, do již přítomné svobody a vstřebali ji. Pokud vám přijde na mysl nějaká představa nebo perspektiva týkající se svobody, vezměte ji na vědomí, pak ji odhoďte a znovu se napojte na pravdu svobody ve svém bytí. Pokračujte v tomto procesu, dokud neucítíte, že ztělesňujete vibrace svobody. S každým přesvědčením a pohledem na to, co je svoboda, který se objeví ve vašem vědomí, procházíte fází uznání a ztělesnění. Proto pokaždé, když se tohoto přesvědčení nebo názoru zbavíte, přecházíte k nové vibraci svobody, k novému rozšíření svobody, které můžete ztělesnit. Tímto procesem ztělesňujete svobodu, cítíte ji, víte o ní, spíše než že byste ji chápali ve své mysli. Svoboda je však pro vesmír Stvořitele tak magnetická a přitažlivá, že do vaší reality přitahuje zkušenosti, aby vám ukázala svobodu, kterou ztělesňujete. Může to být schopnost expanzivně milovat, může to být to, že se ve vaší realitě projeví jako práce, která vás baví, nebo možná to, že žádnou práci nepotřebujete. Svoboda, pravda ve vašem bytí, se neprojevuje vždy tak, jak byste ji mohli vnímat. Jde o propojení pravdy ve vašem bytí a její vývoj ve vašem vtělení a projevení, a tak vidíme, že svoboda a expanze jdou ruku v ruce a vzájemně se podporují. Že je to přirozený aspekt vašeho bytí.

Proč je svoboda a expanze nyní tak důležitá?
Tuto pravdu mi budete schopni říci. Mohu se s vámi podělit o to, že se vaše vibrace zrychlují, že vaše zvyky, myšlenky, přesvědčení a názory způsobují omezení kolem. Vaše překážky zastavují váš současný přirozený impuls Vzestupu, a proto je v tuto chvíli potřeba se osvobodit. Což znamená probudit se a vstoupit do této další fáze Vzestupu, zanechat staré za sebou, opustit zvyky, názory a přesvědčení, které vám již neslouží. To je blažený radostný zážitek. Já, archanděl Metatron, vás vyzývám, abyste se zamysleli nad mými slovy, mou energií a přítomností svobody a expanze ve vašem bytí. Jsem zde, abych vás podpořil při každém kroku.

Zdroj: https://tinyurl.com/5cftdxc4

Zpět