4378 Telosané: Mezigalaktická konfederace bytostí světla Marie Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-05-25

Drazí bratři a sestry Země, zdravíme vás. Jsme rádi, že se k nám vracíte pro další poselství podpory a pomoci. Jsme vám skutečně velmi blízcí, a to nejen těmito pravidelnými poselstvími, která předáváme několika lidem, kteří souhlasí s jejich přijetím, ale jsme vám blízcí i svou fyzickou přítomností, dá-li se to tak říci, v našich plavidlech nad vámi, na vaší obloze. Zatím ovšem nejsme viditelní vašim pozemským očím, protože by to mohlo vyvolat paniku mezi velkým počtem lidí. Jsme však rádi, když vidíme, že lidé pomocí vašeho internetu hovoří o naší přítomnosti na mnoha planetách. Máme z toho radost, protože to lidem umožní pochopit, že Země není jedinou obydlenou planetou. Jsme skutečně velké množství planet obydlených humanoidy, bytostmi s částí těla podobnou té vaší, ale s úplně jinou hlavou. Na všech planetách vesmíru se vyskytují zástupy nejrůznějších přítomností. Říkáme vám o tom proto, že až přijde správný čas, a možná dříve, než si myslíte, ukážeme se vám a vy budete méně překvapeni našimi těly, našimi odlišnostmi. V Mezigalaktické konfederaci bytostí světla je mnoho rozdílů, ale navzdory těmto rozdílům, ať už fyzickým, nebo v jazyce, existuje mezi námi velmi důležitá soudržnost. Tyto rozdíly přijímáme, protože mezi námi existuje silná vazba....velmi důležitá, kterou je Láska srdce. Pokud tyto rozdíly přijímáme, je to díky Lásce, která nás spojuje a která nám umožňuje dívat se na druhého před sebou ne jako na bizarního cizince, ale jako na bytost Božského světla, která prožívá božskou zkušenost na své vlastní planetě.

Samozřejmě, abychom dospěli k této úrovni vzájemného respektu, abychom dospěli k této úrovni shody, klidné konzultace, jsme se od velmi vzdálených dob značně vyvinuli. Pro bytosti některých planet existovaly před velmi dlouhou dobou, vycházející z vašeho pozemského času, obtíže, jaké v současné době zažíváte. Lidstvo těchto planet se však dohodlo, že bude žít v míru, protože pochopilo, že násilí, nedostatek respektu a odsuzování přinášejí jen nepříjemnosti. Díky tomu, že tito humanoidé zažívali špatný život, se postupně rozhodli zažívat Lásku, a tak jsme se mohli připojit, pro většinu z nás, k této Mezigalaktické konfederaci, která se po vzájemné dohodě rozhodla přijít na pomoc jiným planetám, které ji velmi potřebovaly, jako například Země. Země však není jedinou planetou, které pomáháme, kterou podporujeme. Máme spoustu práce, o tom není pochyb.

Ale zpět k Zemi, které pomáháme. Pomáháme vám svou přítomností kolem vás na vaší obloze. Pomáháme vám mnoha způsoby. Děje se tak prostřednictvím kontaktů s vašimi vládci, kteří jsou ochotni nás přijmout a naslouchat nám, což se ne vždy daří, ale někteří berou naše poselství v úvahu a snaží se je uvést do praxe. Pro některé z nich to však není vždy snadné, protože se musí vypořádat s lidmi, pro které je osobní moc a moc peněz silnější než cokoli jiného a staví je ̎na cestu ̎. Pomáháme vám také tím, že se snažíme co nejvíce vyčistit půdu vaší planety. To vše je pro vás neviditelné, protože používáme specifické záření, které pročišťuje určité části půdy vaší planety a zastavuje tato různá znečištění. Jak víte, snažíme se vám pomáhat, ale abyste si uvědomili, jaké škody na půdě Země a v ní vytváříte, znečistíme jen poměrně velkou část vaší planety. Pomáháme vám také, a to se již několikrát stalo, při havárii jaderných elektráren. Kdybychom tu nebyli a neuklidili Zemi během Fukušimy a dalších nedávných katastrof, lidstvo by se ocitlo ve velké zkáze a velké množství lidí by zmizelo. Proto máme schopnost absorbovat zplodiny z těchto elektráren a částečně vyčistit místa, kde se to stalo. Stále však existuje půda, která ještě mnoho let nebude obyvatelná ani obdělávatelná. Zabránili jsme však tomu, aby se jaderné mraky rozšířily po celé Zemi, a ochránili tak většinu lidstva.

Pomáháme vám také tím, že vás chráníme před bytostmi z některých planet, které si z nedostatku Lásky přejí udělat z pozemského lidstva lidstvo otroků v jejich žoldu. Jak vidíte, pomáháme vám, podporujeme vás. Pochopte tedy, že nejste sami, že nejste opuštěni, že jste obklopeni Přáteli, Velkými Přáteli srdce a Lásky, kterými jsme my. Za nějaký čas svého pozemského času nás budete poznávat stále více. Zjevení o nás budou stále přesnější a my vám děkujeme, že je přijímáte s radostí ve svém srdci. Jsme vaši galaktičtí Bratři Světla, ale nejsme na pomoc sami, protože nás doprovázejí Velké bytosti velmi Velkého Světla a podporují nás v pomoci, kterou vám přinášíme. Doprovázíme vás s velkou Láskou, vás, naši bratři a sestry z planety Země. Buďte v klidu v srdci

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/25/the-telosians-the-intergalactic-confederation-of-beings-of-light/

Zpět