6602 Co je to prorocké slovo - Pro koho a kdy funguje Pro100;2905

[ Ezoterika ] 2024-06-02

Slovo, spojené s Myšlenkou, podpořené obrazem, který přináší štěstí a radost, pozitivní pohled na všechny lidi bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, přinášející skutečný prospěch celé civilizaci, je Slovo Stvořitele. Je vždy prorocké. Když se energeticky silný člověk, který má od přírody sílu slova, jako všichni Slované, nedívá do hloubky sebe sama, ale jen do negativního, které se na něj ˝lepí˝, vytváří, připojuje se k obecnému vědomí destruktivně myslících lidí, situaci v kolektivní myšlenkové formě, zafixovanou v některých učeních, knihách, videích, jako negativní proroctví. Protože takovým lidem se dříve věřilo. Protože všechna očekávání byla bohužel jen špatná.

Člověk šesté rasy na rozdíl od lidí páté rasy myslí vždy tvořivě, nebo vůbec. Proto v prorockém slově takový člověk nemůže mít pro nikoho destruktivní události. Je zřejmé, že ve Hře, v níž jsme se všichni ocitli, je destruktivních myšlenkových forem ještě více, bohužel. Proto jsou lidé zvyklí ztotožňovat s Proroctvím pouze negativní scénáře, které sami vyhledávají a všude šíří, protože v ně věří. Ne v Zázraky a v Radost, ale stále ve strachy, v bolest a utrpení pro sebe. Bohužel... . Člověk, který v sobě našel spojení se Stvořitelem, který se stal spolutvůrcem Stvořitele Všeho, co je, Zdroje Vesmíru, bude myslet, mluvit, jednat jen tvořivě pozitivně, a to i přesto, že někdy kolem sebe stále vidí něco jiného. Jednoduše zavře oči, projde kolem a ˝nevěří svým očím˝. Takový člověk totiž chápe moc jeho slova. Každé slovo. Moc Slova má každý Slovan, Slovanka.

Mnozí z vás bohužel stále ještě svým slovem přenášejí negativní zprávy, tedy šíří na planetě negativitu, mající Božské kořeny z Přírody. To je smutné. A kolik z vás mluví stále o dobru, o radosti, o šťastných předpovědích? Ano, jen málo. Prozatím jen několik. Ale vy už existujete. A my jsme šťastní, že existujete. To je Přechod. Přechod od destruktivního kolektivního vědomí k Čistému kolektivnímu vědomí Spolutvůrců Zdroje vesmíru. A vy, milé spřízněné duše, které čtete naše články již mnoho let, za což jsme vám velmi vděční, jste pravděpodobně tímto Přechodem již prošli. Jak jste to zjistili? Všimněte si, že nejen Slovo, ale i každá vaše Myšlenka téměř okamžitě přeskupuje váš osobní vnější Prostor. A stále častěji se vám chce na nic nemyslet, nic neříkat - vaše slova a myšlenky jsou tak mocné. Slova spojená s myšlenkami - zvláště. Naučili jste se pozorovat své vlastní myšlenky, situace, ke kterým vedou, své vlastní reakce a stavy. Nemáte čas myslet na nic jiného než na neustálé čištění svého vědomí, svého torzního pole, svého těla. A to vše se týká vašeho myšlení. Po myšlení přichází slovo. A pokud není realizováno, vytváří negativní situace především pro vás samotné. Pozorováním jste udělali skok ve svém vlastním vnitřním světě.

Tento skok vedl k novému uspořádání světa ve vaší ˝malé˝ vnější realitě. Sami jste tedy vymazali jeden ze svých vnitřních programů. Kolik jich ještě existuje? Bude vám trvat celý život, než je všechny vymažete? Už nikomu neradíte, nikoho neučíte, začali jste se zajímat o život, pozorovat, co se děje mimo vás poté, co jste nahlas vyslovili Slovo. Je to energeticky naplněné. Je jisté, že vytvoří to, co jste vyslovili. VÍTE to zcela jistě. To je vaše víra. A všechna vaše slova přinášejí MÍR, RADOST, ŠTĚSTÍ, HARMONII, PROSPERITU, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKU každému, koho na své cestě potkáte. Čím více energie máte ve svém torzním poli, tím silnější je spojení, tím rychleji se vše projevuje ve skutečnosti. Čím více mlčíte, čím více času věnujete harmonizaci svého vnitřního světa, čím více jste naplněni energií Zdroje, tím rychleji se naplňuje každé vaše slovo. A stále častěji vidíte, cítíte, slyšíte potvrzení toho, co jste řekli.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16731

Zpět