3930 Sanat Kumara: Obnovení poslání vaší duše Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2023-02-18

Zdravím vás, milovaní, jsem Sanat Kumara. Procestoval jsem mnoho dimenzí, abych se spojil s vaší energií a přinesl pochopení, které vám poslouží v tomto čase vašeho Vzestupu.

Mnozí z vás možná cítíte, že máte na Zemi vykonat nějakou službu, možná cítíte, že existuje poslání duše, na které se možná vydáváte, nebo mu možná ještě zcela nerozumíte. Možná cítíte, že existuje něco, čeho máte v tomto životě dosáhnout, ale nemůžete tomu porozumět nebo se vám možná zdá, že to nemůžete projevit ve své realitě.

Každá duše má při svém vtělení na Zemi nějaký účel, vy máte v tomto životě, který prožíváte, více účelů. Každý účel vám slouží k prožívání hlubšího spojení se sebou samými, se svou pravdou a božstvím a také se Stvořitelem. Každý účel vám umožňuje prožívat na Zemi naplnění, blaženost a pravdu, což vám umožňuje existovat jako duchovní bytost naplněná láskou a božskou podstatou a užívat si plodů fyzické reality. Můžeme si uvědomit, že cíle vaší duše jsou nesmírně důležité. Může být frustrující, pokud nejste schopni se s těmito účely spojit nebo je prozkoumat.

Já, Sanat Kumara, vám chci přinést techniku, která vás podpoří v získání přístupu k záměrům vaší duše a jejich uskutečnění a projevení ve vaší realitě. Říkáme tomu opětovné zasetí a účel vaší duše může obsahovat aspekt služby. Může mít poslání sebelásky. Ve skutečnosti mohou existovat nejrůznější poslání, kterých můžete dosáhnout pod vedením své duše. Energie, které Stvořitel přináší, se zaměřují na sílu, na to, abyste žili mocně jako duchovní bytost ve své fyzické realitě, cítili a prožívali naplnění duchovně i fyzicky. S touto energií síly, která přichází, přichází vibrace, která zvyšuje, zesiluje, zvětšuje váš záměr, záměr vaší duše, lekce, vzpomínky, pochopení nebo službu, kterou si vaše duše přeje na Zemi zažít.

Je důležité využít těchto energií, které přicházejí, a umožnit jim, aby zvětšily vaše poslání a účel. Proto vám je zpřístupní, abyste je mohli lépe prozkoumat a pochopit. Je důležité, abych zmínil, že účel a poslání nebo služba jsou jednoduše o zkušenostech. Nejde nutně o to něco dokončit nebo uspět, ale jde o prožitek. Prožití něčeho tak, abyste tuto zkušenost mohli plně rozpoznat, pochopit a uznat. Příkladem může být váš záměr být léčitelem a přinášet uzdravení mnoha bytostem. Dovolíte si být léčitelem, možná se naučíte nějakou techniku nebo si vzpomenete na nějakou techniku, sdílíte tuto léčebnou techniku s mnoha lidmi, ale možná jste frustrovaní, protože cítíte, že vaším účelem je léčit mnoho lidí, a proto můžete mít pocit, že byste měli být úspěšnější a že byste měli léčit více lidí.

Účelem, posláním není úspěch nebo dokončení, ale nejvíce tak prožívání léčení druhých. Zážitkem může být to, jak se cítíte, co sdílíte a jak ostatní prožívají vaše uzdravení. Budou to také vaše vlastní reakce, zda o sobě pochybujete, nebo zda se povzbuzujete. Když do vaší reality vstoupí lidé, jde o to, jak se s každou interakcí vypořádáte. To vše vám umožní prožít váš záměr a o to duše usiluje, o prožitek spíše než o dokončení a úspěch. Je důležité, abyste si toto uchovali v mysli, když přemýšlíte o svém poslání, svém účelu a své službě.

Já, Sanat Kumara, se s vámi chci podělit o techniku, která vás povzbudí k tomu, abyste svůj účel zvětšili a zabývali se jím, abyste si ho zapamatovali a potvrdili pomocí energie síly, která přichází.

Vyzývám vás, abyste se v klidu posadili a dovolili si soustředit se na své dýchání. Abyste se soustředili na své tělo, na svůj dech, abyste se skutečně stali přítomnými s tím, kým v tomto okamžiku jste. Budu přítomen s vámi. Můžete si přát potvrdit mou přítomnost. Společně přivoláme energii síly z čisté podstaty Stvořitele, aby proudila a přetékala skrze vaše bytí a do Matky Země. Nechť každý aspekt vaší bytosti těží z této vibrace síly.

Jakmile celá vaše bytost vstřebá vibraci síly, vyzýváme vaši duši, aby se aktivovala, aby naplnila celou vaši bytost. Položte ruce v sepjaté poloze před svou srdeční čakru. Duše přinese symbol účelu a poslání, na které se máte zaměřit a které máte prožít v této současné fázi svého vzestupu. Dovolte si dýchat skrze srdeční čakru. Představte si, vnímejte a potvrzujte symbol v očích své mysli nebo možná ve svých rukou. Může to být barva, může to být symbol, obrázek, pocit, nebo zvuk.

Jakmile tento symbol obdržíte, umístěte jej nejprve do svého třetího oka. Dovolte si o něm ve třetím oku rozjímat, pak jej přeneste do srdeční čakry a naplňte ji láskou. Dovolte symbolu, aby proudil po celém vašem čakrovém sloupci až do čakry zemské hvězdy pod vašimi chodidly, kde jej zaséváme. Symbol znovu zaséváme do vaší čakry zemské hvězdy pod chodidly. Vaše čakra zemské hvězdy podporuje projevení světla a záměru do fyzické podoby.

Kdykoli pracujete s čakrou zemské hvězdy, čakra hvězdy duše nad vaší hlavou se aktivuje a jako hvězda vysílá v odpověď paprsky světla přes vaši bytost a skrze ni, aby se spojila dolů do vaší čakry zemské hvězdy. To znamená, že vaše čakra Hvězdy duše zareagovala stejnou energií jako symbol, který jste vyseli nebo přesadili ze své duše do čakry Hvězdy Země. Celá vaše bytost tak vyzařuje a vibruje tímto symbolem, jeho účelem a posláním. Dovolte si to prožívat tak dlouho, jak si budete přát. Možná nebudete prožívat nic a to je v pořádku. Věřte prosím, že energie a symbol byly ukotveny ve vaší bytosti a poslání vaší duše bylo znovu zaseto, reaktivováno. Pokud jste obdrželi vhled, pak si můžete přát rozjímat a zkoumat tento vhled a jeho význam s cílem a posláním vaší duše, které jsou již ukotveny ve vašem bytí. Celá vaše bytost vibruje tímto posláním a účelem, což znamená, že nejenže budete jednat způsobem, který toto poslání a účel přivede k manifestaci, ale také budete přitahovat, aniž byste si to uvědomovali, vše, co potřebujete k tomu, abyste prožívali poslání a účel své duše. Pamatujte, že z vaší duše se může zrodit jedno poslání, nebo jich může být mnoho.

Můžete mít pocit, že je potřeba tuto techniku zažít jednou nebo mnohokrát s různými účely či posláním. Nyní jste magnetem pro prožívání záměru své duše. Možná budete chtít strávit nějaký čas rozjímáním, prožíváním energie, zkoumáním v modlitbě nebo porozuměním, přičemž vám budou vycházet silné energie. Je to nádherný čas, abyste znovu posílili záměr své duše, kterým je poznávat, zkoumat a znovu objevovat důvody, proč nyní na Zemi existujete.

Nezapomeňte, že nejde o dokončení, ale o prožitek.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/18/sanat-kumara-reseeding-your-souls-mission/

Zpět