40 OTÁZKY K VZESTUPU ❤️ Laura Knight-Jadczyk

[ Ezoterika ] 2010-09-15

Jeden z klíčových pojmů souvisí s "úrovněmi hustoty". Existuje jich sedm, a toto číslo se odráží ve všech starověkých učeních, jako "sedm dnů stvoření". Jejich skutečný význam se vztahuje k sedmi úrovním uvědomění. "Hustota" je "může existovat nekonečný počet "dimenzí". To je vyjádřeno konceptem "Podle své víry si tvoříte vlastní realitu." Každý člověk má jedinečnou osobní matici víry a životní zkušenosti. Jejich realita je s tím přímo spojena. Každá existující bytost tak může mít svou vlastní jedinečnou "osobní realitu", která se překrývá a zapadá do společného přesvědčení druhých, které vytváří "kolektivní realitu konsensu".

Pokud jde o sedm úrovní hustoty, pátá úroveň je ?recyklační, nebo kontemplační zóna?, jinak známá jako místa, kde člověk po smrti uvažuje a připravuje se na reinkarnaci. Mnoho "zdrojů" současné doby hovoří o nadcházejícím "vzestupu k páté dimenzi". To je jasné vodítko ke skutečné agendě: mluví o SMRTI těla, ale jen velmi málo lidí má dostatečné znalosti uvědomit si to.

O experimentální hypnóze je málo známo, což ilustruje následující příběh: Subjektu bylo v hypnóze řečeno, že když se probudí, nebude schopen vidět třetího muže v místnosti, který bude neviditelný. Když byl probuzen, nefungovalo to.

Proč? Protože šli proti jeho systému víry. Nevěřil, že by se člověk mohl stát neviditelným. Při další hypnóze mu bylo řečeno, že třetí osoba opouští místnost, dveře se otevřely a zavřely, aby poskytly zvukové efekty. Po vytržení osoby z tranzu třetího muže neviděl. Třetí muž chodil po místnosti a dělal nejrůznější věci, aby otestoval povědomí osoby. Osoba viděla předměty pohybující se vzduchem, otevírání a zavírání dveří, ale neviděla jejich zdroj, protože nevěřila, že je v místnosti další muž. Její systém víry byl "aktivován" způsobem, který byl "přijatelný" pro jeho instinkty "přežití ega". (Mimochodem, to je také důvod, proč většina terapií k zastavení špatných návyků nefunguje - snaží se operovat proti "systému víry", který je vtisknut do podvědomí, jako zásadní pro přežití).

Přežití ega je poměrně záhy stanoveno v našem rodičovském a společenském programování toho, co JE nebo NENÍ možné. Učíme se to učením toho, co potěší naše rodiče a naši společnost, aby uvěřili. Pokud dítě vidí "vílu", rychle se naučí, že ji nevidí, protože je jim řečeno, že je to "nesmysl", nebo "nemožné". Vidět takové věci přináší nesouhlas. Pro malé dítě je schválení rodičů zásadní.

Každý má jinou sadu přesvědčení, a tato přesvědčení určují, do jaké míry má CÍLOVÁ realita přístup. O skutečné "objektivitě" reality je možné diskutovat. Velká část reality je kvůli programování nepřístupná. Velké masy lidstva jsou ve stavu spánku. Abychom se probudili, musíme si nejprve uvědomit, že spíme. Abychom si uvědomili, že spíme, musíme pochopit a porozumět povaze sil, které nás ve spánku udržují. Je absurdní si myslet, že toho lze dosáhnout hledáním informací od zdroje, který vyvolává hypnózu. Teoreticky se člověk může probudit, ale prakticky je to téměř nemožné, protože jakmile se člověk na okamžik probudí, všechny síly, které ho přiměly usnout, na něj začnou působit desetinásobnou energií a on okamžitě zaspí a velmi často sní o tom, že je vzhůru nebo probuzení.(P.D.Ouspensky, Hledání zázraku).

Každá lidská bytost vnímá třetího muže podle svého programování, které aktivuje nebo je aktivováno jejich systémem víry. Je to jejich ?stav vědomí?. Mohou si být vědomi pouze toho, čemu věří, že si toho mohou být vědomi. Všechno ostatní se stane buď "neviditelným" nebo "neobvyklým" a je ignorováno nebo překryto programem přežití podvědomé mysli. Jediná cesta ven je jednoduše pozorovat jevy a porovnat vnímání s mnoha dalšími lidmi a pokusit se zmenšit "filtry", které má každý z nich.

V nejjednodušším slova smyslu to znamená získat a shromáždit tolik znalostí o každé formě a druhu, aby měl k dispozici dostatečnou databázi, z níž lze vyvodit závěry. To je však obtížné, protože víra je svázána s emocemi. Je velmi děsivé dokonce uvažovat o tom, jak se osvobodit z bezpečného, vnitřního "prostředí". Ale přesně to musíme udělat, jinak se ocitneme ve skutečnosti, ve které se budou vyskytovat nejrůznější neobvyklé věci.

Cestou ke skutečné svobodě je bezpodmínečná láska. Pokud dokážete milovat všechny tváře a projevy Boží, a vidět, že Bůh, stejně jako příroda kolem nás, je od okamžiku stvoření rozmanitá, budete schopen vidět a navigovat.

Kasiopeané řekli, že všechno jsou lekce. Vesmír je nekonečná škola. Vše se učí, že je to jen iluze. Jde jen o úroveň vědomí. Na nejzákladnější úrovni je vědomí hornin a minerálů. Být skálou musí být docela těžká dávka hypnózy a velmi "solidní" systém víry! Je to vědomí, které je v podstatě pevně "uvězněno".

Otázka: Jsou lidské bytosti uvězněny ve fyzické hmotě?

Kasiopea: Podle výběru. Rozhodli se prožít fyzické pocity. Bylo to skupinové rozhodnutí mysli.

Otázka: Vytváří interakce mezi duchem / duší a fyzickým tělem nějaký vedlejší produkt, který je žádoucí pro jiné bytosti?

Kasiopea: Všechny věci mají žádoucí i nežádoucí důsledky. Vše, co existuje ve všech říších vesmíru, může existenci zažít jedním ze dvou způsobů, definovaných jako cyklus dlouhých a krátkých vln. Vraťme se k předchozí otázce "uvěznění" ve fyzické existenci, což je samozřejmě dobrovolné a zvolené, kvůli touze změny z dlouhé vlny cyklu zkušeností, což byste nazvali éterická, nebo duchovní existence, na cyklus krátkých vln fyzické existence. Cyklus dlouhých vln zahrnuje pouze velmi postupnou změnu ve vývoji cyklickým způsobem, cyklus krátkých vln zahrnuje dualitu. A to je případ duší ve fyzických tělech na této pozemské rovině. Duše zažívá polovinu cyklu éterický stav, a fyzický stav pro druhou polovinu cyklu. I když tyto poloviny nejsou měřeny v lineárním čase, celková zkušenost je v každé polovině stejná. Nutnost cyklu krátkých vln byla způsobena přirozenými mezemi vesmíru, když se skupinová mysl duší rozhodla zažít fyzičnost. Tato interakce vytváří vedlejší produkty pozitivní i negativní povahy.

Pozitivní vedlejší produkt je nárůst relativní energie, která urychluje proces učení duše v rámci jedno- až dvoudimenzionálních interakcí. Jinými slovy, prostřednictvím fyzicko-éterického přenosu s krátkými vlnami zažívají všichni - flóra a fauna, minerály atd., rychlejší růst a pohyb směrem k opětovnému sjednocení. Pro entity vytváří negativní povahy mnoho negativních zkušeností, které by jinak neexistovaly, protože by byly na úrovni první a druhé úrovně. Flóra a fauna by prožívaly dlouhý vlnový cyklus na fyzické úrovni. Interakcí s lidským druhem jsou v krátkém vlnovém fyzicko-éterickém cyklu.

První úroveň hustoty vědomí sestává z hornin a minerálů. Horniny a minerály jsou ?konzumovány? bytostmi nižší úrovně druhé hustoty, což jsou rostliny a mikrobiotické formy života. Na druhé straně, bytosti vyšší hustoty, zvířata, konzumují bytosti nižší hustoty a bytosti své vlastní úrovně. Dá se to přirovnat k "potravnímu řetězci". Jakou o vás mají úroveň informovanosti, a ještě důležitějšího porozumění? Určitým způsobem o vás vědí, ale nerozumí vám. Do jisté míry vás chápou, ale jejich porozumění je zcela odlišné od vašeho. Jinými slovy, vidí velké živé bytosti, ale nevědí, co se děje.

Druhá úroveň hustoty vědomí - skály a minerály se kombinují s rostlinami díky pěstování, rozpouštění vodou,erozí atd. Mají skutečně omezenou existenci. Většinou je sní zvířata. Ve stromech žijí různé druhy zvířat. Některá zvířata žijí v zemi a v jeskyních. Horniny, minerály a rostliny mají opravdu omezené porozumění zvířatům nad nimi, interagují s nimi různými způsoby.

Vidíte projevy objektů 1-2 hustoty, ale nevnímáte je jako sami sebe ve 3 hustotě. Stejné je to pro 4 hustotu. Nevnímají vás tak, jak se vnímáte sami. Neexistuje způsob, jak interpretovat, co cítí skála.

Rostliny reagují na hudbu, na určité osoby ? jde reakce třetí hustoty. Pokud nebudete toužit po fyzičnosti, nebudete muset jíst a způsobovat bolest své potravě.

Otázka: Takže pád do fyzické existence souvisí s potřebou jíst?

Kasiopea: Lucifer, padlý anděl, to jste vy. Pád do fyzické existence znamená, že musíte živit život jiné bytosti. Omezujete se, pokud vnímáte jen na úrovni třetí hustoty. Pracujte na vnímání 4,5 a 6 hustoty. Porozumění na 1 a 2 úrovni jste již zpracovali. 4 hustota je poslední hustotou, kdy plně manifestujete službu sobě. Bytosti v 5 a 6 hustotě jsou čistá energie.

Do 5. hustoty chodí bytosti 1 až 4 hustoty rozjímat o svých životech, když umřou. Na 6. hustotě se již nemusíte recyklovat. Dualita cyklu krátkých vln se projevuje do 5. hustoty.

Otázka: Existuje nějaká služba sobě na 6. hustotě? Kasiopea: Pouze jako odrazy jednotlivců, nikoli sjednocených entit. Tyto úvahy existují pro zachování rovnováhy. Nejedná se o celé entity, pouze o myšlenkové formy, jako označení na váze. Bible popisuje bytosti 6. hustoty jako shromáždění andělů. Jakékoli sobectví zde existuje pouze jako odraz pro rovnováhu.

Zatímco vám pomáháme dosáhnout 4. hustoty, sami usilujeme o 7. hustotu. Na naší úrovni nám nikdo nepomáhá dosáhnout úroveň 7. hustoty, všichni ji dosáhneme společně. Čekáme, až tuto úroveň dosáhnete i vy. Pomáhat vám je přirozený proces.

Otázka: Jakmile 50% duší dosáhne 6. hustoty, projeví se všechny ostatní do této hustoty automaticky?

Kasiopea: Nesprávný koncept. Používáte matematické výpočty a nápady inspirované 3. hustotou.

Otázka:Takže tam musíme dostat každou jednotlivou duši? Nebo většinu?

Kasiopea: Ne. Stále používáme matematiku 3. hustoty. Jediným kritériem je dokončení lekcí. Klíčovým konceptem přechodu je variabilita fyzičnosti. Vaše fyzičnost se bude měnit podle potřeby a okolností. Střední délka života bude 400 let. Regenerujete se v mladistvém vzhledu. Planeta bude také ve 4. hustotě. Uvažování o délce dne a noci je otázkou 3. hustoty. Ve 4. hustotě budou pravidla úplně odlišná. Nelze je fyzicky srovnávat. Určitým způsobem bude i nadále svítit slunce a zpívat ptáci.

S přechodem do 4. hustoty může být spojeno mnoho věcí. Bolest zad, bradavice.. transformace je vždy spojena s určitými obtížemi. Budoucnost jsou simultánní události. Nemá smysl na ni používat lineární myšlení. Jste kandidátem 4. hustoty. Pokud dosáhnete správné kmitočtové vibrace, když přijde vlna, zažijete v tom okamžiku úplnost, nebo sloučení se všemi ostatními hustotami a jejich bytím. V jednom nesmírně malém okamžiku. Tím se myslí "osvícení"! Může se zdát, že to trvá ?navždy?.

Máte příležitost přemýšlet o tom, jak bude vedle sebe existovat 3. a 4. hustota.

Otázka: Jedna má kočka vypadá, jako by mi chtěla něco říci. Je blízko přechodu na 3. úroveň? Kasiopea: Ne. Obě jsou blízko přechodu na 3. úroveň. V příští inkarnaci z nich budou lidé. Jsou kandidáty 3. hustoty. I lidé, pokud jsou v těle, budou muset na tělo 4. hustoty počkat do příští inkarnace.

Otázka: Jak bude vypadat hvězda při přechodu Země do 4. hustoty?

Kasiopea: Jako plynná planeta, stejně jako Jupiter. Jupiter je úroveň 4. hustoty. Z pohledu úrovně 5,6,7 se jeví jako planoucí slunce. Z pohledu úrovně 4. hustoty je Jupiter jako Země. Země je ve 4. hustotě neviditelná ? je viditelná pouze na vyžádání. Variabilita fyzičnosti. Měsíc je planetou druhé hustoty, která je používána jako základna pro bytosti různých hustot. Trvale zde žijí bytosti 4. hustoty. Pátá a šestá hustota používá vše. Sedmá hustota je v jednotě s Bohem.

Otázka: Znamená to, že pro reptiliány a Orioňany je Země neviditelná?

Kasiopea: Když o tom nepřemýšlejí. Jsou schopni vás vidět, když se rozhodnou, soustředí frekvenci, v níž je viditelná. Něco jako zvířata v noci. Jedete po silnici, ale nevnímáte je.

Otázka: Pokud je někdo nováček ve 4. hustotě, dostane pomoc?

Kasiopea: Nikdo na vás nečeká. Pomáháte sami sobě. Realitu sjednocuje povědomí. Například ve 4. až 7. hustotě neexistuje vpravo a vlevo. Pokud si to dokážete představit, pochopíte odpověď na všechny otázky, které si kladete. Produktivně se učíte, jen když přemýšlíte, a sami zkoumáte. V závěrečných dnech bude na Zemi a nebi mnoho zázraků v důsledku průniku různých energií a změn realit. Klíčem je povědomí. Budou existovat lidé, kteří nepostřehnou, co se děje, vzhledem k variabilitě fyzičnosti a změně DNA prostřednictvím vědomí. Stále budete fyzičtí.

Otázka: Jaká je metabolická struktura negativních bytostí, živících se energií strachu?

Kasiopea: To je velmi složité a velmi obtížné popsat, protože je to na čtvrté úrovni hustoty, které nerozumíte. Součástí jejich důvodu existence na čtvrté úrovni je však jejich schopnost živit se jak éterickými, tak fyzickými metodami. Tento přenos energie představuje éterický způsob výživy a jiné prostředky jsou dosaženy fyzicky, např. póry absorbují krev, třeba při koupeli. Dělají to ještěři i Šedí.

Pro přežití Šedých je to nezbytné. Protože nejsou přirozenou součástí cyklu krátkých vln, spíše umělý výtvor ještěrů, napodobují funkce výživy. Nemají duše. Fungují interakcí s dušemi ještěroidních bytostí. Tato technologie je extrémně daleko před technologií, se kterou jste obeznámeni. Šedé bytosti jsou nejen tvořeny a konstruovány uměle, ale také fungují jako mentální a psychická projekce ještěroidních bytostí. Jsou jako čtyřrozměrné sondy.

Mají stejné schopnosti jako ještěroidní bytosti, kromě odlišného fyzického vzhledu. Nemají vlastní duše a jejich biologická struktura je vnitřně odlišná. Jejich fungování je však stejné, a aby zůstali jako projekční bytosti, musí také absorbovat živiny stejným způsobem, jak duchovně, tak fyzicky. Důvodem negativní energie je nutné palivo. Reptiliáni i Šedí žijí ve čtvrté úrovni hustoty, což je nejvyšší úroveň hustoty, kde může existovat služba pouze sobě, jako u těchto entit. Proto musí absorbovat negativní energii. Čtvrtá úroveň hustoty je nejvyšším příkladem myšlení sám na sebe, což je negativní myšlenkový vzor. Čtvrtá úroveň hustoty je postup od třetí úrovně hustoty. S každým dalším vzestupem v úrovni hustoty se existence pro jednotlivou vědomou entitu stává méně obtížnou. Čtvrtá úroveň hustoty je méně obtížná než třetí, třetí je méně obtížná než druhá a tak dále.

To klade menší zátěž na energii duše. Proto bytosti existující na čtvrté úrovni hustoty mohou čerpat z bytostí existujících na třetí úrovni hustoty z hlediska absorpce energie negativní duše. Podobně bytosti na třetí úrovni hustoty mohou čerpat z bytostí na druhé úrovni hustoty, i když to není nutné. To je důvod, proč lidské bytosti existující na třetí úrovni často způsobují bolest a utrpení těm z říše zvířat, kteří existují na druhé úrovni hustoty. Čerpáte negativní energii duše jako bytosti, které primárně slouží sobě, jako na druhé úrovni a na první úrovni. Nyní, když postupujete na čtvrtou úroveň hustoty, se musíte rozhodnout, zda postupujete směrem ke službě druhým nebo zůstanete na úrovni služby sobě. To bude rozhodnutí, které bude nějakou dobu trvat, než se přizpůsobíte. Toto období se označuje jako "tisícileté období". Toto období se měří v kalendářních termínech a určuje, zda postoupíte na úroveň služby druhým, nebo zůstanete na úrovni služby sobě. Většina reptiliánů se pevně rozhodla pro službu sobě. Protože jsou na nejvyšší možné úrovni hustoty, musí neustále odebírat velká množství negativní energie od těch na třetí a nižší úrovni. Proto dělají to, co dělají. To také vysvětluje, proč jejich rasa vymírá.

Zdroj: https://cassiopaea.org/2010/09/15/the-cassiopaeans-answer-questions-about-ascension/

Zpět