5127 FREKVENCE LIDSKÉ AURY - ALMICKÝ SPEKTROMETR Cosmic agency

[ UFO ] 2020-11-05

Robert: Mají nějaký systém na sledování vibrací lidí? Uuvědomují si vývoj každého jednotlivce a jak jednají, když vidí obzvláště vědomé duše?
Anéeka: Používají spektrometr typu koncentrovaného laseru. To znamená, že analyzuje frekvenci člověka na základě barev vyzařovaných jeho aurou a síly jednotlivých vrstev jeho aury. Také její strukturu, tedy zda má díry a kde. Pomocí tohoto přístroje je možné sledovat vývoj frekvence osoby. V kombinaci s implantáty, které daná osoba může mít. Lze podrobně zjistit i zdravotní stav.

Většinou se to bude provádět tak, že každý druh bude pečlivě sledovat svá semena. Obecně jsou sledovány pouze zvláště vědomé duše. Ze stejného důvodu často nepotřebují být vedeni tak pečlivě jako ti, kteří se teprve učí. To závisí na životním plánu semene, který může nebo nemusí být znám. Pokud tomu tak je, může být dále stimulován poskytováním informací, buď otevřeně a přímo, nebo prostřednictvím telepatického stahování informací, které mu pomohou v jeho obecném rozvoji.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/las-frecuencias-de-las-personas-aura-espectrometro-almico-descargas-telepaticas-aneeka

Zpět