3383 Plejáďané: Semínka světla Christine Day

[ Ezoterika ] 2022-11-07

Milovaní, zdravíme vás,
Držíme energetickou nádobu Země, zatímco vaše magnetické jádro zvyšuje své vibrační světlo a vytváří vlnovité proudy světla, které se pohybují po vaší zemské rovině. Tyto energie připravují planetu a vaše vlastní srdeční buňky na přijetí semen světla, která budou růst a rozšiřovat se ve vašem vědomí a ve vašich srdečních buňkách. Jste připravováni na to, abyste byli vypuštěni do jiné oblasti zkušeností, do vyššího, úplnějšího spojení s vaším vznešeným Já. V tomto okamžiku se zjevují zjevení prostřednictvím světelných vln, které vytvářejí odrazy vašeho vyššího světla, aby osvítily vaše vědomí a vy se mohli sladit s Pravdou. Iluze se rozšiřuje, její chapadla rostou, vy se však znovu slaďujete se svým přirozeným stavem bytí světla. Tíha iluze nebude bránit vašemu světlu, aby zářilo.

Skrze vaše Srdce se vše odhaluje. Jako jinému jazyku, kterému zpočátku nerozumíte, avšak jak stále více využíváte své Srdce, začínáte přijímat porozumění, přijímáte rytmus světla, který vám má ukázat cestu, odhalit proces vzpomínání uvnitř. Mysl Ega nikdy nemůže vnímat Pravdu. Vyzýváme vás, abyste se ve svém Srdci připravili na další událost v okamžiku roku 2023. Důvěřujte a rozhodněte se nechat odejít ve svém Srdci. Závoje vašeho Srdce se nyní uvolňují, abyste mohli vidět, poznat a pamatovat si.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/07/the-pleiadians-seeds-of-light/

Zpět