157 Absolutní světlo Gaii

[ Ezoterika ] 2019-12-21

Moji milí a milovaní,

Já, Posvátné vědomí Absolutního světla Gaie si přeji, abyste si vy, bytosti které žijí na mých zádech, byly vědomi, že:

❤️Miluji vás všechny a jsem vděčná za vaši přítomnost tady, na Zemi. Přinášíte velkou lásku a světlo mnoha mým lidem, jichž jedním jste - ale vězte, že jste také hvězdami a obsahujete v sobě toto dědictví a energii.

♢♢ V těchto dobách neklidu a velké nespokojenosti, které prostupují planetou a vy, vaši lidé, se nemusíte bát. Energie strachu ? jednou z jejíchž variant jsou obavy - vás jen udržuje ztuhlé a imobilní v pasti situace, ve které jste upoutáni. Požádejte mě - Matku Zemi, která každého dobře zná a tolik miluje- hlubokým dechem pomoci strachu a vznikajícímu pocitu paniky a napětí ustoupit. S nejvyšší moudrostí a ze svého Nejvyššího místa a Nejvyššího ztělesnění Já můžete jednat pouze beze strachu.

Je důležité si to často upamatovat pro ty z vás, kteří jdou vpřed. Když ve vás roste strach a přijde na vás v nežádoucí vlně emocí, nesnažte se ho ignorovat nebo předstírat, že tam není. Nejprve si uvědomte pocit strachu, pak použijte své Ztělesnění, svou posvátnou přítomnost k rozpuštění. Jako Energie bude uvolněn z vašeho těla. Lze to urychlit tím, že se nejprve upřímně podíváte na svůj strach a připustíte jeho existenci, a pak pohlédnete skrz. Poznáte, že není založen na ničem skutečném, tím myslím to, co se děje ve vaší současné momentální realitě, nikoli to, čím se může stát, nebo kam může pokročit. Uzemněte se v těle prostřednictvím dechu - když se vracíte zpět do těla, znovu se spojíte s Nejvyšší moudrostí vaší duše a potenciálem poslouchat své nejvyšší vedení. Teprve pak přemýšlejte o tom, jaký postup je třeba podniknout, a ptejte se sami sebe, co v daném momentu nejlépe poslouží vám i ostatním.

Přišli jste sem žít jako součást systému Ekosystému. Já, jako Matka Energie vás žádám, abyste mezi sebou přestali bojovat jako nešťastní bratři a sestry, rozvinuli jste potenciál jako kolektiv. Máte za sebou tisíce let lidské historie, poučte se z válek a bojů. Je na čase přijmout tuto lekci, které jste se jako kolektiv věnovali po dlouhou dobu. Začněte vědomě ztělesňovat posvátnou lásku ve svých interakcích se všemi svými kolegy, muži a ženami a bytostmi, které kráčejí po mých zádech, stejně jako s rostlinami a stromy a všemi živými věcmi včetně sebe samého. Mám také vědomí a volby, které uděláte - ať dobré, nebo špatné - ovlivňují také mě. Ve větší míře, než si někteří z vás myslí, a v menší míře, než si myslí ostatní, ale ovlivňují mě.

Někdy ztělesnění lásky, kterou jste, bude snadné. Někdy to bude spíše vědomá volba, která vám pomůže přejít ze starého paradigmatu a do bytí v novém světě. Zvolte si to. Je to důležité. Nejen pro vás, ale pro celé lidstvo a pro blaho celku, stejně jako pro mé větší blaho, mateřské lodi, která vás tak moc miluje.

Posvátné vědomí Gaie - Absolutního Světla.

Zdroj: https://www.transmissionsoflight.net/channeled-messages-from-the-beings-of-absolute-light/2019/12/26

Zpět