3986 Planeta Cekturia Julia Flow

[ Ezoterika ] 2023-03-08

Zdravím obyvatele planety Země. Toto je zástupce planety Cekturia. Jsme z mezihvězdného prostoru, z vašeho sousedního vesmíru. Přišli jsme pomoci obyvatelům Země při jejich nadcházejícím přechodu do nové hustoty. Obdrželi jsme výzvu od Rady Galaktické federace světla a odpověděli jsme na ni.

Jsme pro vás novou planetou, novou civilizací. Naše energie ještě neznáte, takže ne každý s námi bude moci poprvé komunikovat. Bude nutné přizpůsobit naše signatury vašim kódům a frekvencím.

Jsme technogenní civilizace. Nedávno (podle vás před několika miliony let) jsme prošli stejným přechodem jako vaše planeta. Jsme lidé šesté rasy. Stejně jako vy jsme humanoidi, ale mírně se od vás lišíme tvarem těla a velikostí. Naše průměrná výška je 2-2,5 metru, naše těla jsou tekutě krystalická, a proto průhlednější. Dorozumíváme se zvuky různých vibrací, nemáme řečový aparát jako vy. Živíme se šťávami a energiemi rostlin a zvířat na naší planetě, které se poněkud liší od vašich. Protože jsme technogenní civilizace, v podstatě si potravu vytváříme uměle. Potraviny si pěstujeme a vyrábíme sami pro sebe.

Naše planeta je mnohonásobně větší než vaše, máme dvě slunce a několik satelitů. Barevné spektrum je také jiné, jestliže vaše barvy jsou modrozelené, naše planeta je červenohnědá, pískově oranžová. V tom jsme blíže Marsu. Stejně jako vy máme vrozené emoce a tělesné cítění, ale více ʺotupenéʺ než vy. Naše pocity a emoce jsou méně hluboké a krátkodobé.

Stejně jako vy jsme mírně destruktivní civilizací. Máme také sociální nerovnosti, nerovnoměrné přerozdělování zdrojů a periodické vojenské konflikty, které se projevují v energetickém aspektu. Naše rasa již prošla přechodem. Pro nás neexistuje dělení na černé a bílé, vše je jedno a vše je vhodné k bytí a vývoji. My, kteří jsme dorazili na vaše pole, jsme však zástupci světelného aspektu. Vy a já máme mnoho společného, a přesto jsme odlišní. Po příchodu na pole vaší planety jsme začali studovat vaši civilizaci. Děláte mnoho chyb, ale proto jsme k vám nepřišli, abychom vás učili a ukázali vám nejlepší způsoby řešení vašich problémů. Naším úkolem je pomoci s přechodem na nové vibrace Země. Překvapivě máte velmi málo vědomé populace, mnohonásobně méně, než jsme měli my na prahu přechodu. Proto s největší pravděpodobností bude naše pomoc bodová a nebude lokální, jak se předpokládalo dříve.

Pravděpodobně se budete ptát, co dostaneme na oplátku za naši pomoc vám. Buďte ujištěni, že všechna ujednání o vzájemně výhodné spolupráci byla vyřešena s Radou Federace Světla. My jako nová civilizace dostáváme určitá práva. S vámi pozemšťany to však nemá nic společného. Součástí našich ujednání s Radou Federace je i naše povinnost pomáhat pozemšťanům při nadcházejícím přechodu. Bohužel ne všichni pozemšťané s námi mohou spolupracovat. Jak jsme řekli výše, je to kvůli rozdílnosti vibrací. A také kvůli filtrům, které si lidé nastavili, strachu nebo zákazu komunikovat s novými nebo neznámými energiemi, s neznámými nebo destruktivními civilizacemi. Je to volba každého z nás a my ji respektujeme. Těm, kteří si přechod naplánovali v této nebo nejbližší inkarnaci a kteří od nás potřebují pomoc, jsme připraveni pomoci. Každopádně všechny Duše, které se chystají na přechod, jej provedou tím či oním způsobem. Navrhujeme náš způsob, naši posloupnost aktivace kódů a programů, které jsou v této době potřebné. A je na vás, abyste se rozhodli, zda půjdete touto nebo jinou cestou, zda využijete naši pomoc nebo pomoc někoho jiného.

Jak víte, přechod do 4D a 5D prostoru znamená přechod k jiné struktuře fyzických těl. Těla, která máte v současné době, splňují výzvy 3D inkarnace a jsou naladěna na energie této úrovně vibrací. V nové hustotě mají vibrace Země i energie, které jsou vysílány na vaši planetu, a energie jiných entit, civilizací, s nimiž budete muset komunikovat, jinou strukturu a vlnu. Proto je většina z vás neslyší, necítí, s výjimkou několika jedinců, kteří k tomu byli instruováni svými dušemi. Vaše těla, jaká jsou v tuto chvíli, k tomu nejsou uzpůsobena, protože na ně byly kladeny jiné úkoly. Struktura vašich fyzických těl se nyní musí během přechodu změnit. Na energetické úrovni se již dlouho pracuje na transformaci a novém nastavení vašich frekvencí, signatur a různých programů. Někteří se díky tomu probudili a stali se vědomými. Všechny energie a frekvence, které přijímáte, však procházejí určitým vyladěním pro vaše těla. Provádějí to vaše vyšší aspekty a také ve vás zabudované opakovače, které vám přijaté informace a energie přizpůsobují.

Nyní přišla řada na to, aby se vaše těla změnila tak, aby sama asimilovala potřebné kódy a frekvence bez pomocných struktur. Tento proces není rychlý a může trvat několik desetiletí a několik inkarnací. Ale již nyní mohou ti, kteří jsou připraveni, tento proces zahájit. Navrhujeme obyvatelům Země, aby přijali aktivaci kódů pro přechod na struktury tekutých krystalů svých těl. Všechny tyto kódy jsou již zakotveny ve vaší DNA, nebudeme vám přinášet nic nového. Naším úkolem je zahájit aktivaci této paměti. Máme již dobře vypracovaný postup, jak krok za krokem aktivovat a odblokovat určité segmenty vaší DNA. Tento postup je námi dobře prozkoumán a byl testován na nás samotných i na některých rozvojových civilizacích. S tímto postupem máme bohaté zkušenosti. Velké procento naší rasy prošlo právě touto cestou. Opakujeme, že to není jediný způsob přechodu fyzických těl do jiného stavu. Existuje jich celá řada. Rada Federace světla však usoudila, že naše cesta vývoje a přechodu jako humanoidní rasy je vaší situaci nejbližší a nejvhodnější. Je pro vás otevřena celá řada cest vývoje a přechodu do nových hustot, takže záleží na vaší volbě, kterou cestou se vydáte. Jak s námi budete komunikovat.

Pro začátek se musíte naladit na naši vlnu, stačí nás mentálně zavolat a my vám odpovíme. Pokud s vámi naše přítomnost rezonuje a cítíte se v našich energiích dobře a důvěřujete jim, můžete vyjádřit svůj záměr, abychom s vámi komunikovali a pomohli vám. Za tímto účelem souhlasíte s aktivací svých kódů DNA a obnovením spojení mezi nimi a ostatními segmenty vaší DNA, s přechodem vašeho fyzického těla do struktury tekutých krystalů. Fáze aktivace DNA a odblokování buněčné paměti budou probíhat plynule a postupně. Pro každého je to jiný proces a jiná rychlost, proto nezapomeňte vyjádřit záměr, abyste proces vyladili přesně na své tělo a tempem, které vám nejvíce vyhovuje. Ve fyzice bude proces málo znatelný. Jak jsme již řekli, přechod na jinou tělesnou strukturu je velmi dlouhý a může trvat i několik desetiletí. Postupně budete pociťovat stále širší škálu energií, jejich frekvenci a vibrace. Příchod nových energií již nebude způsobovat bolestivé nebo nepříjemné stavy, jako jsou závratě, nespavost, únava, apatie atd. Budete již schopni snadněji proudit a načítat do sebe více informací a vstupovat do vysoce vibračních energií.

Někteří z vás již zahájili přechod do těchto těl jinými způsoby. Můžeme se s vámi spojit a dále vám v tomto procesu pomáhat. Stačí, když nám sdělíte svůj záměr, a my se propojíme (naladíme) na procesy, které ve vás již probíhají. Můžeme pomoci lidem v jakékoli fázi jejich vývoje. Především můžeme spolupracovat s probuzenými a realizovanými, kteří si vybrali cestu rozvoje své božské duše a přechodu do nových hustot a dimenzí. Ti z vás, kteří jsou na prahu tohoto přechodu, ale vyjádřili svůj záměr s námi spolupracovat, budou do tohoto procesu také zasvěceni, ale tempem a rychlostí, která odpovídá vašemu současnému stavu. Pokud vám naše pomoc rezonuje, ale nejste na ni v tuto chvíli připraveni nebo máte pochybnosti, můžete o ni požádat kdykoli, třeba i po měsíci či dvou nebo po 3-5 letech. Jsme na polích vaší planety a plánujeme zde být přítomni po celou dobu přechodu. Proto jsme připraveni kdykoli komunikovat. Jsme vám vděčni, že jste této informaci věnovali pozornost. A rádi vám pomůžeme při nadcházejícím přechodu do nových úrovní a hustot.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14721

Zpět