2255 Vzestupuji Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2022-03-12

Gaia
Ve svém těle dnes cítím mnoho podob pocitů, které se hromadily po celé věky. Při této očistné práci pro vzestup se veškerá tato energie přeměňuje, vše negativní se transformuje na pozitivní energii, jinak by pro mě bylo velmi obtížné vzestoupit. Vzestup planety vyžaduje nepředstavitelné množství pozitivní energie, kterou můžeme nazvatʺláskouʺ, aby k němu mohlo dojít.

Vnitřní změna není snadná. Stejně jako vy jako lidé, když máte problémy uvnitř svého těla, jsou tyto problémy obtížněji léčitelné než ty vnější viditelné, které lze pozorovat a řešit. Na ty vnitřní každý organismus reaguje jiným způsobem. Je velkým překvapením, co se děje uvnitř vašich těl. Očista mého nitra je stejně bolestivým procesem. Postupem času se mi na povrchu rozlévala krev, všechny škodlivé látky v mém těle se hromadily v mých útrobách. Mohu říci, že to byl velmi bolestivý proces a každým dnem se to jen stupňovalo, bolest se jen zvyšovala. Jsem živý organismus, dýchám, žiji. Zřejmě se od vás velmi liším, ale nejsem jen velký kus skály pokrytý vodou, jak si mnozí myslí; jsem živá bytost. Kdybych nebyla, nebyly by žádné lesy, žádné krystaly, žádná potrava pro živočichy v oceánech, protože všechno by bylo mrtvé, na této planetě by nebyl žádný život. Žijete a přežíváte, protože já jsem živá, protože vám dávám jídlo, vodu a přístřeší prostřednictvím svých materiálů. Cítím i bolest.

Samozřejmě se od vaší velmi liší. Představte si, že každý den přijímáte malou lžičku jedu, který se hromadí ve vašem těle a způsobuje vám nemoc. Na mnoha místech svého těla jsem nemocná v důsledku všeho, co se dělo na povrchu. Jsme však na nové cestě. Stejně jako vy se připravuji na konečné nanebevstoupení. Některé body již vibrují v páté dimenzi, protože již byly zcela očištěny. Očista probíhá bod po bodu, dokud nepřijde den, kdy bude celý můj povrch i mé nitro zcela čisté od jakéhokoli znečištění, od jakékoli energie, která není Světlem. V tu chvíli zcela vystoupím a ti, kteří jsou ve stejném vibračním pásmu a jsou připraveni, půjdou se mnou.

Někteří, v některých bodech, jsou již v páté dimenzi, není jich mnoho, ale jsou. Jakmile každý člověk dosáhne potřebné vibrace, vystoupí, není třeba čekat na ostatní. Každý člověk, který vzestupuje, posiluje pátou dimenzi a jeho vlastní mysl přitahuje ty, kteří stále zůstávají ve třetí dimenzi. Kdykoli do ní může kdokoli z vás vstoupit, vibrujete do vyšší dimenze a médium vibruje výše. Vaše vibrace vás nutí tam zůstat.

Stále je však třeba se mnoho učit a mnozí se vracejí tam a zpět, protože vás stále ještě mnoho věcí drží v nižší dimenzi. Nesnažte se zjistit, kdo jste. Ti, kteří toho již dosáhli, nemohou být odhaleni, protože jsou v tomto procesu nesmírně důležitými Pilíři Světla a nikdy nebudou odhaleni. Musíme je chránit. Každý z vás má možnost tím projít. V žádném případě nevěřte, že se vzestup zastavil, že jsem se zastavila. Ne, i nadále dostávám veškerou pomoc potřebnou k transmutaci mého těla. Přestože ty jdeš stále zpět, já jdu stále vpřed. Těm, kteří chtějí vzestoupit, doporučuji, aby dělali totéž. Dívejte se dopředu, nedívejte se stranou, neohlížejte se, dívejte se dopředu, jen dopředu, a když vytrváte na této cestě, určitě budete v určitém okamžiku vtaženi do páté dimenze a budete přesně vědět, jaké to je. Chvíli tam zůstanete a můžete se vrátit, kdykoli si budete přát.

Snížení vibrací je velmi snadné, ihned jste přeneseni zpět sem do Třetí, protože vaše mysl ještě není připravena na to, aby zůstala. Proto každého z vás povzbuzuji, abyste tento okamžik hledali, abyste se vydali na svou vlastní cestu, jejímž cílem bude okamžik, kdy vaše vibrace budou tak vysoké, že se tam uvidíte. Nebude to vaše mysl, kdo tam půjde, bude to vaše tělo, půjdete tam ve fyzickém těle.

Nepředstavujte si, že vaše těla ještě nejsou připravena. V rámci jedné dimenze existují různá vibrační pásma a vy začínáte v nižším pásmu páté dimenze, v němž vaše těla reagují velmi dobře. Až budete plně v páté dimenzi, postupně změníte vibrace a vaše těla se budou stále více přizpůsobovat vyšším frekvencím.

Nedělejte si s tím starosti. Jen nemohu zaručit, že to nebude bolestivý proces, bude velmi záležet na tom, jak se chováte ke svým fyzickým tělům. Pokud se ke svému tělu chováte s láskou a úctou, dáváte mu jen zdravé věci, zavlažujete ho velkým množstvím vody a vibrujete pozitivními pocity, je tento přechod téměř bezbolestný, jinak budete cítit bolest. Ale až dosáhnete páté dimenze, uvidíte, že to stálo za to, a možná se naučíte přikládat svým tělům větší hodnotu a lépe se o ně starat.

Zůstaňte na cestě, neboť já jsem na své cestě. Většinu mého těla tvoří voda a mnohé body oceánu, oceány, jsou již v páté dimenzi. Zbývá jen velmi málo, už mě nic neovlivňuje. Nic nezastaví mou cestu k vzestupu. Je to proces, který nelze zastavit, jakmile jednou začne, jde až do konce; není cesty zpět, nelze se zastavit, nelze zpomalit. Tím, kdo je v tomto procesu zasažen, je každý inkarnovaný člověk, který se musí rozhodnout, kterou cestou se vydá. Znamená to dívat se dopředu a pokračovat v chůzi s jistotou, že přijde okamžik, kdy vystoupíte, ne definitivně, ale můžete se vrátit tam a zpět nebo se spojit se světem, který je vedle vás nebo za vámi. Rozhodnutí je na vás. Nic se pro mě nezměnilo, jsem v procesu, stoupám. Přijde čas, kdy plně vystoupím, a kdo bude připraven, určitě půjde se mnou, nebo bude z planety odveden. Co si tedy vyberete?

Tento proces je náročný pro každého, pro mě je také náročný. Chtěla bych, aby každá živá bytost vzestoupila, aby každá živá bytost na této planetě měla v srdci jen lásku, ale bohužel to není pravda. Dojde k velkému oddělení plev od pšeniceʺ a dokonce i některá zvířata nevystoupí, protože jsou kontaminována násilím, které do nich bylo vloženo. To mě bolí. Chtěla bych, aby všichni šli se mnou. Ale mou velkou nadějí a štěstím je vědomí, že v Páté dimenzi mě budou všichni milovat, všichni mě budou chránit a já už nikdy nebudu cítit bolest ve svém těle. Všichni budeme žít v harmonii, vyzařovat pouze Lásku a bude to velké vítězství pro mě, pro ty, kteří přijdou se mnou, i pro vesmír, protože to bude další planeta zbavená jakýchkoli nízkých vibrací.<

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/gaia-eu-continuo-ascendendo-e-voc%C3%AA

Zpět