3340 Federace světla: S otevřeným srdcem Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2022-10-31

Q: Dostala jsem mnoho e-mailů ohledně Světové zdravotnické organizace, která oznámila smrtící plíseň, která navazuje na virus. Že by konečně došlo k něčemu, co jste říkali? Říkali jste, že to povede k celosvětovému uzavření. Fergus Fungus opět jede!
A: Ano, o tom jsme mluvili. Je to jen zástěrka. Nic není takové, jak se zdá. V nadcházejících časech, kdy poznáte, že se naplňuje stále více toho, o čem jsme mluvili, vás žádáme, abyste si pamatovali důvod, proč jste zde, neboť ʺvěciʺ se brzy stanou velmi lepkavými! Když má někdo na prstech lepidlo, může se stát, že se ho dotkne jiný, přilepí se, a další a další, a čím více se ho člověk snaží zbavit/od něj osvobodit, tím větší je to průšvih! Nejrychlejší způsob, jak zbavit svou planetu této tmavé lepkavé kaše, je polít ji teplou vodou. Bílý oblak, vždy mluví o vodě představující Lásku.
Právě tehdy budete vyzváni, abyste vyslali Lásku těm, kteří jsou do nepořádku zapleteni.Těm, kteří nerespektovali Zákony Lásky. Až budou ʺzprávyʺ o jejich chování plně odhaleny, nebude to snadný úkol.
Jste tu proto, abyste byli příkladem, a když se stane, že mnozí budou v šoku, nevěřícně a znechuceně... právě tehdy k nim promluvíte o tomto Léčení skrze Lásku. Pamatujte si to. Ze strany těch, kteří spali, povstane tolik nenávisti. Je třeba jim ukázat, jak odpustit a uzdravit sebe i vše, co se děje ... prostřednictvím Lásky.

Q: Zpět k Fergusovi, jestli mohu? Jak to všechno dopadne? Cítím se na mrtvém bodě.

A: Možná není moc co říct ... v této chvíli. Nemůžeme vám sdělit časový rámec, kdy k tomu dojde, a nemůžeme vám říct, jak dlouho bude trvat politika ʺzůstat domaʺ. S jistotou však můžeme říci, že to nebude trvat dlouho. Příliš mnoho se totiž ʺotevřeʺ a ti, kteří se potřebují skrývat před odhalením, to již nebudou moci dělat. Věci tedy půjdou velmi rychle za sebou. Člověk by se neměl obávat takříkajíc dlouhého běhu.

Q: To je dobré vědět. Nechám to tedy být. Další věc jsou monolity. Z nějaké ʺaplikaceʺ mi byl zaslán obrázek 4 Monolitů ve velké osvětlené místnosti a vůbec nic jiného tam není. Bylo to velmi strohé. Můžete potvrdit, zda to bylo legální a mluvit o tom více, pokud je to vhodné?

A: Jedná se o přesné vyobrazení. Ty byly převezeny na ʺtajné místoʺ a ponechány na pokoji, protože se velmi rychle ukázalo, že se do těchto struktur nedá nijak ʺvloupatʺ a že jakékoliv pokusy o to zanechávají ʺpokusníkyʺ velmi rozladěné.
Jak jsme již hovořili, tyto monolity jsou navrženy tak pečlivě, aby nedošlo k jejich poškození. V ʺnetechnickéʺ řeči bychom řekli, že pokud se s nimi manipuluje, vypouštějí frekvenci, která narušuje fyzickou i duševní strukturu, takže ten, kdo s nimi manipuluje, není schopen pokračovat. Nejedná se o trvalé poškození duše, přesto ji to zanechává neschopnou pokračovat.
Místnost, jak si jistě dokážete představit, je přísně střežena a prozatím jsou struktury ponechány v klidu. Pro ty, kteří se je snaží lépe poznat... vězte, že jsou v klidu.

Q: Věřím, že další po celé Zeměkouli jsou strategicky umístěny v určitých energetických bodech ... podél ley linií atd., aby, až přijde čas jejich aktivace, se vzájemně propojily. Co se stane s těmi v této místnosti?

A: Tato zařízení jsou nesmírně mocná. Mají intenzivně komplikované obvody, které dalece přesahují znalosti, jež jsou v této době na Zemi známy. I kdyby se stalo, což není možné, že by byly otevřeny... nikdo... ani špičkoví technici by se v nich nedokázali vyznat. Stále se budou moci spojit s ostatními, a přesto to nebude nutné, protože budou včas umístěny zpět do svých individuálních ʺsilových bodůʺ, abychom řekli, že ʺnastartujíʺ.

Q: To by jistě byla nějaká tajná mise pro nějakou vážně míněnou agenturu. Nabídla bych pomoc, ale myslím, že se mi nevejdou do kufru!

A: Ne, to není ten případ... v době, kdy je potřeba, aby byly zpátky na místě, mohou být volně přepravovány, na volném prostranství, na své ʺdomovské územíʺ.

Q: Což znamená, že ti ve Světle to budou plně, otevřeně, mít pod kontrolou? K pilířům Světla. Existují fotografie sloupů Světla, které ʺjen tak visí na oblozeʺ, tuším v Koreji. Ty se spíš podobají těm, které jsi mi v duchu ukazoval, jen ty, které jsi zobrazil, byly mnohem širší. Jsou to ty, které nyní vidíme, ty, o kterých jsi mluvil?

A: Ty jsou opět součástí přípravy na Větší prezentaci. Jsou přípravou, aby si na takový jev mohlo zvyknout více Duší. Aby si je Bytosti mohly dovolit přijmout. Aby, až přijde ČAS ... nebyl šok pro ty, kteří zůstali uzavření, tak znepokojivý.
Chápeme, proč se jim říká ʺsloupy světlaʺ, a skutečně tomu tak je. Nejsou pozemského ʺobsahuʺ, přesto však přijdou mnohem větší a lepší světelné sloupy.

Q: Dělají tedy tato Světla něco, nebo jsou tu jen pro parádu?

A: Dělají toho hodně. Jakkoli jsou ohromující, mají svůj účel. Mají svou posloupnost. Mají své frekvence a mluví spolu navzájem. Je jich tam mnoho, které nejsou vidět, dokud jejich frekvence nemá určitý vzorec a formát, který je ʺrozsvítíʺ.
Odstraňují nečistoty. Z nedostatku lepšího slova ʺvypínajíʺ energie ve vaší atmosféře, které by tam neměly být. Energie, které tam byly umístěny těmi, kdo mají méně Světla. Po dlouhou dobu byly tyto negativní energie infiltrovány do samotného vzduchu, který dýcháte, a nyní, když má Světlo kontrolu... je možné dosáhnout mnoha věcí, které se týkají čištění a očisty.

Q: Proč jsou jen na určitém místě, v určitých zemích?

A: Protože tato ʺsezeníʺ musí být absolvována v určitém pořadí, jak říkáme. Na určitých místech jsou zablokovány určité energetické linie, které je třeba uvolnit, rozbít a rozptýlit, než se mohou uskutečnit další očisty. Těchto pozorování bude mnohem více. Tato ʺvyčištěníʺ, odblokování, která se provádějí, jsou také jedním z důvodů, proč lze pozorovat mnohem více nádherných projevů Duhy atd. Negativita, která byla znehodnocena a odstraněna, to umožňuje. (pozn. proto jsou sloupy světla nad Ukrajinou)

Q: Duhová loď na obloze v Thajsku. Můžete to potvrdit?

A: Vskutku. Můžeme. Radost sdíleli všichni z těch na zemi i z těch v plavidle. Její obsah odpovídá obsahu jakéhokoli ʺnormálního plavidla této velikostiʺ, ale v žádném případě to není to, čemu říkáte mateřská loď.

Q: Čemu vy říkáte mateřská loď? A co by mělo být uvnitř?

A: Domov s Krystaly velkých rozměrů. Jsou celým naším energetickým/zdrojovým systémem.

Q: Nějací zelení mužíčci? Když zavřu oči, můžete mi je ukázat? ... ... ... Světlo, tolik Světla ... Vegetace ... Nikoho nevidím.

A: Jdi o tři patra výš.

Q: Náměstí Piccadilly! Takový ruch... a přitom takový klid a mír. Nemůžu ty lidi rozeznat. Nevypadají jako lidé. Zdá se, že jsou to různé ʺdruhyʺ... ale pro mé oko stále nejasné.

A: Ano. Tato konkrétní loď převáží ty, kteří měli určité schopnosti a touhy splnit úkol, který jim byl přidělen. Velmi podobně jako ve vašem světě se najímali ti nejlepší pro danou pozici. Sbírali vegetaci z různých planet. Kříží je pro co nejvyšší možný prospěch pro dobro všech. Tyto bytosti byste nazvali vědci a asistenty.

Q: Většině zasvěcených bylo jasné, že se jedná o loď s duhovým pláštěm. Byla to volba obyvatel, že ji takto vystavili?

A: Nejen obyvatelé, ale i ʺRada rozhodujícíʺ o těchto záležitostech, která nepobývá na palubě, musela dát svůj souhlas. Ve Vesmírném právu je toho mnoho a protokoly musí být vždy dodržovány a schvalovány. Dovedete si představit tu paniku, kdyby to nebylo takto maskováno? Přesto, dokážete nyní také pochopit, proč ʺdodávatʺ takové ʺdobrotyʺ ...

Q: Okamžité slzy! Ta Energie mě zasáhla. Prosím, pokračujte, teď jsem se vzpamatovala.

A: To byl náš záměr. Je to každoroční výročí, kdy ʺduše, kterou sis vybralaʺ, odešla. Rád se pohybuje kolem a zvláště tě tímto způsobem překvapuje.

Q: Slzy jsou pro mě vždy důkazem pravdy. Ahoj Goody! V jednu chvíli si říkám, že je čas jít, a vzápětí se hroutím.

A: Vstřebávej Lásku. Říkali jsme, že doručovat takové ʺDobrotyʺ se musí v tempu, které umožní potravu k přemýšlení těm, kteří neměli ani tušení, že jsou hladoví.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/31/the-federation-of-light-with-an-open-heart/

Zpět