1896 Rozdvojení Marta

[ Ezoterika ] 2021-12-23

Metoda, jak zůstat v proudu vysokovibračních energií bez ohledu na to, kde se nacházíte a co se kolem vás děje.

Je trochu odlišná od všech předchozích praktik na toto téma, a to především proto, že bere v úvahu zcela jinou úroveň vašeho vědomí. Pokud jste dříve, postupujíce na cestě Vzestupu, občas pociťovali strach nebo pochybnosti, což se častěji dělo pod vlivem lidí, kteří vás obklopovali, nyní jste definitivně určili své aspirace, a proto vás již nikdo a nic nemůže ovlivnit. Dosáhli jste úrovně vědomí, kdy jste připraveni hájit duchovní lidské hodnoty i za cenu vlastního života. Vidím, že takových lidí je mezi vámi hodně. Tato praxe je určena vám, moji drazí. Říkejme tomu ″rozdělení osobnosti″. Nevyžaduje meditační stav ani samotu. Můžete to dělat za pohybu, dokonce i v davu. Je však nutné, abyste se naučili soustředit se v potřebný okamžik na vnitřní stav a ″odpojit″ se od vnějších dráždidel. Za tímto účelem si vyberte libovolný vzorec, který vám vyhovuje. Můžete se například mentálně uzavřít do pro ostatní neviditelné sféry se zrcadlovými vnějšími stěnami, podobnými té, kterou používáte k ochraně. Pro někoho bude jednodušší použít energetickou ″kouřovou clonu″, která vás skryje před zvědavýma očima.

Zkrátka, jakýkoli způsob, který vás izoluje od okolí, je v pořádku. Tímto způsobem si vyznačujete vlastní hranici mezi třetí a pátou dimenzí. To znamená, že všechny vaše další akce se budou odehrávat mimo trojrozměrný svět, z jakéhosi ″úkrytu″. V tomto případě zůstává v ″úkrytu″ vaše vědomí s vysokými vibracemi a vaše Duše, které ovládají svůj fyzický nosič nacházející se na druhé straně ″hranice″. To oni vedou myšlenky, emoce a činy člověka s vysokým duchem, i když jste stále ve světě tří dimenzí, budete se cítit a chovat jako člověk z páté dimenze. Především se to projeví ve vašich neadekvátních, z pohledu lidí trojrozměrného světa, reakcích na události, které se kolem vás dějí. Už nebudete moci podléhat stádnímu myšlení, strachu, panice, agresi a podráždění. Stanete se ″skálou″ moudrosti, tolerance a klidu, o kterou se rozbijí všechny ″vlny″ negativní energie. Nebude možné vás vyvést z rovnováhy, protože vaše vědomí bude v jiné realitě - v jiném energetickém prostoru, který je nerozdělený energiemi trojrozměrného světa.

Samozřejmě dovednost nezískáte hned. Pokud ji začnete praktikovat v každodenním životě, velmi rychle si ji osvojíte a naleznete opravdovou víru ve své síly, která je pro vás nyní tak důležitá. Nerozčilujte se, pokud se vám to nepodaří napoprvé. To už je praxe pro Bohočlověka, který sestoupil do světa třetí dimenze, a spěch zde není na místě. Ale také to odložte do budoucna, protože realita se začíná rychle měnit a vy musíte být co nejlepší a zároveň jít ostatním příkladem a vzbudit v nich důvěru ve vaše společné blízké vítězství nad Silami zla.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-praktika-razdvoenie-lichnosti/

Zpět