5350 Měsíc 3. Jak ovlivňuje Zemi a její 3D Matrix Cosmic agency

[ UFO ] 2023-07-11

Mari Swaruu
Toto je třetí část mé série videí o Měsíci. Abyste byli schopni porozumět této třetí části, doporučuji vám nejdříve shlédnout první a druhou část, protože toto video na ně přímo navazuje.

Tyto informace, o které se s vámi dnes dělím, pocházejí přímo z archivů Spojené federace planet neboli Galaktické federace, což je totéž. Jsou přijaty a jsou snadno dostupné všem mimo Zemi a její 3D Matrix. Zevnitř Země mohou být tyto informace považovány za science fiction, protože jsou v drastickém rozporu s tím, co se lidem říká o Měsíci.

Z pohledu průměrného člověka uvnitř pozemského Matrixu je nejpravděpodobnějším vysvětlením existence Měsíce to, že se jedná o přirozenou družici, která má prašný šedý povrch plný kráterů, zejména na vzdálené straně. A je to nejpravděpodobnější vysvětlení, protože kontext, zázemí a znalosti, kterými byl průměrný člověk naprogramován, mu diktují, že to tak je, a každá jiná možnost je prostě fikce.

Ale z pohledu člověka ve vesmíru mimo pozemský 3D Matrix, co je věrohodné a proč, je nejjednodušší vysvětlení, že Měsíc je stará, bitvami poškozená biospférická loď, která tam byla uměle umístěna, aby pomohla stabilizovat oběžnou dráhu Země kolem Slunce, protože to je kontext a informace, se kterými průměrný člověk ve vesmíru vyrůstal. To je další příklad toho, jak jsou sféry odděleny a lidé, kteří žijí v jedné, nemohou být snadno v kontaktu s lidmi v druhé, protože to mnohokrát způsobuje vážné konflikty ve vnímání.

Po zničení planety Tiamat se všechny planety v této Sluneční soustavě ocitly v naprostém chaosu, protože jejich gravitační dynamika a rovnováha se drasticky změnily, což pozměnilo jejich oběžné dráhy kolem Slunce. Galaktická federace s tímto problémem nemohla mnoho dělat, protože byl tak rozsáhlý. Planety mohly dosáhnout rovnováhy většinou samy. Jediné, co mohla Federace udělat, bylo vyvažovat některé planety, aby jim pomohla získat rovnováhu. S oběžnou dráhou Marsu Toho bylo dosaženo vlečným paprskem velkých asteroidů a také došlo k přesunu bitvou poškozené biosférické lodi na oběžnou dráhu Země, aby jí pomohla získat rovnováhu.

V případě Země byla veškerá její biologie závislá na slunečním světle, které na Zemi v noci odrážela vyhaslá planeta Tiamat. Tiamat byla velká vodní planeta, která byla v noci velmi jasná. Bez nočního svitu planety Tiamat byla také většina biologie Země v chaotickém stavu a mnoho druhů vyhynulo, což ještě zhoršilo následky globální potopy. Logickým krokem Federace bylo přesunout na oběžnou dráhu Země bitvou poškozenou biosférickou loď, protože její kovově hladký povrch byl vynikajícím reflektorem podobným Slunci, a pak před něj umístili hologram s vysokým rozlišením, aby vypadal jako přirozený měsíc. Dnes dokonce i některé části oficiální pozemské vědy uznávají, že kdyby byl Měsíc přirozený, byl by mnohem těžší a pro Zemi by byl prostě příliš velký.

První způsob, jakým Měsíc ovlivňuje Zemi, je jako hmotná protiváha pro udržení víceméně stabilní oběžné dráhy. Před zničením Tiamatu byla oběžná dráha Země mnohem méně eliptická, což způsobilo mnohem stabilnější prostředí s méně drastickými teplotními a sezónními změnami. Jinými slovy, tehdy byla Země planetou, která byla snadněji a přívětivěji obyvatelná, než jaká je dnes.

Tehdy byla Země považována za superobyvatelnou planetu, kde klimatické a biologické podmínky umožňovaly ideální místo k životu pro lidi, kteří mají lyrské nebo lidské tělo. Superobyvatelné planety jsou takové, které mají soubor podmínek pro život lepší než Země. Dvěma příklady superobyvatelných planet jsou Pitoya, obíhající kolem hvězdy Arcturus ve vzdálenosti 37 světelných let, planeta Alfrata, dříve známá jako Phaeton, obíhající kolem hvězdy Alfa Centauri ve vzdálenosti 4,36 světelných let, a planeta Temmer, obíhající kolem hvězdy Taygeta ve hvězdném systému Plejády ve vzdálenosti 440,3 světelných let.

Měsíc ovlivňuje příliv a odliv na Zemi a řídí biologii v noci, jak všichni víte, a já se nebudu zabývat těmito podrobnostmi, protože jsou všeobecně známé. Přesto se o nich musím zmínit, a to i proto, že je to jeden z důvodů, proč Galaktická federace musela umístit Měsíc na oběžnou dráhu Země.

Měsíc uměle vysílá vysokoenergetické paprsky, které mění frekvenci přirozené magnetosféry Země, čímž vznikají Van Allenovy radiační pásy. Tyto vysokoenergetické paprsky jsou zaměřeny na zemskou magnetosféru pomocí soustavy speciálních antén ve tvaru disku na povrchu Měsíce. Tyto antény jsou na povrchu odkryté, ale pomocí měsíčního hologramu jsou maskovány jako krátery.

Promítají svazek soustavy se specifickou frekvencí, která se přidává k přirozené frekvenci magnetosféry a vytváří mnohem silnější energetické pole, které obaluje a obklopuje Zemi a slouží jako éterická bariéra a vysoký radiační štít. Ačkoli energetický paprsek ovlivňuje přímo pouze magnetosféru, jako vedlejší účinek snižuje také celkovou frekvenci Země, jak by se dalo očekávat podle principu dominantní frekvence, který v podstatě říká, že nejsilnější frekvence bude mít tendenci přeměňovat všechny ostatní na více sebe sama. To způsobuje, že vše na Zemi vibruje na nižší frekvenci, než je průměrná frekvence, na které vibruje vše mimo Zemi. To způsobuje, že Země vibruje na 3D pomalé a pastózní existenční frekvenci, zatímco vše mimo Zemi se považuje za vibrující na přirozené 5D existenční vibraci.

5D není místo, na kterém se nacházíte, je to úroveň vnímání a uvědomování, stejně jako 3D a všechny hustoty, takže 4D je jen přechodná úroveň. Podle mého názoru tento popis hustoty s čísly způsobuje pouze velký zmatek. Pro mě je život v 5D stavem mysli, který vychází z toho, že máte mnohem vyvinutější duši a vědomí, a odkud projevujete svou pozitivní realitu.

Co je však pravda, je to, že Měsíc skutečně vysílá řadu umělých frekvencí, které transformují a modifikují magnetosféru a také snižují vibrační stav Země a také všeho v ní. Tento systém je napájen dvanácti reaktory, z nichž osm jsou tlakové reaktory na těžkou vodu a čtyři z nich jsou reaktory na rychlé neutrony, a právě tyto čtyři jsou stále funkční. Ostatních osm již není funkčních. Skutečnost, že tyto reaktory jsou velmi lidské nebo velmi podobné těm, které se používají na Zemi, a s lidskou technologií, považuji za velmi zajímavou, ne-li podezřelou. V tuto chvíli však nemohu najít žádné údaje o tom, proč se používají právě tyto, a ne pokročilejší a spolehlivější reaktory s nulovým bodem, které mimo Zemi používají téměř všichni. Až o tom najdu další údaje, podělím se o ně s vámi všemi.

To vše znamená, že pobyt na Zemi neurčuje, jak vyspělí jste nebo se stanete mentálně, duchovně a vědomě, protože pouze propůjčuje soubor zkušeností, které jsou slučitelné s nízkou nebo primitivní mentalitou. A to bude záviset na mentalitě a vědomí, které má každý člověk nebo tvor během zážitku na Zemi. Soubor nízkých frekvencí, do nichž je Země ponořena, umožňuje, aby v jedné sféře koexistovala různá vědomí nebo duše, které jsou na velmi odlišných úrovních. Pomalá a pastovitá existenční frekvence Země sjednocuje bytosti a umožňuje jim sdílet stejnou sféru, která by za jiných, přirozenějších okolností byla přirozeně oddělena. Podobně jako je promíchán nižší astrál s hmotou nebo světem živých. Vzájemně se ovlivňují, to ano, ale ne přímo ve vědomí průměrného člověka.

Díky tomuto umělému systému modulování frekvence vysílanému z Měsíce mohou mít pokročilé duše těžkou a náročnou životní zkušenost, která by nebyla slučitelná nebo v souladu s přirozenou existenční frekvencí jejich vysoce vyvinutých duší. Aby to fungovalo, muselo být použito superodolné biologické tělo, které by většinu duší homologovalo do víceméně stejných životních podmínek.

Lidské lyrské tělo bylo tou nejlepší volbou, protože je nejen velmi odolné, ale také je v tomto vesmírném kvadrantu všeobecně známé. Tímto způsobem mohly být duše pocházející z nesčetných různých hvězdných druhů sjednoceny, aby prožily společnou zkušenost inkarnace na Zemi jako lidé.

Duše nemají druh, nepatří k žádné hvězdné rase, duše jsou prostě jen duše, holografické fragmenty původního Zdroje a Zdroje samotného, ale vyvíjejí si náklonnost a chuť patřit k jednomu nebo druhému druhu a pohlaví, po nesčetných inkarnacích a reinkarnacích v mnoha z nich.

Přinejmenším po zničení planety Tiamat a umělém umístění Měsíce a jeho účincích snižujících frekvenci je Země pro duše školou, takže mohou prožít krátkou a intenzivní inkarnaci plnou výzev a strádání, v níž se toho za krátkou dobu naučí tolik, že se posunou mnohem dál než po několika inkarnacích v přívětivějších a pohodlnějších světech.

Díky tomu se duše může naučit, jak ovládat emoce a výzvy, a také se naučit, jak toho hodně zvládnout s malými zdroji, což vše znamená, že se duše na Zemi rychle naučí, jak funguje manifestace a jak ji ovládat a řídit. Duše na Zemi se učí, jak manifestovat svou pozitivní a výživnou realitu, přestože se nacházejí ve stejné existenciální sféře, v níž jsou jiné duše v nižším nebo méně vyvinutém stádiu učení se dovednostem manifestace a řízení energie.

Duše vstupují do života na Zemi několika způsoby, většinou se přímo inkarnují z prostoru mezi životy. Všechny údaje, které mám k dispozici, však naznačují, že všechny vstupují na Zemi dobrovolně, nikdy ne proto, že by je k tomu někdo nebo něco nutilo. Pak se zde musím zmínit o významu utrpení v souvislosti s tím, že duše věděly, čemu budou během života na Zemi čelit. Ale to si nechám na jiné video, protože je to velmi rozsáhlé a obšírné téma.

Dalším zajímavým údajem je, že se říká, že duše v nízkém vibračním stavu nemohou projít skrze Van Allenovy éterové štíty a vysoce vyspělé duše, které vibrují mnohem výše, mohou, a díky tomu mohou duše uniknout z Matrixu na Zemi.

To je zajímavé, přesto s tím nemohu plně souhlasit, protože pokud vím, všechny duše vstupují na Zemi a opouštějí ji v posmrtném životě, jak se jim zlíbí a jak jim diktuje jejich frekvence. Jdou tam, kde vibrují stejně jako ony, a to znamená, že jejich myšlenky, frekvence a připoutanosti by byly těmi, které by způsobily, že by se chtěly vrátit a znovu se reinkarnovat na Zemi, a ne bariéra jako ve vězení.

Jak vidíte, Matrix Země je udržován v nízkofrekvenční vibraci uměle a s plným záměrem. Můžete to vnímat buď tak, že je vám to tyransky vnucováno, nebo to můžete vnímat jako výzvu a jako zkušenost pro učení vaší duše, protože si během života na Zemi můžete vytvořit vlastní nebe, pozitivní realitu.

Jste tvůrci své reality a máte ji pod kontrolou a vše ostatní, co sledujete a vidíte, že se kolem vás na Zemi děje, je součástí kontextu a nezbytného rámce potřebného k vytvoření vaší životní učební zkušenosti. Nejste obětí, převezměte kontrolu nad svým životem.

O Měsíci je toho ještě hodně co říci a brzy to bude pokračovat ve čtvrté části tohoto seriálu.

Děkuji vám za sledování mého videa a za lajkování a odběr dalších. Velmi si toho vážím. Děkuji vám a doufám, že se tu uvidíme příště. Mějte se moc hezky a dávejte na sebe dobrý pozor.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-moon-part-3-how-it-influences-earth-and-its-3d-matrix-english<

Zpět