3861 Je čas opustit platformy starých destrukčních programů Soznaniex

[ Ezoterika ] 2023-02-10

Je čas opustit platformy starých programů destrukce a přejít na platformy vědomí nového života.


Programy oddělování DNA hologramů se zrcadlí všude: ve vašich životních skriptech, ve vašem okolí, prostřednictvím televize, internetu, e-mailů, novin, časopisů. Se změnou frekvencí planety se lidé nevědomky začali odklánět od sledování televize, vyhledávají různé ezoterické praktiky, meditují, hledají ticho. A to je pravda. To naznačuje, že nastal čas opustit platformy starých programů destrukce a přejít na platformy vědomí nového života.

Žít a vyjadřovat se v přítomnosti vyžaduje velkou ostražitost. Lidé mají tendenci žít v minulosti, ve vzpomínkách nebo v obavách z budoucnosti. Přítomnost je místem, kde se projevuje podstata vašeho života. Není v minulosti ani v budoucnosti. Pouze rámec vědomí se pohybuje mezi minulostí a budoucností. Pokud jste tedy neustále v minulosti nebo v budoucnosti, vězte, že nejste ve své podstatě. Během cesty zasvěcení obdržíte živé klíče, které projeví vaši pravou podstatu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14579

Zpět