2274 Změny pozemského rytmu Steve Rother

[ Ezoterika ] 2022-03-20

Strážce času.
Dnes se k vám připojuji s velmi zvláštní myšlenkou. Za velmi krátkou dobu jste pohnuli obrovským množstvím energie a zdá se, jako by se vás realita snažila dohnat. Víme, že spíše než úspěchy a pokroky vidíte problémy, kterých jste dosáhli. Je užitečné pochopit, že všechno nevidíte. Máte velmi omezené vnímání toho, kam se můžete soustředit, a to nejen očima, ale svou pozorností obecně. Mnohé z toho, co vám uniká, jsou ve skutečnosti dobré zprávy, pokroky, ke kterým dochází. Ano, na planetě dochází k rychlému pokroku, a proto se vám také zdá, že máte více výzev, protože se vše zrychluje.

Léčivý kruh
Svět se v poslední době změnil. Dnes vás svoláváme, abyste se drželi za ruce za celé lidstvo, protože pracujete s agresí, která se vynořila. Toto bylo plánováno již mnoho let. Kolektiv lidstva se s tím nakonec vypořádá, ale do té doby mnozí trpí. Další úroveň útoku spočívá v dezinformacích o skutečných událostech. Ano, jsou to mistři dezinformací. Pokud se lidstvo dezinformacemi rozdělí, pak tato agrese zůstane ještě několik let. Pokud však lidstvo zůstane v opozici jednotné, má nejlepší šanci na rychlé vyřešení. I když lze zemi obsadit silou, srdce země nelze nikdy vzít. Mnozí z vás zažívají své vlastní výzvy a problémy i s fyzickým tělem. Pokaždé, když se sejdeme, vám přinášíme příležitost nejen uzdravit sebe, ale také vyslat svou léčivou energii ven a do celého světa, aby přinesla mír. Protože to mnozí uvidí v různých časech, nastavte si záměr, aby se vaše energie spojila s naší v iluzi času. Globální agrese se opět vynořila. Mnoho nevinných lidí přišlo o život a mnoho dalších, kteří své životy opustili. Kolektivní srdce lidstva je dnes velmi těžké, protože se vynořil jaderný terorismus. Lidé i Země dostávají zabrat a čeká nás mnoho práce. Pomáhejte, kde můžete, a udržujte ve svých srdcích vizi harmonie. Vidíte před sebou kruh. Do tohoto kruhu vložte svůj záměr léčit a vysílat do světa lásku. Zhluboka se nadechněte. Až ho uvolníte, při výdechu tuto energii silně vdechněte do tohoto kruhu. Nyní sledujte, jak vše uvnitř kruhu začíná mizet z dohledu a splývá s pozadím. Zhluboka se očistně nadechněte a pomalu vydechněte. A tak je to... Buďte ochotni žít ve zdraví, protože kromě uzdravení je zapotřebí i vědomé rozhodnutí kráčet vpřed v jiném rytmu. Proč? Protože ve známém je vždycky pohodlí a v neznámém nepohodlí, dokud ho nepoznáte.

Nastavení nového rytmu

To, co to dělá, drazí, je přerušení vašeho rytmu. Lidé upadají do rytmů, když jdou cestou nejmenšího odporu; ta má opakující se podobu. Pokud jste někdy poznali někoho, kdo je v depresi, nebo jste to sami zažili, vězte, že v tomto rytmu je energie. Rytmus je energie vyjádřená v časové ose a často je potřeba něco, co tento rytmus změní. Na vaší planetě se mnohokrát stalo, že jste si do života přivedli katastrofu, abyste se měli na co soustředit. Lidé jsou tvůrčí bytosti, i když se občas mohou stát destruktivními, když se nudí.

Dokonalý duch

Váš duch je dokonalý, je to lidskost, která zažívá polaritu. To znamená, že když se každý den probudíte, nastavíte si rytmus ranní rutinou. Zjistíte, že při přechodu do vyšších vibrací bude třeba tento rytmus upravit, abyste v každém okamžiku zažili to nejvyšší. Věnujte ve své ranní rutině čas záměrnému nastavení svého rytmu na celý den. Při příštím setkání se s vámi podělíme o další informace o rytmech Země, protože na ně máte zásadní vliv. Víte, že Země má svůj rytmus. Je to jiný rytmus než lidský, přesto je v dokonalé harmonii; také ona absorbuje vaše napětí. Většina lidí vidí Zemi jako velkou modrou kouli, po které chodí všichni ti malí lidé. Vy jste však vícerozměrní a ona také. Záleží na úhlu vnímání, ze kterého se na ni díváte. Je to velmi jednoduché, každý se vyvíjí, každý musí měnit rytmus a Země také. Neděláte stejné věci jako dříve. Někdy dokonce mluvíte o svých rytmech myšlení. Ve skutečnosti to, co prožíváte, když se ráno probudíte, jsou tyto rytmy. Říkáte si: ʺAha, co budu dneska dělat? Jak s tím budu pracovat? Kdo mě bude sledovat? Jaký tělesný oblek si dnes obléknu, abych mohl hrát hru?ʺ. Vaše spojení se Zemí je rozhodující nejen pro vás, ale i pro ni. Brzy ji čeká několik velmi zajímavých rozhodnutí, o kterých vám brzy řekneme něco víc. Nyní se zaměřme na nalezení nové harmonie se Zemí.

Každý člověk nosí fyzické tělo, které bylo vytvořeno z prvků Země. Je to velmi jednoduché. Váš duch toto tělo obýval, vdechl mu život a přinesl na planetu spojení Domova. A ta jsou vskutku velmi mocná. A přesto, když Země mění své rytmy, nastává pauza. Nastává okamžik, kdy saháte po své stabilitě, a ta tam není vždy. No a to způsobuje, že se dějí různé věci. Ale právě teď vám jednoduše dáme příležitost, abyste svůj rytmus mírně posunuli tak, aby odpovídal rytmu Země. Ještě jednou se zhluboka nadechněte, nadechněte se nosem a vydechněte ústy. Znovu se nadechněte, ale tentokrát velmi rychle dovnitř ústy a pak velmi pomalu ústy ven. Cítíte, jak se energie pohybuje vaším tělem? To je adrenalin. A nyní otevřete srdeční čakru a navažte velmi hluboké spojení se samotnou planetou. Rytmy Země jsou zcela odlišné od vašich, a přesto jsou v harmonii. Co se stane, když se z této harmonie mírně vychýlí? Přeskočí do jiné dimenze. O tom se s vámi v budoucnu podělíme mnohem více. Právě teď jde o spojení, protože to pomáhá nejen vám na vaší cestě na Zemi, ale také jí. Nyní se znovu zhluboka nadechněte, a když dech pomalu vypouštíte, pociťujte toto hluboké spojení. Jakákoli část vašeho fyzického těla navazuje kontakt se zemí, přeneste tuto energii nahoru přes povrch Země. Nechte Zemi, aby vám představila své nové rytmy, abyste mohli cítit, kde se v tuto chvíli nachází. A to je skutečně vše, co je potřeba, protože i vy jste součástí Země. Automaticky se přizpůsobí a najde onu rytmickou harmonii. Zhluboka se nadechněte a opět velmi pomalu uvolněte. Zakotvěte v tom hlubokém pocitu lásky a silného spojení s planetou, na kterou jste spadli. Výborně, drazí. Zhluboka se nadechněte a silně vydechněte, jakmile ukotvíte světlo. Jak kráčíte vpřed s tímto novým spojením, s touto novou harmonií, která vás podporuje, podporujete také Zemi. Energie je zde, dokázali jste to. Ať už jste cestovali 300 let zpátky z budoucnosti, nebo jste ji nalinkovali v tomto okamžiku, je to jen vnímání. Skutečnost je taková, že váš prostor byl na této planetě vyhrazen. Vaše jméno bylo na této židli ještě předtím, než jste se narodili.

Dokázali jste to, drazí, vítejte doma. Děje se spousta úžasných věcí. Uprostřed nejtemnější noci má světlo největší příležitost provést změnu. Snažíme se vám připomínat vaši velkolepost a úžasné účinky, které máte na planetu. Ano, je zde mnoho toho, co byste nazvali obtížnými nebo špatnými zprávami. Mějte na paměti, že na sociálních sítích se negativní a falešné zprávy šíří šestkrát rychleji a dál než pravda. Možná jste se ocitli v realitě, kde se vyplatí lhát, takže se nedivte, když to uvidíte. Prozatím jen vězte, že jste odvedli skvělou práci, když jste na to upozornili. Spojení s Domovem jsou všude kolem, drazí. Je to vaše oblast odpovědnosti, jen vaše vlastní oblast, přímo před vámi. Je to neuvěřitelný čas být naživu. Jak říkáme, váš prostor byl vyhrazen z nějakého důvodu, ať už si to uvědomujete, nebo ne. Jste nositeli obrovské energie, která může nejen pomoci uzdravit Zemi, ale také pomoci při přechodu na další úroveň. Pokud se ocitnete uprostřed chaosu, váš vliv bude o to hlubší. Z našeho pohledu nastávají na Zemi vzrušující časy a doufáme, že vy to vidíte stejně. Zhluboka se nadechněte a vězte, že vás máme velmi rádi. Pro nikoho prostě není možné, aby byl ve svém prožívání planety Země sám, a my bychom ocenili, kdybyste se o to přestali tolik snažit. Vítejte doma, drazí. S největší ctí vás tedy žádáme, abyste se k sobě navzájem chovali s úctou. Vychovávejte se navzájem při každé příležitosti a dobře si spolu hrajte, neboť vytváříte kouzlo. Jsem Strážce času a mám vás vroucně rád. Espavo, drazí, espavo.

_____________________________
Elrah z rytmické služby.

Zdravím všechny. Měli bychom si s vámi trochu popovídat o rytmech Země. Ach ano, možná jste slyšeli o Schumannových rezonancích Země. Často se o nich mluví jako o tlukotu srdce Země. My bychom použili jiné přirovnání, k systému lidského krevního tlaku, kde existuje systolický a diastolický tlak. V samotném jádru Země existuje vnitřní tlak a vibrace a právě tam nyní dochází ke změnám. Jsou to velmi mírné vibrační posuny, které mají schopnost vyvolat zesílené změny, jakmile se dostanou na povrch.

Planetární rytmy
O různých rytmech planety Země, dokonce i o frekvencích, na kterých pracuje, jste už slyšeli hodně, ale je to mnohem hlubší. A co je důležitější, s planetou Zemí se děje několik věcí, o kterých vás chceme informovat. Víš, že někdy cítíš její stres, když prochází mnoha změnami, zejména v souvislosti s pohybem magmatu. To se děje na mnoha různých místech vaší planety, což vlastně dostává věci do pozice, kdy se mění rytmy.

Rozhodnutí Země - konec holocénu?
Rytmické změny, které mají co do činění s planetou Zemí, vše přenastaví. Před časem jsme vám řekli, že planeta Země končí holocén, který udržuje stabilní teplotu po dobu 10 000 let. Hra měla skončit zhruba za 1 000 let, protože se změní přírodní cyklus a ona nebude podporovat život, jak ho znáte. Tato časová osa byla posunuta dopředu kvůli průmyslové revoluci a uhlíku, který umístila do ovzduší. Nyní se však odehrává několik věcí, které mohou tuto časovou osu změnit. Také až dosáhnete hranice 8 miliard, což bude asi za rok, planeta sama učiní některá rozhodnutí. Bude se rozhodovat o své vlastní cestě vpřed, o tom, jak bude vypadat a jak bude fungovat. To sahá mnohem hlouběji, než si většina lidí myslí, a vy byste se měli připravit na kouzlo, které vás čeká. Mezitím si však promluvme o rytmické harmonii Země. Rytmická harmonie Země je velmi jednoduchá, neboť harmonizuje se vším, co je její součástí. Váš určitý rytmus vám umožňuje přitahovat další rytmy stejné povahy. Existuje mnoho rytmů.

Existují celé světy, které žijí v prostorech, jež pro vás nejsou vnímatelné, protože nevibrují v rozsahu, který vnímáte. Pokud je neznáte, jde vlastně o to, čemu vaše věda říká dimenze. Ale je toho mnohem víc. My bychom je nazvali frekvenčními rozsahy. Nejdůležitější je, že bez ohledu na to, v jaké dimenzi, v jakém stavu se nacházíte, pokud vibrujete v určité frekvenci, pak se harmonizujete se všemi bytostmi, které tam jsou. Co se tedy odehrává, když musíte změnit svůj rytmus? No, to je další evoluční stav, nejen pro lidi, ale i pro planetu Zemi. Víte, planeta Země je velká dáma a nemůže se snadno změnit. Podobně jako nákladní vlak jedoucí po kolejích, když má odbočit doprava, nemůže to udělat rychle. Musíte hodně zpomalit a připravit se na to předem, a právě to se teď se Zemí děje. Když dojde k přerušení rytmu, může se cítit trochu prázdná. Je to však jednoduše tím, že vše pozastavila. Takže i když vibruje, musí existovat v této sféře, kterou existujete vy. Vibruje v těchto rozmezích, ale vy to necítíte stejně jako před třemi týdny. Je to podobné, jako když Země zadržuje dech. A to pro většinu lidí znamená, že bloumáte a říkáte si: ʺKde je moje základna, co tady dělám?ʺ A to je to, co děláte. Paměť a celkové rozostření mozku jsou běžné, a to proto, že jste se trochu odpojili od matky. Vlastně se od vás trochu odpojila, zatímco si znovu nastavuje nový rytmus, prostor a úhel, se kterým bude pracovat. Někdy potřebuje přenastavit svůj rytmus, aby získala tuto novou energii a pokryla vše, co potřebuje. Z vašeho pohledu to teď může být výzva. Resetování energie může působit, jako by vám někdo nějakým způsobem vytrhával základnu. A přesto vám poskytne nejen příležitosti posunout se dál, ale také první šanci, aby se planeta posunula s vámi. To tu dříve nebylo, takže i když je to přerušení rytmů, vítáme to.


Dobré zprávy od Slunce
Kromě toho se k vám dostávají také sluneční erupce. Ach, jak rádi je slyšíme! CME, koronální výrony hmoty přicházející ze Slunce. Za posledních několik týdnů jste jich zažili desítky. Je to magické a jsou to nálože, které Země může využít. Dlouho to vypadalo, že tento sluneční cyklus bude slabý, což by Zemi přidalo na problémech. V poslední době však došlo ke změně. Sluneční cyklus č. 25 se přinejmenším vyrovná energii předchozího cyklu a v březnu nebo dubnu 2023 bude v plném proudu. Musíte pochopit, že jste nekoneční duchové. Vypůjčili jste si tyto směšné malé biologické bubliny, kterým říkáte těla, ale jste skutečně duchové. S tím se nyní jednoduše řečeno vaše další úroveň bude více týkat ducha a méně fyzického těla. To se stane, když se člověk naučí nést více světla a nechat ducha většinu času zářit. Aby toho byl každý schopen, musí přenastavit svůj rytmus. Kolektivní vibrace lidstva ještě nejsou zcela na této úrovni, takže se uvolněte. Každý jednotlivec bude muset vědomě přenastavit své vlastní rytmy. To je jeden z důvodů, proč jsem právě teď tady s rytmickou službou.

Ještě předtím Země resetuje své rytmy. Nějakou dobu bude trvat, než se reset dostane z jádra planety, a to právě začíná. A ani nevíte, kolik potlesku a radosti posíláme z této strany závoje. Je to vzrušující doba na planetě Zemi, drazí. Kouzelníci herní desky zde pracují novým způsobem. A díky tomu, i když se teď můžete cítit trochu nesoustředění, je to jen dočasné a přizpůsobíte se. Nyní je velkolepá doba pro práci se samotnou Zemí. A ještě poslední informace o Zemi: ona sbírá veškerý váš stres. Ach, ano. Je s vámi hluboce spojena více způsoby, než si myslíte. Se vším tím stresem na Zemi ho také přebírá. A to je jeden z důvodů, proč musí v tuto chvíli resetovat svou energii, protože na Zemi máte velký stres. To, co se nyní odehrává na Ukrajině, si vybírá obrovskou daň na její energii. Podívejte se na mnoho věcí, které se odehrávají v různých oblastech. Pravděpodobně ani neznáte mnoho oblastí stresu na celé planetě, a přesto je všechny vyrovnává. Nacházíte se zde v magickém období změn, přijměte je. Drazí, spojte se se Zemí jakýmkoli způsobem. Někdy může být obrovským spojením už jen to, že vyjdete ven a strávíte čas v přírodě, což přispívá k její vibraci. Vězte, že Země je velkolepá dáma a vy jste zde záměrně. Proč se její vibrace mění, co je její nejdůležitější součástí? No, vidíte, že ona vidí něco, co vy nevidíte, protože je před ní příležitost jak pro Zemi, tak pro vás. Je to kouzelná doba, kdy tu můžete být. Drazí, jak jsme již řekli, vaše jméno bylo na této židli dříve, než jste sem přišli. Povolali jsme vás z dávných časů.

Ty z vás, kteří jste tam již byli, jsme povolali zpět z 300 let vzdálené budoucnosti, abyste zde byli v tuto chvíli. Výborně, drazí. Teď už stačí jen natáhnout ruce a chytit se navzájem za ruce. Tyto vibrační posuny mohou vyvolat nejrůznější problémy, výzvy, nejistoty a domnělé slabosti. Je to taková výzva, protože jste stvořitelské bytosti. Takže vše, co je v rovnováze mezi vaším srdcem a hlavou, se projeví. Nyní, více než kdy jindy, kdy tyto energie tvoří, vás žádáme, abyste byli velmi opatrní v tom, co držíte ve svém srdci a hlavě. Jak to funguje? Je to velmi jednoduché. Energie srdce se projeví jako láska nebo strach. Milujete věc, o které mluvíte, nebo se jí nějakým způsobem bojíte? To je vaše srdce, a co hlava? Vaše hlava to všechno rozebere, zařadí do různých kategorií a promyslí. Pokud najdete tu část, kde vaše hlava říká, že je to v pořádku, a vaše srdce se s tím shoduje, pak máte projev, který se tak či onak uskuteční. Brzy se s vámi podělíme o další informace o tom, že kolem toho můžete vytvořit matrici, abyste mohli znovu a znovu používat stejné systémy a pracovat s energií. To je vlastně velmi podobné matrici, ve které pracujete nyní. Vítejte doma, drazí, nacházíte se v tak výjimečném období na své planetě. Víme, že je to doba plná výzev s nespokojeností, ale klíčoví lidé jsou nyní na svém místě. Všechny oči vesmíru jsou upřeny na vás. Byli jste někdy na jedné z těch pláží, kde vidíte písek na míle a míle daleko? Ta zrnka písku jsou tak drobná a malá. Nemáte ani čísla, která by dokázala spočítat, kolik zrnek písku je na jedné pláži. Když vezmete všechna ta zrnka písku z pláží a oceánů na planetě Zemi a pak je porovnáte s hvězdami, jako je vaše vlastní Slunce, máte ve vesmíru téměř pětkrát více hvězd než zrnek písku. Teď si možná připadáte nekonečně malí, jako byste byli jen zrnko prachu ve větru. Nesete v sobě rytmus lásky, rytmus z Domova. Přestože obýváte fyzické tělo, hluboko uvnitř jste duchem. Jste magické stvořitelské bytosti, které před sebou drží každou část své vibrace. Zhluboka se nadechněte, drazí, a nechte to být. S největší ctí vás tímto způsobem zdravím. Žádám vás, abyste se k sobě navzájem chovali s úctou, pečovali jeden o druhého a dobře si spolu hráli při vytváření této zcela nové hry.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/20/the-group-changes-in-earth-rhythms/

Zpět