757 Smlouva o duši Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2021-02-14

Jelikož je pro vás a mnoho dalších duší čas probuzení, vaše paměťové banky duší jsou zaneprázdněny spouštěním a načítáním. Ještě více, když se ve vás probudí klíče a kódy. Než jste se narodili, seděli jste se svými vyššími průvodci a mezigalaktickými radami a těmi, kdo dohlížejí na inkarnace duší na tuto planetu, a uzavřeli jste duševní smlouvu.

Do smlouvy je začleněn hlavní plán. Přišli jste zejména a především do služby, zpracovat negativní karmické vzorce, které jste vytvořili s jinými dušemi během jiných životů na planetě Zemi. (pozn. například zpracováváte karmu, že jste někoho zabil tím, že vás někdo zabije a vytvoří si vlastní karmu a na oplátku ho zabije zase někdo jiný, a tak se navzájem pozabíjíme všichni, aspoň bude po karmickém vzorci... nebo sem prostě vlezeme, že se něco chceme naučit, co jsme stále nepochopili... a přečíst si to nestačí)

Některé duše spolupracují kosmicky a galakticky a často se inkarnují společně, aby zvládly SPECIFICKOU práci. Ve vašem případě je to tak. Duše souhlasí, že se setkají v různých obdobích během života, a když se setkají, budou cítit důvěru a skutečné uznání. Poznají se prostřednictvím OČÍ, které jsou okna do duše. Někdy budou mít pocit déjà vu - už jsme tu byli,nebo jsme na tom dříve pracovali, nebo jsme byli dříve spolu. To je přirozené. Takové duše se setkají - není možné, aby se nesetkaly. Je to všechno zařízeno. Někteří tomu říkají osud.

Ať už jsou určena jakákoli setkání a spolupráce, vždy k nim dojde, i když jeden z vás není vzhůru a druhý je. Normálně začíná něco v tom druhém a pomáhá oběma si vzpomenout. Planeta Země je ve skutečnosti EXPERIMENTEM a duše sem přicházející, aby zažily svobodnou vůli a volbu. Na začátku si pamatovali, kdo a co byli, na úrovni duší a proč přišli, ale když se Atlantida úmyslně zničila a lidstvo upadlo do zapomnění, přišla amnézie a závoj zapomnění. I dnes si mnoho duší nikdy neprobudí, ani když se bude volání k probuzení opakovat.

Když se setkají duše, které mají smlouvu, aby se setkaly, výsledek setkání určí svobodná vůle a způsob, jakým se rozhodli žít svůj život. Někteří se rozhodnou nebýt spolu, někteří se rozhodnou to ignorovat. Někdy se zapletli s jinou duší, se kterou se dříve nedomluvili, a dostali se do vztahů kvůli zvířecí přirozenosti a ne kvůli jejich vyšší mysli a duším. To často vede ke vztahům s dušemi, které nejsou optimální. Nakonec ale vše poslouží.

Pokud mají být dvě duše skutečně spolu, jak již bylo řečeno, budou vždy staženy zpět k sobě. Pamatujte, že duše není připoutaná k fyzické formě. Duše mohou splynout, aniž by potřebovaly fyzické tělo. Ve skutečnosti ani sexuální energie není spojena s fyzickou formou. Jsou to lidské bytosti, které zapomněly na pravdu. Můžete se rozhodnout s někým být, nebo se můžete rozhodnout, že ne.

Božské zákony jsou přesné. Zasejete, co sklízíte. Cokoli se rozhodnete udělat nebo ne, má dopad. Nyní přichází zákon odpovědnosti - převzetí odpovědnosti za rozhodnutí, která uděláte, s vědomím, že každá volba má efekt zvlnění.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/02/14/soul-contract/

Zpět